Hver gang man de senere år har diskuteret en evt. legalisering af hash (hvilket er en forudsætning for, at man kan have et reguleret marked), er der et parti, der ikke har rystet på hænderne, men har stået klippefast på, at det kan der aldrig blive tale om. Det konservative folkeparti har hver gang med stor ildhu – på det seneste især gennem den tidligere “uansvarlige” liberalist, politimand, medlem af Fremskridtspartiet og nuværende levebrødspolitiker for de konservative, Tom Behnke, fremført to grundlæggende argumenter imod en legalisering;
Som Tom Behnke igen og igen har udtalt, senest til Politiken den 24. september i artiklen “Regeringen skyder fri hash ned”, så mener man, at ”Det vil være dybt socialt uansvarligt at lovliggøre hash. Og det kommer aldrig til at ske med konservatives stemmer”, fordi det vil få misbrugerne til at øge deres indtag, og sætter yderligere trumf på, ved at harcelere over at ”et folkevalgt flertal [borgerrepræsentationen I København] vil lovliggøre et stof, som vi ved er skadeligt for dem, der indtager det« Ifølge Tom Behnke er de sikre tabere ”dem, der i forvejen har sociale udfordringer. De risikerer et massivt og skadeligt misbrug”*.
Men hvor har han og de konservative viden om, at dette skulle være tilfældet? Hvorfor skulle misbrugere øge deres forbrug, fordi hash legaliseres? Og hvem er det egentlig, der i forvejen er (stor)forbrugere af hash? Det er ganske forunderligt, at de konservative tilsyneladende mener, at det er især er de, der med de konservatives ord, har ”sociale udfordringer”, der skulle gå op i, om et rusmiddel er legalt eller ej. Tillad mig at mene, at det formentlig forholder sig omvendt. Mon ikke  andelen af personer med “sociale udfordringer” der har har været involveret i kriminalitet er større end den øvrige del af befolkningen, og at andelen af disse der både har prøvet et eller flere illegale rusmidler, og har et højt forbrug af disse er ikke så lidt større end blandt den normalt lovlydige del af befolkningen?
Hvis en legalisering af f.eks. hash skulle medføre et øget forbrug, vil det formentligt primært være blandt dem, som man vel kan kalde “de pæne borgere” med job og karriere. Personer der enten ikke ved, i modsætning til deres børn, hvor man køber sin hash, eller som hvis de ved det, har svært ved at se sig selv i selve handelssituationen. Kort sagt mennesker som undertegnede.
Det andet argument som især de konservative holder af at fremhæve er, at en legalisering af hash slet ingen indflydelse vil have på omfanget af den samlede kriminalitet. Man mener åbenbart, at politikontrol er et effektivt værktøj – hvoraf vi må slutte, at man har lukket øjnene for de sidste mange årtiers virkelighed. Med tanke på at “kampen” om det illegale hashmarked er blevet stadig vildere og mere brutal gennem årene, er det en skræmmende påstand.
Tom Benhke har direkte udtalt,  at en legalisering af hash ikke vil gøre “de kriminelle mindre kriminelle: Hvis ikke der er et hashmarked at slås om, så vil de blot kaste sig over andre områder, for eksempel andre former for narkotika, menneskehandel og afpresning.”
På den ene side har han naturligvis ret i, at man næppe skal forvente, at en legalisering medfører, at de der er dybt involveret i hashmarkedet, blot vil erkende at festen er ovre, og se sig om efter et almindeligt lovligt arbejde. På den anden side ved vi, at kriminaliteten faldt I USA efter ophævelsen af alkoholforbuddet I 1933, lige som den var steget efter indførelsen af samme I 1920. Så alene den historiske erfaring tilsiger os, at Tom Benhkes påstand (for det er ikke andet) ikke er korrekt**
