Tysk sociolog: Lighed handler om rettigheder – ikke om fordeling

Et interessant interview i information med den tyske sociolog Rainer Paris.

Citater:

– “Lighed giver mennesker mulighed for at udnytte deres frihed på forskellige måder, og det fører så til ulige strukturer i samfundet.”

– “Håbet om, at staten kan skabe positiv retfærdighed er illusorisk. Statens fornemste opgave er at garantere en principiel retslighed, som mennesker kan gøre forskellig brug af. Rettigheder er i grunden altid frihedsrettigheder, der muliggør, at man udfolder sit talent og bruger det på forskellige måder.”

– “En kollega berettede engang om den misundelse, der herskede blandt de tilstræbt lige i det tidligere DDR. I et vist omfang var DDR en misundelsens skole.”

Omend det ikke er fuldblods liberalt tankegods han fyrer af, så er det en interessant analyse af uligheds-debatten.

0 comments

Sign In

Reset Your Password