Those were the days! De herlige dage tilbage i 1849, som er alle gode historielæreres yndlingskæledægge, når grundstenene til forklaringen af det ”gode velfærdssamfund” skal lægges i børnenes bevidsthed. Så fik vi frihed, og man kunne stemme, og der var demokrati, og alle kunne gøre som de ville, og ingen var længere slaver af nogen, og man kunne eje sine egne ting og sin egen jord, osv. osv. Så det er da fantastisk, at vi har denne herlige grundlov, som sikrer universel frihed og selvejerskab.
Hvad der er vigtigst af disse mange teoretiske grundrettigheder, som staten i sin tid (med lidt raffinerede rettelser i midten af 1900-tallet) grundfæstede som borgernes skjold mod sig selv, er en endeløs diskussion, men noget af det, der ligger en liberal mest på sinde er den uomgængelige §73, som siger:
”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.”
Det vil frit oversat sige, at ejer du noget, ja, så er det dit, og der kommer ikke nogen og fratager dig det. Det være sig bil, hus, kuglepen og hvad man nu ellers render og gemmer kvitteringer på. Dem der tager det fra dig uden at få lov først er kriminelle og skal straffes. Det er den grundlæggende lyksaligt lydende fortolkning af loven, som den også bliver fremlagt for de fleste, første gang de stifter bekendtskab med den. Men lad os nu lige stoppe op engang og kigge lidt på det, der – desværre – viser sig at være det allervigtigste i denne paragraf, nemlig bisætningen ”…uden hvor almenvellet kræver det”.
I denne bisætning, der snedigt har sneget sig ind i en ellers liberal grundlov, gemmer der sig nøglen til alt ondt. For almenvellet er nemlig ikke så enkelt definerbart, som man skulle tro. Ja, rent faktisk kan almenvellet være ingen andre end den mand eller kvinde, der satte klima-kriller i hovedet på stort set alle landets politikere.
Det drejer sig om en idyllisk gård i Østerild, det drejer sig om Thisted Kommune, og det drejer sig om den efterhånden ikke så lidt fyldige Troels ”Venstre-Zombie” Lund Poulsen. Af alle øde steder i Norden har man nemlig valgt, at der i lille Østerild skal ligge et nationalt testcenter for vindmøller og fem til syv vindmøller oveni. Problemet er bare, at der bor mennesker der – én af dem er stakkels Kent Klemmensen, som har fået at vide, at den gård, som hans familie har haft i traditioner, ikke må bebos, når der skal udvikles nye supervindmøller i området. Dette er således også tilfældet for fem andre lodsejere i området. Det er som om regeringen har tænkt: ”Hvis nu vi fører vores denne betændte plan ud i livet så langt mod vest som muligt, så sjællænderne ikke gider interessere sig for det, så går det nok, at vi groft udnytter ordlyden i Grundloven, og ser stort på denne essentielle paragrafs egentlige intention; Vi bliver nok valgt til næste valg alligevel”.
Alle ved, at det ender med, at Kent og de andre borgere på de seks berørte gårde i Østerild må flytte fra hus og hjem, og at de selvfølgelig får en klækkelig erstatning, dels fordi den selvudråbte fjerde statsmagt, medierne, ikke i tilstrækkelig høj grad koncentrerer sig om at værne om de principielle rettigheder, som man burde have som borger i et demokrati, og dels fordi den øgede populisme omkring klimapolitik har tvunget staten og disses folkets repræsentanter i Folketinget og regeringen til at se stort på alt, hvad der hører under paraplyen frihed. Bare det gavner klimaet, så er det helt ok, at se stort på det essentielle frihedsrettigheder. Det er synd, at den sidste rytter i marsken, som man burde kunne sætte sin lid til i kampen imod den voksende Big Mother-stat, i sidste ende er udformet så ukonkret, at han på fjendens kommando vender om og dolker dig i ryggen.
Det mest paradoksale ved sagen om vindmøllerne i Østerild er dog, at det er den tidligere nok så liberale iltre VU-førerløve, Troels Lund Poulsen, der, som et produkt af den alt andet en liberalistiske Venstre-gruppe, i titel af Miljøminister skal stille sig op i al sin buttethed og forsvare dette – i mine øjne – principielle grundlovsbrud. Der er langt til målet, når man ikke engang kan stole på sin bedste ven.

