85,7 % af LAs folketingskandidater er tilhængere af EU

Oliver Rumle Hovmand, Liberator.dk

EU er et område som danske politikkere er meget glade for at lade være med at tale om, hvilket er kritikværdigt da EU bestemmer så utroligt, utroligt meget, og har så utroligt, utroligt mange økonomiske problemer.

Derfor er det fordelagtigt rent realpolitisk at undersøge om de frihedsorienteredes nye håb, Liberal Alliance, er med på vognen eller ej. Undersøgelsen viser at de der svarede er med på vognen.

Jeg gav Liberal Alliances kandidater til Folketinget mulighed for at besvare et spørgeskema.

Det har været småt med udmeldinger omhandlende EU fra Liberal Alliance. Og min undersøgelse viser at det ligeså er småt med EU-skepsissen i LA.

Når spurgt om de er tilhængere af Danmarks deltagelse i den Europæiske Union, svarer 85,7 % at de er tilhængere. Når spurgt om de direkte ønsker at Danmark melder sig ud af EU, tilkendegiver kun en ud af syv at de ønsker dette.

71,4 % ser den Europæiske Union overleve i sin nuværende form om ti år, hvorimod 28,6 % svarer at de ser den kollapse.

Et lille flertal mener at EU ikke længere er et projekt omhandlende fred og frihandel. 51,7 % finder at ”EU snarere har udviklet sig til en velfærdsstaternes velfærdsstat” og at ”fred og frihandel er gledet meget i baggrunden.”

En af syv respondenter ser EU som en del af kernen af det at være liberal og mener at det dybest set er uliberalt at være imod EU.

Langt størstedelen mener at EU er en dårlig forretning for Danmark rent økonomisk og ser det som en dårlig forretning at Danmark i år 2009 modtog i alt 1328 mia. euro svarende til 9,9 mia. kroner, og at de danske bidrag til EU-budgettet var på samlet 2491 mia. euro eller ca. 18,6 mia. kroner samme år, hvilket resulterede i et underskud på 7,2 milliarder kroner.

Stor støtte til Kronen

Tilliden til Euroen er ret lav. 85.7 % af respondenterne er tilhængere af det danske forbehold der tillader at Kronen anvendes som valuta. Når spurgt om de ser Euroen overleve i sin nuværende form om fem år, svarer 57,1 % at de ser den overleve og 42.9 % ser Euroen kollapse i løbet af fem år.

57,1 % er tilhængere af retsforbeholdet og 57,1 procent er ligeså tilhængere af forsvarsforbeholdet.

Syv kandidater valgte at deltage i undersøgelsen der var anonym og baseret på et internetspørgeskema.

0 comments

Sign In

Reset Your Password