Til læseren:
Vi blev født i et samfund, der lod os vide at ideologiernes tid var forbi. Vi blev fortalt, at Vi ikke var
underlagt nogle ydre restriktioner. Vi blev lært, at alle dør og lever som lige mennesker. Vi har accepteret, hvad
dette betyder.
Uden grænser. Uden moral. Uden andre. Vi er Jeres fremtid.
Vi har ingen politik, for Vi har ingen stat. Vi har ingen værdier, for Vi har intet fællesskab. Vi har ingen
holdninger, for Vi er ikke individer. Vores principper er ikke Jeres.
Legion er mit navn, for Vi er mange.
Information:
-Det negative manifest repræsenterer ingen forfatter.
-Det negative manifest repræsenterer ingen grupper.
-Det negative manifest repræsenterer ingen ideologi.
-Anvendelse af manifestet til promovering af en personlig sag er at misforstå principperne.
-Anvendelse af manifestet til promovering af en organisation er at misforstå principperne.
-Anvendelse af manifestet til promovering af en ideologi er at misforstå principperne.
-At misforstå principperne er et sikkert nederlag.
Manifestet må reproduceres og distribueres frit, under forbehold af, at intet slettes eller tilføjes.
Principper:
1. Vi anerkender ingen stat. Vi forstår politik som organisering af fællesskabet.
2. Vi anerkender intet fællesskab. Vi forstår samlende værdier som individuelle præferencer.
3. Vi anerkender intet individ. Vi forstår at alle er lige værdifulde.
4. Intet individ betyder ingen værdier.
5. Ingen værdier betyder intet fællesskab.
6. Intet fællesskab betyder ingen stat.
7. De, der ikke er imod Os, er med Os.
8. Vi forstår, at individ betyder det ene menneske alene.
9. Vi forstår, at fællesskab betyder de mange mennesker sammen.
10. Vi forstår, at stat betyder alle mennesker organiseret.
11. Staten er betinget af fællesskabet.
12. Fællesskabet er betinget af individerne.
13. Individet er betinget af lighed.
14. De, der ikke er med Os, er imod Os.
15. Lighed er identitet. Ulighed er forskel.
16. Sammenhold er enighed. Mangfoldighed er diversitet.
17. Organisation er enhed. Disorganisation er fragmentering.
18. Vi anerkender, at en stat er et valg og derfor en fælles vurdering.
19. Vi anerkender, at et fællesskab er et valg og derfor en individuel præference.
20. Vi anerkender, at et individ vælger i lighed med alle andre.
21. I lighed dømmer Vi alle Os selv.
22. Disorganiseret enhed betyder ingen stat.
23. Mangfoldig enighed betyder intet fællesskab.
24. Identisk ulighed betyder intet individ.
25. Vi forstår, at individet vælger. Vi anerkender, at valg kan være gode eller dårlige.
26. Vi forstår, at fællesskabet samler. Vi anerkender, at sammenhold kan være godt eller dårligt.
27. Vi forstår, at staten organiserer. Vi anerkender, at organisation kan være god eller dårlig.
28. Vi er de sidste. Vi er de første.
Erklæring:
Vi lever i Jeres stat.
Vi er Jeres fællesskab.
Vi er iblandt Jer.

Join the Conversation

6 Comments

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.