Inflationsrate i USA: 440 %

– bevares, inflationsraten er siden 1971. Men alligevel er det meget sigende, at det lige præcis siden 1971 har været en kæmpe inflation i USA. Det var nemlig her, at Nixon opsagde Bretton-Woods samarbejdet, der endeligt frigjorde værdien af dollaren fra værdien af guld.

Mikael Milhøj var for et par uger siden inde på nogle af de konsekvenser, som Fed – anført af Helicopter-Ben – fører. Men strategien er ikke ny. Langt fra. Da man i 1971 første gang benyttede sig af QE (Quantitative Easing) for at finansiere Vietnam-krigen gik prisen på guld fra 35 dollars pr. ounce til 850 dollars pr. ounce i 1981, hvorefter Fed indså, hvad der skete, når de førte så lempelig en pengepolitik. Desværre husker Greenspan og Bernanke ikke godt, og på trods af en lille pause til seddelpressen, har den pumpet ufortrødent videre siden 1971. Se fx her:

En dollar har siden 1971 mistet 82% af sin købekraft i forhold til CPI. Det skyldes den inflation, som QE medfører. Pengene, der trykkes bliver brugt til at købe amerikansk gæld i form af statsobligationer. Dvs., at det QE dybest set gør er:

1.       Den udhuler værdien af private menneskers opsparing

2.       Den mindsker den reelle værdi af den amerikanske statsgæld, da gælden – primært – er opgjort i nominel værdi

3.       Den bliver brugt til at opkøbe amerikansk gæld

Der er ingen tvivl om, at den løsning er uholdbar, men problemet vil stå på så længe staten har monopol på udstedelse af penge. Jeg vil forsøge over den næste tid at komme med nogle alternativer til den traditionelle monetære politik – både de historiske, de usandsynlige og de mere sandsynlige. Stay tuned!

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password