Part 2 handler om EU i stedet for retspolitik. Der er faktisk mange politiske beslutninger, som jeg finder langt mere vigtigt end EU. Men når man tænker på den kolossale magt, EU har på dansk lovgivning, er det måske et af de vigtigste punkter at vælge ungdomsparti ud fra.
Det er dog ikke grunden til, at jeg valgte at kigge nærmere på ungdomspartiernes EU holdning. Det skyldes, at en Liberator læser spurgte mig på e-mail.
Personen ville gerne vide de tre ungdomspartiers visioner for, hvordan EU skal se ud i fremtiden. Især med henblik på Euro-krisen.
Da jeg kun kigger i ungdomspartiernes principprogrammer, svarer jeg ikke fyldestgørende på det spørgsmål. Men jeg håber alligevel, at læseren kan bruge det.
Europapolitik
Det er meget svært at forene EU med liberalisme og anarkokapitalisme, da EU handler om at forene lande, som ikke nødvendigvis har det store tilfælles. Pro-EU politikere påpeger, at hvis EU kun handlede om det indre marked, så ville det være liberalt.
EU har de sidste mange år vokset sig magtfuldt, og intet tyder på, at vi kommer tilbage til kun at have et EU, som er baseret på det indre marked. Muligheden for et mere liberalt Danmark synes også længere og længere borte, når EU har magt over, hvad der sker i Danmark. Selv hvis Danmark stod uden for EU ville vi fortsat kunne fjerne told osv. overfor andre lande. Det behøver vi ikke EU til, selvom det indre marked nogen gange tvinger danske politikere til at træffe kloge beslutninger. Det er desværre bare oftere undtagelsen end reglen.
Udvalgte punkter
VU:
– Det tidlige projekt Europa er godt, da det har fjernet krige.
– Landbrugs- og industristøtte skal fjernes.
– protektionisme er skadeligt og skal afskaffes hurtigst muligt.
– Danmark skal ikke indgå i euroen.
– Tværnationalt samarbejde på politi- og retsområdet.
LAU:
– Det gamle EU var godt.
– Skal ikke være en forbundsstat
– Åbent Europa, uden toldmurer
– Afskaf erhvervsstøtteordninger og landbrugsstøtte.
– EU’s ydre grænser åbnes, så enhver kan leve og arbejde i EU
KU:
– EU lovgivningen udelukkende skal påvirke national lovgivning, i det
omfang det er nødvendigt for opretholdelsen af det indre marked
– Det er vigtigt, at det forbliver staternes Europa, og ikke Europas
forenede stater
– Landbrugsstøtte skal fjernes
Hvem skal du vælge?
Det positive er, at alle tre ungdomspartier er kritiske overfor EU, og den måde som EU har udviklet sig på. De er store fan af det indre marked og handel mellem de enkelte EU lande.
Venstre vil dog gerne have mere samarbejde på politi- og retsområdet. Der står ikke nærmere om, hvordan det rent faktisk skal fungere. Det eneste de nævner er, at det vil være lettere at bekæmpe menneskehandel, hvis EU-lande arbejdede tættere sammen.
Alle tre ungdomspartier vil fjerne den massive erhvervsstøtte, som især går til landmænd. Det trækker meget ned for Konservativ Ungdom, at de ikke nævner, om de vil have et EU uden toldmurer.
Det afgørende punkt, for hvem der er det mest liberale parti, er indvandring. Dette punkt får helt sikkert mange til at tage afstand fra det mest liberale parti.
Vinderen er Liberal Alliance Ungdom, som vil have et helt åbent EU, hvor indvandrere fra hele verden er velkommen til at bosætte sig i EU. LAU’s mantra er “Åbne grænser, lukkede kasser.”
De fleste konservative væmmes nok allerede ved LAU’s holdning til indvandring. Ungdomspartiernes europapolitik viser nok meget godt, hvilket parti du bør melde dig ind i.
Hvis du er anarkokapitalist og absolut vil være medlem af et parti, skal du vælge LAU, men VU kan gå an, når vi kigger på Europapolitiken. Det er ærgerligt, at ingen partier er i mod EU, og bare ønsker et liberalt Danmark.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.