Uddannelses bobbel?

Rolf Winkler (Reuters) mener, at der er tegn på en bobel i markedet for universitetsuddannelser i USA. Priserne stiger grundet kraftig udvidet lånemuligheder for statslån. Det medfører at fordelene ved at tage en universitetsuddannelse falder, og kan dermed føre til færre universitetsuddannet, samt færdiguddannet der aldrig kommer af med deres studielån.

Men det amerikanske eksempel bør vise, at en reform af det danske uddannelsessystem ikke bør være fra statsbetalt uddannelse til statslån, men fra statsbetalt til komplet egenfinansiering. Selv studielån vil ødelægge markedet for uddannelse.

HT: Abnormal Returns

0 comments

Sign In

Reset Your Password