Og hvad angår påstanden om, at de kriminelle “blot” vil kaste sig over andre markeder er der måske nok den gran af sandhed i, at en stor del af dem vil forsøge at gøre netop det – men der er jo ikke tale om uopdyrkede markeder – og de vil under alle omstændigheder ikke kunne opnå samme profit i forhold til arbejdsindsats og  risiko som før – ellers havde de jo allerede gjort det . Der er jo  aktører involveret både i salg af andre former for illegale rusmidler, menneskehandel og forsøg på afpresning – i mange sammenhænge er der i øvrigt formentlig tale om et sammenfald.
Hvad angår “markedet”  for mennesker, må det nok også anses for at være ganske begrænset – og hvorfor en frigivelse af hash skulle øge efterspørgslen efter “handlede mennesker” forekommer mig temmelig bizart.
Det efterlader reelt kun ét enkelt af de nævnte “forretningsområder”, nemlig øget afpresning. Behnke kunne naturligvis også have nævnt indbrud, overfald, bankrøveri osv. Alle former for kriminalitet der har et definerbart offer. Dertil kan I tilfælde af, at socialdemokraterne (og missionærerne i værestedet Reden) får held med deres planer om at kriminalisere sexkunder, selvfølgelig også lægges mulige beskyttelsespenge fra de prostituerede.
Jeg skal erkende, at jeg ikke har noget specielt kendskab til sammensætningen af de grupper, der står bag handlen med de forskellige illegale rusmidler. Men hvis det forholder sig herhjemme som andre steder i verden – og hvorfor skulle det ikke gøre det? – så afspejler de involveredes etniske tilhørsforhold “varens”oprindelsesland og transportrute. Den etniske sammensætning af indvandrerbanderne er næppe tilfældig, ligesom det ikke er en overraskelse af rockerne er dybt involveret i salget af syntetiske rusmidler, da de primært produceres indenfor EU’s grænser.
Det indebærer også, at det er forkert at tro, at de kriminelle “bare” kan skifte fra handel med en type stoffer til handel med en anden.
Der afgørende er dog, at den samlede profit der “kæmpes” om falder drastisk i tilfælde af at hash legaliseres på en måde, der rent faktisk gør det attraktivt for brugerne at købe på et legalt marked (deraf følger naturligvis at profitten falder yderligere, hvis også de andre rusmidler legaliseres). Den lavere samlede profit medfører, at der er plads til færre aktører på markedet. Hvis man antager, som de konservative gør, at antallet af aktører ikke falder (summen af kriminelle er konstant), er det ensbetydende med en afvisning af, at der eksisterer en sammenhæng mellem økonomisk gevinst og risiko. Der er grund til at tro, at argumenterne mod en legalisering er frit opfundne argumenter til lejligheden, og at man næppe har tænkt længere over, hvad konsekvenserne af de antagelser der er bygget ind i påstandene egentlig indebærer. Fastholder man argumenterne er det ensbetydende med, at man ikke længere anerkender det helt grundlæggende argument for en markedsøkonomi: at der er sammenhæng mellem økonomisk gevinst og valg af levevej. Det indebærer dybest set, at de konservative bør erklære sig selv som socialister. Det kan dog være, at man mener, at kriminelle ikke er underlagt andre dødeliges afvejninger af risiko kontra gevinst og blot er patologisk determinerede til at være kriminelle. Hvis det er tilfældet, kan det til gengæld undre, at man ikke forlængst har foreslået indførelse af livstidsstraffe ved enhver form for kriminalitet.
Argumentet om at legalisering af offerløs kriminalitet med høj profit ingen effekt har på den samlede kriminalitet svarer nemlig til at mene, at kriminalitet er noget, som man er født til. Men hvordan man så vil forklare, at kriminaliteten er steget voldsomt gennem det seneste halve århundrede må så stå hen i det uvisse. Kunne det alligevel tænkes, at der er en sammenhæng mellem mulig profit, risiko og valg af erhvervskarriere, ikke kun for politikere, men også for pushere hr. Benhke?
—-
* http://politiken.dk/politik/article794962.ece
** http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=1017&full=1