Join the Conversation

26 Comments

 1. I Danmark ejer man ikke sin egen jord. Hvis staten anerkendte privat ejerskab af jord, ville jordskyld og bygningsregulativer ikke eksistere.
  I nogle få amerikanske stater operer de med allodial title, hvor jordejeren har fuld ejerskab over sin grund og hvor staten ikke har nogen juridisk ret til at blande sig. Jeg er ingen jurst, men det begreb findes vist slet ikke i det danske ordforråd.
  I den forbindelse vil jeg stærkt opfordre enhver til at afsætte de 8 det tager at se Michael Badnariks Constitution Class (http://video.google.com/videoplay?docid=5085838350268647159#), hvor han præsenterer den amerikanske forfatnings styrker og begrænsninger.

 2. I Danmark ejer man ikke sin egen jord. Hvis staten anerkendte privat ejerskab af jord, ville jordskyld og bygningsregulativer ikke eksistere.
  I nogle få amerikanske stater operer de med allodial title, hvor jordejeren har fuld ejerskab over sin grund og hvor staten ikke har nogen juridisk ret til at blande sig. Jeg er ingen jurst, men det begreb findes vist slet ikke i det danske ordforråd.
  I den forbindelse vil jeg stærkt opfordre enhver til at afsætte de 8 det tager at se Michael Badnariks Constitution Class (http://video.google.com/videoplay?docid=5085838350268647159#), hvor han præsenterer den amerikanske forfatnings styrker og begrænsninger.

 3. Det var da en mærkeligt spekulativ artikel.
  1. Hvorfor skulle det være til gavn for Venstre at genere deres kernevælgere, som så tydeligt illustreret ved kommunalvalget bor netop i randområderne helt over vestpå? Sjællænderne, skide socialister, er de da ravruskende ligeglade med til næste valg
  2. Ja, det er da ærgerligt, at Karsten må fraflytte sin gård, og det er da synd. Men hvis vi nu for blot et øjeblik forestiller os, at de fossile brændstoffer vi bruger, rent faktisk er skadelig dels for vores økonomi (afhængighed af tvivlsomme stater) og dels for miljøet, så er det en god ide at forske i vindmøller. Og lur mig om ikke, man har forsøgt at finde et mennesketomt område i Danmark og fundet frem til, at det er der ikke, hvorfor der må prioriteres. Stakkels Karsten, men det var ham eller Karl.
  Desuden er jeg enig med Holme (eller som jeg læser det, han skriver): privat ejendom er ikke noget, vi har, det er noget vi får af og pga. staten. Allernådigst.

 4. Det var da en mærkeligt spekulativ artikel.
  1. Hvorfor skulle det være til gavn for Venstre at genere deres kernevælgere, som så tydeligt illustreret ved kommunalvalget bor netop i randområderne helt over vestpå? Sjællænderne, skide socialister, er de da ravruskende ligeglade med til næste valg
  2. Ja, det er da ærgerligt, at Karsten må fraflytte sin gård, og det er da synd. Men hvis vi nu for blot et øjeblik forestiller os, at de fossile brændstoffer vi bruger, rent faktisk er skadelig dels for vores økonomi (afhængighed af tvivlsomme stater) og dels for miljøet, så er det en god ide at forske i vindmøller. Og lur mig om ikke, man har forsøgt at finde et mennesketomt område i Danmark og fundet frem til, at det er der ikke, hvorfor der må prioriteres. Stakkels Karsten, men det var ham eller Karl.
  Desuden er jeg enig med Holme (eller som jeg læser det, han skriver): privat ejendom er ikke noget, vi har, det er noget vi får af og pga. staten. Allernådigst.

 5. Epo
  Som jeg fortstår den sætning med Sjælland vs. Jylland, så tror jeg mere, at Daniel mener, at medierne befinder sig i de store byer.
  Men ja, det er nok nærmere, fordi de har prøvet at finde et sted, hvor de kan placere vindmøller uden at irritere for mange. Men hvorfor er det altid private ejendomme, man tager? De kongelige har da masser af jord, som man kan bruge. Politikere har vel også en del jord. Mange venstrefolk har da jord i Jylland. Mon de ville acceptere, at det var deres ejendom, det gik ud over?

 6. Epo
  Som jeg fortstår den sætning med Sjælland vs. Jylland, så tror jeg mere, at Daniel mener, at medierne befinder sig i de store byer.
  Men ja, det er nok nærmere, fordi de har prøvet at finde et sted, hvor de kan placere vindmøller uden at irritere for mange. Men hvorfor er det altid private ejendomme, man tager? De kongelige har da masser af jord, som man kan bruge. Politikere har vel også en del jord. Mange venstrefolk har da jord i Jylland. Mon de ville acceptere, at det var deres ejendom, det gik ud over?

