Hvorfor valgte vi at give tilskud til vindmøller i Danmark? Var det fordi vi vidste det vil blive en billige og pålidelig energikilde i fremtiden, eller var det fordi nogle politikere forelskede sig i lige præcis dette projekt og ikke et andet? Der er i hvert fald ikke meget der taler for, at vindenergi bliver en billig eller stabil energikilde i nogen nær fremtid. Senest har nobel-prismodtageren Jack Steinberger stillet sig uforstående overfor det danske vindeventyr. I et interview til Berlingske Tidende udtaler han således:
”Jeg forstår ikke den danske tro på vindenergi. Selv de mest positive vindmølleudviklere må melde pas, når det drejer sig om at lagre vindmøllestrøm.” [1]
At vindmøller er ustabile kan næppe være overraskende, mennesket er endnu ikke herre over vinden. Spørgsmålet om oplagring af energien kommer af, at vinden ikke nødvendigvis blæser når behovet for energien er der. Dermed bliver der produceret en masse strøm, der ikke er brug for. Hvis denne kunne udnyttes vil vindmøllerne nærme sig noget der ligner en rentabel investering.
Mange forslag er fremme for at undgå dette tab. Oplagring i form af brint (stort tab af energi), strøm til el-biler (antallet af el-biler skal først lige vokse dramatisk, tror jeg lugter mere statsstøtte..) og det seneste påfund, små øer med vandbassiner!! [2]
Vindkraft er nemlig slet ikke nogen billig energikilde. Selv den europæiske vindmølleindustries undersøgelser viser at vindkraft er dyrt. De prøver at rede den ved at indregne salg af CO2 kvoter, men selv da er vindkraft ikke billigere. Ligeledes ændres billedet ikke hvis prisen på kul og naturgas stiger med 50 %. Denne undersøgelse indeholder udgifter til integreringen af vindmøller på et elmarked. [3]. Dette er udeladt fra mange af de analyser der refereres til af lobbyist grupper. Der er nemlig brug for et back-up kraftværk, hvis vinden skulle stilne af. Dette er nødvendigt så snart vindkraftens andel er så stor, at man ikke kan risikere at miste den periodevis.
Der skal dog retfærdigvis nævnes, at omkostningerne ved vindmøller er væsentlig nemmere at forudsige. Dermed er der en mindre risiko end ved den svingende pris på olie. Men det var vist også den eneste fordel man kan hente ved vindkraft.
Udover at vindkraften er dyr at producere, så kommer det kæmpe tab f.eks. danske skatteborger har lidt som følge af opkrævning af skat og afgifter. Der gives stadig store pristilskud til vindkraft for at fremme investeringen her i. [4]
Samlet set er der altså kanaliseret ret mange penge over i vindmølleindustrien, en industri centreret omkring en endnu urentabel energikilde. Så alt i alt kunne man komme til den konklusion, at støtten til vindmøllerne ikke er politikernes bedste påfund. Dette er er dog lidt tys-tys i Danmark, dels er Vestas blevet folkeeje, et symbol på nationalstolthed. Ikke bare er det en nyere stor dansk virksomhed, den er grøn. Nu kan vi både være industrialister og miljøforkæmper på engang. Vindmøllebranchen anslår selv, at den udgør ikke mindre end 7 % af den danske eksport, altså en ganske betydelig del. Ligeledes beskæftiges et ikke helt uvæsentlig antal mennesker i vindmøllebranchen. [5]
Dette kunne for det utrænede øje (f.eks. politikere og 12-årige) være en årsag til at beholde støtten til vindmøller. Dermed vil Danmark fortsat kunne være verdens fremmeste vindmøllenation og udnytte vores forspring til at skabe danske arbejdspladser. Det vil jo ligefrem være dumt ikke at gøre det!
Nej, nej og nej! Det er alt andet lige en større årsag til at pille hele denne industri fra hinanden. Tænk på alle de penge og alle de mennesker som kunne være beskæftiget i en produktiv industri! De kunne rent faktisk producere og udvikle produkter som der er efterspørgelse efter. De statslige subsidier har ikke gjort andet end at lede kapital væk fra dens bedste anvendelse. På nuværende tidspunkt kunne vi måske have haft et reelt alternativ til fossile brændstoffer og atomkraft, hvis det altså overhovedet er nødvendigt at have et sådan.
Endnu engang har staten vist, at bureaukrater ikke ved hvilken hest der skal satses på. De har ingen penge involveret og er lette ofre for vindmøllebranchens og miljøaktivisternes lobbyister. Og støtte til vindmøller er en let sag at sælge for lobbyisterne. De har serveret en vindersag på sølvfad for politikerne. Nu kan de love flere arbejdspladser, grøn energi og støtte til erhvervslivet. Det er jo hele tre ting på engang!
Kun markedet ved hvilken energikilde der er fremtidens, hvornår den er fremtidens energikilde samt hvor mange penge der skal investeres hvornår. Ligesom staten ikke ved hvor meget brød der skal produceres næste år og hvordan man producere de bedste sko, så ved de ikke om der skal satses på atomkraft, solenergi eller vindkraft!
Når staten fordeler skattepengene, så vælges der ikke de bedste projekter. Markedsmekanismerne sættes ud af spil og lobbyister og politikere tager over. Dermed er det nærmest garanteret at kapital vil blive misallokeret og penge tabt. Statsstøtten til den danske vindmøllebranche er højst sandsynlig borte med blæsten.
[1] Nobel-pristager afskriver vindenergi – Business.dk 05/09/09
[2] Kunstige energiøer skal gemme vindkraften – Ing.dk 08/09/09
[3] Wind Energy – The Facts. Part 3, Chapter 6. Rapport finansieret af EU og implementeret under EWEA. Er blandt andet baseret på forskning ved DTU.
[4] 2008-09 – L 55 (som vedtaget): Forslag til lov om fremme af vedvarende energi. Kapitel 6. Læg i øvrigt mærke til at LA stemte for.
[5] Vindmølleindustrien branchestatistik.