Join the Conversation

18 Comments

 1. Rigtig god artikel i det store hele.
  Jeg mener dog, situationen omkring narkotika markedet er en smule anderledes, end du antager.
  Så vidt jeg ved, sad rockerne på næsten alt narkotika før politikernes “lukning” af pusherstreet. Det var kendt for stort udvalg, høj kvalitet, lave priser og da christianitterne ikke tillader salg af andre stoffer – for at være ret fredeligt og sikkert, faktisk et hyggeligt sted. Sikkert og hyggeligt skal naturligvis også forstås i den forstand at politiet (nærmest) aldrig blev set derude. Da dette monopol blev brudt, ved at politiet begyndte at komme derude regelmæssigt og endda ødelægge de gode erhvervsfolks forretninger, fandt markedet andre kanaler og åbnede op for nye aktører. Disse nye aktører er rigtig nok mere aggressive end man måske er vant til, men det skal jo også tages i mente at de vil ind på det nyåbnede marked og ikke kan konkurrere på andet end vold, som Jacob fra CEPOS bl.a. har været inde på.
  Løsningen som få vil høre er: Lad nu bare folk dyrke deres eget .. mennesket skal nok finde en vej, hvis det er det, det vil..
  Mht. den etniske sammensætning af ”indvandrerbanderne” så er nok til dels en af forklaringerne at finde i interviewet med 180grader Karina. At give mennesker penge og ikke andet er en meget dårlig måde at hjælpe på og vil kun lede til afhængighed af ”velgøreren”.
  Jeg er ellers enig i resten af din artikel. Specielt din sidste sætning rammer lige i øjet.

 2. Rigtig god artikel i det store hele.
  Jeg mener dog, situationen omkring narkotika markedet er en smule anderledes, end du antager.
  Så vidt jeg ved, sad rockerne på næsten alt narkotika før politikernes “lukning” af pusherstreet. Det var kendt for stort udvalg, høj kvalitet, lave priser og da christianitterne ikke tillader salg af andre stoffer – for at være ret fredeligt og sikkert, faktisk et hyggeligt sted. Sikkert og hyggeligt skal naturligvis også forstås i den forstand at politiet (nærmest) aldrig blev set derude. Da dette monopol blev brudt, ved at politiet begyndte at komme derude regelmæssigt og endda ødelægge de gode erhvervsfolks forretninger, fandt markedet andre kanaler og åbnede op for nye aktører. Disse nye aktører er rigtig nok mere aggressive end man måske er vant til, men det skal jo også tages i mente at de vil ind på det nyåbnede marked og ikke kan konkurrere på andet end vold, som Jacob fra CEPOS bl.a. har været inde på.
  Løsningen som få vil høre er: Lad nu bare folk dyrke deres eget .. mennesket skal nok finde en vej, hvis det er det, det vil..
  Mht. den etniske sammensætning af ”indvandrerbanderne” så er nok til dels en af forklaringerne at finde i interviewet med 180grader Karina. At give mennesker penge og ikke andet er en meget dårlig måde at hjælpe på og vil kun lede til afhængighed af ”velgøreren”.
  Jeg er ellers enig i resten af din artikel. Specielt din sidste sætning rammer lige i øjet.

 3. @Mircea
  Jeg er enig med dig langt hen af vejen, og ville være et skarn hvis jeg var uenig med Jacob, fordi jeg vist kan tage æren for at have introduceret tesen om at på et illegalt marked med høj profit afløses konkurrence på pris og kvalitet af konkurrence på brutalitet. se f.eks. følgende indlæg på punditokraterne fra i vinters:
  http://www.punditokraterne.dk/enten-legaliserer-vi–alle-former-for–narkotika–eller-ogs–l-rer-vi-at-leve-med-volden-og-kriminaliteten-post160779
  En ting er jeg dog uenig med dig i – eller rettere to. Jeg vil ikke betegne forholdene før 2005 som rolige – 2 rockerkrige gik forud for det midlertidige monopol fra slutningen af 1990erne til 2006. Det vi ser nu er muligvis udløst af forsøgene på at lukke pusherstreet – men det ville være sket før eller siden under alle omstændigheder.
  Og så er jeg enig med dig i at vi kune komme et langt stykke af vejen hvis man (igen) måtte dyrke selv.

 4. @Mircea
  Jeg er enig med dig langt hen af vejen, og ville være et skarn hvis jeg var uenig med Jacob, fordi jeg vist kan tage æren for at have introduceret tesen om at på et illegalt marked med høj profit afløses konkurrence på pris og kvalitet af konkurrence på brutalitet. se f.eks. følgende indlæg på punditokraterne fra i vinters:
  http://www.punditokraterne.dk/enten-legaliserer-vi–alle-former-for–narkotika–eller-ogs–l-rer-vi-at-leve-med-volden-og-kriminaliteten-post160779
  En ting er jeg dog uenig med dig i – eller rettere to. Jeg vil ikke betegne forholdene før 2005 som rolige – 2 rockerkrige gik forud for det midlertidige monopol fra slutningen af 1990erne til 2006. Det vi ser nu er muligvis udløst af forsøgene på at lukke pusherstreet – men det ville være sket før eller siden under alle omstændigheder.
  Og så er jeg enig med dig i at vi kune komme et langt stykke af vejen hvis man (igen) måtte dyrke selv.