 7. Epo
  Som jeg fortstår den sætning med Sjælland vs. Jylland, så tror jeg mere, at Daniel mener, at medierne befinder sig i de store byer.
  Men ja, det er nok nærmere, fordi de har prøvet at finde et sted, hvor de kan placere vindmøller uden at irritere for mange. Men hvorfor er det altid private ejendomme, man tager? De kongelige har da masser af jord, som man kan bruge. Politikere har vel også en del jord. Mange venstrefolk har da jord i Jylland. Mon de ville acceptere, at det var deres ejendom, det gik ud over?

 8. @Epo
  Hvis sådan et projekt er så nødvendigt, kunne man bare betale prisen for ejendommen. Så længe der er flere mulige områder, hvor det kan udføres, vil hold-out problematikken ikke forekomme, så staten ville blot betale den pris som ejendommen rent faktisk er værd for ejeren (hvilket må være den eneste retfærdige kompensation). Dette betyder selvfølgelig at man skal krænke den private ejendomsret for at opkræve skatter, men regelmæssige brud på ejendomsretten er trods alt bedre en uregelmæssige og uforudsigelige brud.

 9. @Epo
  Hvis sådan et projekt er så nødvendigt, kunne man bare betale prisen for ejendommen. Så længe der er flere mulige områder, hvor det kan udføres, vil hold-out problematikken ikke forekomme, så staten ville blot betale den pris som ejendommen rent faktisk er værd for ejeren (hvilket må være den eneste retfærdige kompensation). Dette betyder selvfølgelig at man skal krænke den private ejendomsret for at opkræve skatter, men regelmæssige brud på ejendomsretten er trods alt bedre en uregelmæssige og uforudsigelige brud.

 10. Du overser desværre den aller vigtigste del af paragraffen, der hvor der står “Det kan kun ske ifølge lov”.
  Så¨er spørgsmålet jo bare, hvem skal give lov?
  I mine øjne er svaret ganske enkelt, det kan kun være ejeren for ellers ville ejendomsretten ikke være ukrænkelig, det er ganske logisk.
  Og hvis ejeren giver lov til at almenvældet benytter hans ejendom, sker dette naturligvis for en fornuftig erstatning.
  Men desværre har den danske befolkning lært at opføre sig som undersåtter, personer i den danske stat, på trods af at vi hver især er suveræne og egenrådige mennesker med ret til selv at bestemme over vores liv og færden.
  Er der en herinde der kan fortælle hvorfor de nyvalgte folketingspolitikere skriver under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov når de bliver ansat i folketinget?
  Har du skrevet under på at ville overholde Grundloven?
  Jeg har ikke.

 11. Du overser desværre den aller vigtigste del af paragraffen, der hvor der står “Det kan kun ske ifølge lov”.
  Så¨er spørgsmålet jo bare, hvem skal give lov?
  I mine øjne er svaret ganske enkelt, det kan kun være ejeren for ellers ville ejendomsretten ikke være ukrænkelig, det er ganske logisk.
  Og hvis ejeren giver lov til at almenvældet benytter hans ejendom, sker dette naturligvis for en fornuftig erstatning.
  Men desværre har den danske befolkning lært at opføre sig som undersåtter, personer i den danske stat, på trods af at vi hver især er suveræne og egenrådige mennesker med ret til selv at bestemme over vores liv og færden.
  Er der en herinde der kan fortælle hvorfor de nyvalgte folketingspolitikere skriver under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov når de bliver ansat i folketinget?
  Har du skrevet under på at ville overholde Grundloven?
  Jeg har ikke.

 12. Du overser desværre den aller vigtigste del af paragraffen, der hvor der står “Det kan kun ske ifølge lov”.
  Så¨er spørgsmålet jo bare, hvem skal give lov?
  I mine øjne er svaret ganske enkelt, det kan kun være ejeren for ellers ville ejendomsretten ikke være ukrænkelig, det er ganske logisk.
  Og hvis ejeren giver lov til at almenvældet benytter hans ejendom, sker dette naturligvis for en fornuftig erstatning.
  Men desværre har den danske befolkning lært at opføre sig som undersåtter, personer i den danske stat, på trods af at vi hver især er suveræne og egenrådige mennesker med ret til selv at bestemme over vores liv og færden.
  Er der en herinde der kan fortælle hvorfor de nyvalgte folketingspolitikere skriver under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov når de bliver ansat i folketinget?
  Har du skrevet under på at ville overholde Grundloven?
  Jeg har ikke.

