TheDAO startede med voldsom vind i sejlene. Næsten en milliard kroner blev postet i Ethereum kontrakten. Nu er masten på projektet knækket, og skibet er ved at synke.
Grundlæggeren af Ethereum netværket, leder af Ethereum Foundation og kurator for TheDAO Vitalik Buterin, er dog klar med en redningsplan:
TheDAO skal låses, og bagefter skal den opløses. Så alle med DAO tokens, får udbetalt det indestående ETH. Og det skal ske med først en soft-fork, og derefter en hard-fork.
Det betyder kort sagt, at koden for hele ethereum netværket skal opdateres, så man kan overtage kontrollen med den løbske kontrakt.
Planen stabiliserede lynhurtigt handelspriserne på DAO tokens og ETH. Men nu er der kommet en ideologisk modstandsbevægelse, og derfor er både ETH og DAO tokens nu i frit fald.
 
Modstandsbevægelsen består af ideologisk-orienterede cypherpunkerne og libertarianere, der opponerer mod

  • At en enkelt fejlet applikation skal reddes af hele netværket (det minder om redningspakker til banker)
  • At en mobilisering af 51% minere til at redde DAO midlerne, tangerer et whitehat angreb på hele netværket (det minder om en centralisering og alle bagsiderne ved flertalsdemokrati)
  • At det sætter præcedens for at netværket ikke er modstandsdygtig overfor korruption og interessekonflikter (det skader de frie markedsprincipper når særinteresser prioriteres)
  • At den “absolutte” magt ikke længere ligger i softwaren, men hos mennesker – og at man derfor ikke kan stole på smartkontrakter, fordi de bygger på et sandet fundament af mennesker (pointen med hele netværket fortabes, og udviklere bliver politikere)

Og måske mere yderliggående pointerer at stipulationerne i TheDAO smartkontrakten netop garanterer at alting er fuldstændigt efter kildekoden, og at “hackeren” slet ikke har gjort noget forkert eller ulovligt – Men bare har udnyttet kontraktens muligheder.
Den holdning støttes af et åbent brev, som muligvis er sendt fra hackeren: Heri pointerer skribenten at

“Så vidt jeg forstår det, så indeholder DAO kildekoden netop funktionen for at sikre decentral udvikling. Jeg er skuffet over at man karakteriserer brugen af den indbyggede funktion som tyveri.”

På den anden side har vi så de mere pragmatisk orienterede udviklere, der lægger vægt på at

  • Udnyttelsen af en overset fejl i smartkontrakten er kriminelt
  • Og at hackeren ikke skal slippe afsted med de stjålne midler
  • Menneskelig konsensus slår maskinkode

Med videre, at

  • Tabet af TheDAO midlerne, vil svække tilliden til hele ethereum netværket
  • Og i særdeleshed at det vil gøre det utroligt vanskeligt at rejse risikovillig kapital til at vækste og videreudvikle hele krypto sektoren og smartkontrakter i fremtiden, hvis TheDAOs store summer går tabt for investorerne

Begge fløje står overfor den udfordring, at netværkets opretholdere, ethereum minerne, skal overbevises om at deres tilgang er den rigtige. Med 51% flertal, kan forslaget om opdatering af netværket enten accepteres eller forkastes.
Udover at debatterne om den rigtige vej har voldsomt effekt på værdien af både ETH og DAO tokens, er implikationerne for begge scenarier vidtrækkende.
Kan tilliden til ethereum-netværkets målsætning om “ustoppelige applikationer” opretholdes, hvis man kan stoppe applikationer?
Og omvendt, kan man så fremadrettet overhovedet have tillid til applikationer, når de kan lede til milliardstore tab?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.