 5. Ja, rigtig god artikel. Det er et emne der har været relavant i mange år, men virker ikke som om nogen rigtig tager det seriøst, selvom argumenterne imod lovliggørelse virker ret slatne

 6. Ja, rigtig god artikel. Det er et emne der har været relavant i mange år, men virker ikke som om nogen rigtig tager det seriøst, selvom argumenterne imod lovliggørelse virker ret slatne

 7. God artikel, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der ikke bliver gjort noget ved det. Skide levebrødspolitikere!
  Jeg hørte så sent som i eftermiddags, Vivi Kier, et folketingsmedlem for de Konservative, spørge Villy Søvndal hvorfor S+SF ville forbyde sexkøb, da dette jo klart viste sig fra andre lande at være en dårlig ide, frihedsberøvende og usmart. LIGE efter spørger hun hvorfor S+SF vil legalisere cannabis på regulerede cafeer, da dette jo klart vilel være jordens undergang. Utroligt at hun var så ignorant at hun slet ikke kunne se sammenhænget mellem de to; de Konservative er for personlig frihed og den frie ret til handel mellem to samtykkende individer, bortset fra når det kommer til cannabis frem for sex.

 8. God artikel, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der ikke bliver gjort noget ved det. Skide levebrødspolitikere!
  Jeg hørte så sent som i eftermiddags, Vivi Kier, et folketingsmedlem for de Konservative, spørge Villy Søvndal hvorfor S+SF ville forbyde sexkøb, da dette jo klart viste sig fra andre lande at være en dårlig ide, frihedsberøvende og usmart. LIGE efter spørger hun hvorfor S+SF vil legalisere cannabis på regulerede cafeer, da dette jo klart vilel være jordens undergang. Utroligt at hun var så ignorant at hun slet ikke kunne se sammenhænget mellem de to; de Konservative er for personlig frihed og den frie ret til handel mellem to samtykkende individer, bortset fra når det kommer til cannabis frem for sex.

 9. Glemte lige at påpege min pointe! “dette jo klart viste sig fra andre lande at være en dårlig ide, frihedsberøvende og usmart” er jo netop argumeneter der også kan bruges på hvorfor forbuddet mod cannabis burde ophæves.

 10. Glemte lige at påpege min pointe! “dette jo klart viste sig fra andre lande at være en dårlig ide, frihedsberøvende og usmart” er jo netop argumeneter der også kan bruges på hvorfor forbuddet mod cannabis burde ophæves.

 11. Tænk engang hvis den ignorante danske befolkning fandt ud af at der rent faktisk er tale om en ganske almindelig Plante der kan dyrkes af alle ligeså let som tomater, i potte indendørs, i drivhus, eller udendørs i moder jord.
  Det er så let at man ikke behøver at have specielt grønne fingre for at blive skæv, 4 måneder fra spiring af frøene til høsten af den fedeste Cannabis, det kan ikke blive nemmere, og så kan man nyde synet af de smukkeste planter hele sommeren!
  Hvordan man overhovedet kan tage politikernes “forbud” af en helt naturlig plante alvorligt er mig en gåde, altså hvis jeg ser bort fra danskernes vidensniveau!
  It’s 4:20, light up!

 12. Tænk engang hvis den ignorante danske befolkning fandt ud af at der rent faktisk er tale om en ganske almindelig Plante der kan dyrkes af alle ligeså let som tomater, i potte indendørs, i drivhus, eller udendørs i moder jord.
  Det er så let at man ikke behøver at have specielt grønne fingre for at blive skæv, 4 måneder fra spiring af frøene til høsten af den fedeste Cannabis, det kan ikke blive nemmere, og så kan man nyde synet af de smukkeste planter hele sommeren!
  Hvordan man overhovedet kan tage politikernes “forbud” af en helt naturlig plante alvorligt er mig en gåde, altså hvis jeg ser bort fra danskernes vidensniveau!
  It’s 4:20, light up!