 13. Selvfølgelig har du ikke underskrevet Grundloven, den handler jo om hvad staten må og ikke må.
  Jeg tror roligt man kan anerkende at Grundloven ikke anerkender den private ejendomsret, men jeg kan da heller ikke se hvorfor Grundlovens indhold skulle være et vægtigt argument for eller mod en politisk overbevisning. Generelt er jeg meget stor kritiker af at man henviser til loven, som om det dens ord afspejlede den endegyldige sandhed.

 14. Selvfølgelig har du ikke underskrevet Grundloven, den handler jo om hvad staten må og ikke må.
  Jeg tror roligt man kan anerkende at Grundloven ikke anerkender den private ejendomsret, men jeg kan da heller ikke se hvorfor Grundlovens indhold skulle være et vægtigt argument for eller mod en politisk overbevisning. Generelt er jeg meget stor kritiker af at man henviser til loven, som om det dens ord afspejlede den endegyldige sandhed.

 15. Interessant som du får det til at lyde åbenlyst logisk at jeg ikke har underskrevet grundloven og at politikerne underskriver denne når de bliver ansat, men du har da tilsyneladende ikke ført tankerækken videre, og du har da slet ikke svaret på spørgsmålet.
  Hvis Politikerne skal underskrive grundloven for at den kan være gældende for dem, hvorfor skal du og jeg så ikke underskrive grundloven for at den kan være gældende for os?
  Enkelt spørgsmål, tør du svare?
  Og denne gang vil jeg bede dig argumentere for dine meninger istedet for blot at skrive det er en selvfølge, det kan da godt være det er en selvfølge for dig, men vi deler ikke en kollektiv bevisthed der gør at vi alle er lige veldresserede, selvom det er den generelle opfattelse blandt zombier.
  Hvis du formår at sætte dig ud over min måde at tiltale dig på og derved opnår at tænke længere end du plejer, vil du opdage at det du tror er love der skal overholdes af enhver, blot er bekendtgørelser der bliver givet magt som lov af undermålere som dig der ikke fatter en brik af hvad der i virkeligheden foregår, måske en dag der er en der får hevet din slange til matrixen ud, og du bliver født på ny og kan se hvordan virkeligheden er, i virkeligheden.

 16. Interessant som du får det til at lyde åbenlyst logisk at jeg ikke har underskrevet grundloven og at politikerne underskriver denne når de bliver ansat, men du har da tilsyneladende ikke ført tankerækken videre, og du har da slet ikke svaret på spørgsmålet.
  Hvis Politikerne skal underskrive grundloven for at den kan være gældende for dem, hvorfor skal du og jeg så ikke underskrive grundloven for at den kan være gældende for os?
  Enkelt spørgsmål, tør du svare?
  Og denne gang vil jeg bede dig argumentere for dine meninger istedet for blot at skrive det er en selvfølge, det kan da godt være det er en selvfølge for dig, men vi deler ikke en kollektiv bevisthed der gør at vi alle er lige veldresserede, selvom det er den generelle opfattelse blandt zombier.
  Hvis du formår at sætte dig ud over min måde at tiltale dig på og derved opnår at tænke længere end du plejer, vil du opdage at det du tror er love der skal overholdes af enhver, blot er bekendtgørelser der bliver givet magt som lov af undermålere som dig der ikke fatter en brik af hvad der i virkeligheden foregår, måske en dag der er en der får hevet din slange til matrixen ud, og du bliver født på ny og kan se hvordan virkeligheden er, i virkeligheden.

 17. Interessant som du får det til at lyde åbenlyst logisk at jeg ikke har underskrevet grundloven og at politikerne underskriver denne når de bliver ansat, men du har da tilsyneladende ikke ført tankerækken videre, og du har da slet ikke svaret på spørgsmålet.
  Hvis Politikerne skal underskrive grundloven for at den kan være gældende for dem, hvorfor skal du og jeg så ikke underskrive grundloven for at den kan være gældende for os?
  Enkelt spørgsmål, tør du svare?
  Og denne gang vil jeg bede dig argumentere for dine meninger istedet for blot at skrive det er en selvfølge, det kan da godt være det er en selvfølge for dig, men vi deler ikke en kollektiv bevisthed der gør at vi alle er lige veldresserede, selvom det er den generelle opfattelse blandt zombier.
  Hvis du formår at sætte dig ud over min måde at tiltale dig på og derved opnår at tænke længere end du plejer, vil du opdage at det du tror er love der skal overholdes af enhver, blot er bekendtgørelser der bliver givet magt som lov af undermålere som dig der ikke fatter en brik af hvad der i virkeligheden foregår, måske en dag der er en der får hevet din slange til matrixen ud, og du bliver født på ny og kan se hvordan virkeligheden er, i virkeligheden.