Join the Conversation

6 Comments

 1. Glimrende Jesper!
  Det er komplet ufatteligt, at så simple sammenhænge er så svære at fatte for polikere og folkemasser. Man burde tage Henry Hazlitts pamflet og tæve alle politkere med den, indtil de fattede at staten netop IKKE kan skabe noget som helst.
  Langt de fleste godtager, desværre, ideen om at staten kan skabe arbejdspladser, men i langt de fleste tilfælde er det en simpel sag at hive dem ud af deres drømmeverden, ved at forklare den simple sammenhæng. Men hvorfor fanden gider folk ikke nosse sig sammen til at opnå den indsigt selv? Har velfærds-helvedet/tyranniet allerede fået det komplette overtag over befolkningens tanker?
  Kapitalismen er unægteligt verdenshistoriens allerstørste befrier. Det kan bare ikke siges tit nok, selvom ørerne der burde lytte ikke gør det.
  Godt vi har Liberator.dk ;-).

 2. Glimrende Jesper!
  Det er komplet ufatteligt, at så simple sammenhænge er så svære at fatte for polikere og folkemasser. Man burde tage Henry Hazlitts pamflet og tæve alle politkere med den, indtil de fattede at staten netop IKKE kan skabe noget som helst.
  Langt de fleste godtager, desværre, ideen om at staten kan skabe arbejdspladser, men i langt de fleste tilfælde er det en simpel sag at hive dem ud af deres drømmeverden, ved at forklare den simple sammenhæng. Men hvorfor fanden gider folk ikke nosse sig sammen til at opnå den indsigt selv? Har velfærds-helvedet/tyranniet allerede fået det komplette overtag over befolkningens tanker?
  Kapitalismen er unægteligt verdenshistoriens allerstørste befrier. Det kan bare ikke siges tit nok, selvom ørerne der burde lytte ikke gør det.
  Godt vi har Liberator.dk ;-).

 3. Glimrende Jesper!
  Det er komplet ufatteligt, at så simple sammenhænge er så svære at fatte for polikere og folkemasser. Man burde tage Henry Hazlitts pamflet og tæve alle politkere med den, indtil de fattede at staten netop IKKE kan skabe noget som helst.
  Langt de fleste godtager, desværre, ideen om at staten kan skabe arbejdspladser, men i langt de fleste tilfælde er det en simpel sag at hive dem ud af deres drømmeverden, ved at forklare den simple sammenhæng. Men hvorfor fanden gider folk ikke nosse sig sammen til at opnå den indsigt selv? Har velfærds-helvedet/tyranniet allerede fået det komplette overtag over befolkningens tanker?
  Kapitalismen er unægteligt verdenshistoriens allerstørste befrier. Det kan bare ikke siges tit nok, selvom ørerne der burde lytte ikke gør det.
  Godt vi har Liberator.dk ;-).

 4. Glimrende Jesper!
  Det er komplet ufatteligt, at så simple sammenhænge er så svære at fatte for polikere og folkemasser. Man burde tage Henry Hazlitts pamflet og tæve alle politkere med den, indtil de fattede at staten netop IKKE kan skabe noget som helst.
  Langt de fleste godtager, desværre, ideen om at staten kan skabe arbejdspladser, men i langt de fleste tilfælde er det en simpel sag at hive dem ud af deres drømmeverden, ved at forklare den simple sammenhæng. Men hvorfor fanden gider folk ikke nosse sig sammen til at opnå den indsigt selv? Har velfærds-helvedet/tyranniet allerede fået det komplette overtag over befolkningens tanker?
  Kapitalismen er unægteligt verdenshistoriens allerstørste befrier. Det kan bare ikke siges tit nok, selvom ørerne der burde lytte ikke gør det.
  Godt vi har Liberator.dk ;-).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.