 13. Hjemmedyrkning er fint, giver god cannabis af kendt kvalitet osv. Det er også forholdsvist nemt om sommeren og udendørs. Hvis man altså ikke lige bor inde midt i byen uden en have til formålet eller er kræftsyg og dårligt kan gå, eller hvis man først har fået diagnosen nu og ikke kan nå at dyrke nok cannabis til at dække ens medicinske behov.
  Alle de der “minimalist”-løsninger, der bare gør cannabis til et hobbyprojekt udei baghaven, tænker småt og glemmer en masse mennesker, som kunne have glæde af det.
  Den tankegang ville slet ikke komme fra landjorden, hvis nogen sagde til Danmarks smertepatienter, at de da bare kunne plante nogen valmuer.
  Ligestilling, også på dette område, ja tak.

 14. Hjemmedyrkning er fint, giver god cannabis af kendt kvalitet osv. Det er også forholdsvist nemt om sommeren og udendørs. Hvis man altså ikke lige bor inde midt i byen uden en have til formålet eller er kræftsyg og dårligt kan gå, eller hvis man først har fået diagnosen nu og ikke kan nå at dyrke nok cannabis til at dække ens medicinske behov.
  Alle de der “minimalist”-løsninger, der bare gør cannabis til et hobbyprojekt udei baghaven, tænker småt og glemmer en masse mennesker, som kunne have glæde af det.
  Den tankegang ville slet ikke komme fra landjorden, hvis nogen sagde til Danmarks smertepatienter, at de da bare kunne plante nogen valmuer.
  Ligestilling, også på dette område, ja tak.

 15. Jeg vil citere mit eget højrøvede og noget bombastiske og humoristiske udspil i et andet forum, der var rettet mod nogle andre gode konservative, men som nok også er gældende for Behnke:
  John Stuart Mill udtalte vist engang, at de fleste dumme mennesker er konservative. Selvom Mills udtalelse ikke er helt præcis – de fleste dumme mennesker er kollektivister (kollektivismen værende noget, som konservatismen hører under; de ideologier, som i dag i den breddere offentlighed forbindes med udtrykket, var simpelthen ikke eksisterende da) – har Mill større autoritet hos mig end en dansk skodpolitiker, der er i samme parti som skrigeskinken Espersen. Espersen er vist cand. polit, så helt ubegavet kan hun nok ikke være. Mikkelsen har nok også en IQ høj nok til at kunne se, at hans udtalelser og forslag til politik ikke blot er rendyrket populisme men også idioti uden basis i hverken retsvidenskab eller for den sags skyld nogen som helst form for videnskab eller så lidt som empiri, der ikke peger på det, at de tiltag, der foreslås, ikke nødvendigvis har den ønskede effekt, eller at den helt modsatte effekt sammen med andre uhensigtsmæssighedere ses i det overvældene flertal af tilfælde, hvor en praksis med ligheder med den foreslåede føres ud i livet.
  Ergo må jeg konkludere, at de nævnte politikere bevidst bejler til idioter.
  Sort front! Anarkokapitalistisk revolution nu!

 16. Jeg vil citere mit eget højrøvede og noget bombastiske og humoristiske udspil i et andet forum, der var rettet mod nogle andre gode konservative, men som nok også er gældende for Behnke:
  John Stuart Mill udtalte vist engang, at de fleste dumme mennesker er konservative. Selvom Mills udtalelse ikke er helt præcis – de fleste dumme mennesker er kollektivister (kollektivismen værende noget, som konservatismen hører under; de ideologier, som i dag i den breddere offentlighed forbindes med udtrykket, var simpelthen ikke eksisterende da) – har Mill større autoritet hos mig end en dansk skodpolitiker, der er i samme parti som skrigeskinken Espersen. Espersen er vist cand. polit, så helt ubegavet kan hun nok ikke være. Mikkelsen har nok også en IQ høj nok til at kunne se, at hans udtalelser og forslag til politik ikke blot er rendyrket populisme men også idioti uden basis i hverken retsvidenskab eller for den sags skyld nogen som helst form for videnskab eller så lidt som empiri, der ikke peger på det, at de tiltag, der foreslås, ikke nødvendigvis har den ønskede effekt, eller at den helt modsatte effekt sammen med andre uhensigtsmæssighedere ses i det overvældene flertal af tilfælde, hvor en praksis med ligheder med den foreslåede føres ud i livet.
  Ergo må jeg konkludere, at de nævnte politikere bevidst bejler til idioter.
  Sort front! Anarkokapitalistisk revolution nu!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.