 18. Det var da en ubehagelig og nedsættende tone du bringer for dagen, den giver absolut ikke større lyst til at uddybe eller fortsætte diskussionen.

 19. Det var da en ubehagelig og nedsættende tone du bringer for dagen, den giver absolut ikke større lyst til at uddybe eller fortsætte diskussionen.

 20. @Wakywaky — Politikere underskriver ikke Grundloven ved valg. De (læs: landspolitikere) aflægger ed om at de overholder denne.
  Grundloven, som forfatning, er et bindende dokument der sikrer grundlæggende rettigheder og specifere grundlæggende pligter mellem stat og individ. Herudover sikrer forfatningen etatens bevaring gennem bl.a. kongehuset.
  Forfatninger har aldrig søgt, bevidst eller ubevidst, accept fra individdet. Derfor bliver du ikke bedt om at “underskrive”, acceptere, Grundloven som borger. Du er underlagt lovgivning uanset om du vil det eller ej. Det betyder ikke at du skal kunne lide det (kunne snildt nævne nogle passager i Grundloven som jeg bestemt ikke bryder mig om) ikke desto mindre er det også et dokument der sikrer mig at jeg kan udtale mig højlydt om hvor lidt jeg bryder mig om det (hvorfor jeg synes at artiklens titel er ganske fin 🙂

 21. @Wakywaky — Politikere underskriver ikke Grundloven ved valg. De (læs: landspolitikere) aflægger ed om at de overholder denne.
  Grundloven, som forfatning, er et bindende dokument der sikrer grundlæggende rettigheder og specifere grundlæggende pligter mellem stat og individ. Herudover sikrer forfatningen etatens bevaring gennem bl.a. kongehuset.
  Forfatninger har aldrig søgt, bevidst eller ubevidst, accept fra individdet. Derfor bliver du ikke bedt om at “underskrive”, acceptere, Grundloven som borger. Du er underlagt lovgivning uanset om du vil det eller ej. Det betyder ikke at du skal kunne lide det (kunne snildt nævne nogle passager i Grundloven som jeg bestemt ikke bryder mig om) ikke desto mindre er det også et dokument der sikrer mig at jeg kan udtale mig højlydt om hvor lidt jeg bryder mig om det (hvorfor jeg synes at artiklens titel er ganske fin 🙂

 22. @Wakywaky — Politikere underskriver ikke Grundloven ved valg. De (læs: landspolitikere) aflægger ed om at de overholder denne.
  Grundloven, som forfatning, er et bindende dokument der sikrer grundlæggende rettigheder og specifere grundlæggende pligter mellem stat og individ. Herudover sikrer forfatningen etatens bevaring gennem bl.a. kongehuset.
  Forfatninger har aldrig søgt, bevidst eller ubevidst, accept fra individdet. Derfor bliver du ikke bedt om at “underskrive”, acceptere, Grundloven som borger. Du er underlagt lovgivning uanset om du vil det eller ej. Det betyder ikke at du skal kunne lide det (kunne snildt nævne nogle passager i Grundloven som jeg bestemt ikke bryder mig om) ikke desto mindre er det også et dokument der sikrer mig at jeg kan udtale mig højlydt om hvor lidt jeg bryder mig om det (hvorfor jeg synes at artiklens titel er ganske fin 🙂

 23. “ikke desto mindre er det også et dokument der sikrer mig at jeg kan udtale mig højlydt om hvor lidt jeg bryder mig om det”
  Egentlig ikke. Disse forfatninger erroderes/brydes dag for dag i takt med at folk ønsker samfundet i en anden retning. Du kan kun regne med disse dokumenter sålænge at der er et massivt flertal bag rundt omkring i “systemet”.

 24. “ikke desto mindre er det også et dokument der sikrer mig at jeg kan udtale mig højlydt om hvor lidt jeg bryder mig om det”
  Egentlig ikke. Disse forfatninger erroderes/brydes dag for dag i takt med at folk ønsker samfundet i en anden retning. Du kan kun regne med disse dokumenter sålænge at der er et massivt flertal bag rundt omkring i “systemet”.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.