Jeg kan godt lide de liberale fora på nettet. Her bliver det heftigt debatteret, hvorledes staten kan nedbrydes og hvordan liberalistiske tiltag kan flettes ind i lovgivningsprocessen. For det meste tages der udgangspunkt i det nuværende samfunds politiske og sociale strukturer, hvilket er det mest logiske; hvorfor tage udgangspunkt i en virkelighed, der ikke er der?
Ingen liberalister kan være uenige i, at høje skatter og afgifter, rygeforbud og hæmninger for det frie marked til at agere frit, er uforenlige med et liberalistisk samfund. Men når man snakker om et liberalistisk samfund, er kernen i det så ikke, at de sekundære tiltag omkring det, som man ønsker at diskutere, netop er sekundære, og det primære mål må være at reformere hele samfundets struktur, før man kan foretage sig noget andet.
Hvis man tager VK-politikken, så er der jo egentlig (grundlæggende) en del gode, liberale tiltag, som fx skattestoppet, skattesænkninger, mv. Grunden til at man så er nødt til at bryde skattestoppet konstant ved at lade afgifter stige er, at man ønsker at pålægge liberalisme i et samfund, der grunlæggende er socialistisk opbygget, da det ikke harmonerer. Samtidig giver dette den socialistiske opposition for gode og for mange strenge at spille på, da den danske befolkning er opfostret med rendyrket nedarv af kommunismen, når den er værst.
Danmark er en socialistisk stat, der økonomisk og på flere rettighedsområder undertrykker Grundloven og befolkningen. Her tænker jeg ikke mindst på verdensmesterskabet i skattetryk, men også gentagne brud på de demokratiske foranstaltninger, som fx når man nægter befolkningen at stemme om EU-forfatningen.
For at blive ved denne dansk politiks distancering fra grundlæggende demokratiske principper, så kunne man tage fat på noget så grundlæggende som de folkevalgte politikere. De vælges til at varetage interesserne for de mennesker, der har valgt dem. Men gør de det?
Det indtryk, jeg som ydmyg borger, har af den politiske situation og politikernes ageren, har jeg igennem medierne. Det forekommer mig, at mediernes hovedinteresse omkring samtlige politiske emner og politiske forslag er, hvordan det vil ”påvirke den politiske situation med hensyn til X og Y’s placering og indbyrdes forhold”. X og Y kan frit udskiftes med partinavne og politikere. Dermed pågår diskussionen ikke omkring det konkrete politiske indhold, men om alt ”spinneriet” i baggrunden. Og det er interessant, jovist er det det. Men denne form for politik kan ikke harmonere med et liberalt demokrati, det kan kun fungere i en socialistisk stat, hvor man antager at folket er lemminger, som skal tøjles og ledes.
Den danske befolkning består af individer, som i deres grundlæggende natur er selvstændige, selvtænkende og selvudviklende personer, der vil og skal tå til ansvar for egne handlinger og valg. Dette skal afspejle sig i det politiske billede, hvor man må forvente at hver og enkelt politiker ikke tager den levebrødspolitiske bane i forkøb og glemmer de reelle demokratiske dyder, men det gør de alligevel.
Ovenstående, som er en rimelig beskrivelse af det danske samfund, skal nedbrydes og et reelt demokrati, der bygger på Grundloven alene, skal genopstå af dets aske (for at sige det melodramatisk), førend diskussionerne om hvordan samfundet delvist kan reformeres i en liberal retning bliver relevant.

Join the Conversation

8 Comments

 1. Hvorfor Grundloven, der er ikke ret meget liberalistisk over den! Så hellere Jyske lov.
  Men du har ret, man kan ikke diskutere liberal realpolitik i et socialistisk samfund.
  Som Ayn Rand sagde det: “Gem dig ikke bag meningsløse klichéer så som ‘den gyldne middelvej’. Individualisme og kollektivisme er ikke to sider af samme vej med et sikkert hjulspor til dig i midten. Det er to veje, som fører i modsatte retninger. Den ene fører til frihed, retfærdighed og velstand; den anden til slaveri, rædsel og ødelæggelse”
  Det giver ingen mening at tage om liberal politik i den nuværende kontekst, medmindre man nedlægger hele lortet.
  Det gør bare den liberale sag meget sværere at trænge igennem med, desværre.

 2. Hvorfor Grundloven, der er ikke ret meget liberalistisk over den! Så hellere Jyske lov.
  Men du har ret, man kan ikke diskutere liberal realpolitik i et socialistisk samfund.
  Som Ayn Rand sagde det: “Gem dig ikke bag meningsløse klichéer så som ‘den gyldne middelvej’. Individualisme og kollektivisme er ikke to sider af samme vej med et sikkert hjulspor til dig i midten. Det er to veje, som fører i modsatte retninger. Den ene fører til frihed, retfærdighed og velstand; den anden til slaveri, rædsel og ødelæggelse”
  Det giver ingen mening at tage om liberal politik i den nuværende kontekst, medmindre man nedlægger hele lortet.
  Det gør bare den liberale sag meget sværere at trænge igennem med, desværre.

 3. Jeg synes ikke det giver nogen mening at diskutere politik ud fra den virkelighed der er i dag.
  Jeg gider blandt andet ikke at sidde og pege på 100 forskellige poster jeg vil have ud af finansloven, for at sænke marginalskatten.
  Jeg synes det er langt mere væsentligt, at tage diskussionen om statens eksistens og dens beføjelser. At reducere den politiske diskussion til principper og logik, således man snedigt kan påpege at socialismen, netop, mangler disse.
  Jeg er altså enig med Sebastian

 4. Jeg synes ikke det giver nogen mening at diskutere politik ud fra den virkelighed der er i dag.
  Jeg gider blandt andet ikke at sidde og pege på 100 forskellige poster jeg vil have ud af finansloven, for at sænke marginalskatten.
  Jeg synes det er langt mere væsentligt, at tage diskussionen om statens eksistens og dens beføjelser. At reducere den politiske diskussion til principper og logik, således man snedigt kan påpege at socialismen, netop, mangler disse.
  Jeg er altså enig med Sebastian

 5. Jeg arbejder slet ikke i dansk politik, om det er det ene eller det andet parti eller politiker, kunne jeg faktisk ikke være mere ligeglad med. For det er faktisk bare populisme og idioti, med alle mediehorerne der smasker sig i det ene mudderkast efter det andet.
  Jeg er medlem af Folkebevægelsen mod EU som det eneste. Selvfølgelig har jeg så min politik som jeg hele tiden ransager og er selvkritisk over. Men folketings-politik, nej tak!

 6. Jeg arbejder slet ikke i dansk politik, om det er det ene eller det andet parti eller politiker, kunne jeg faktisk ikke være mere ligeglad med. For det er faktisk bare populisme og idioti, med alle mediehorerne der smasker sig i det ene mudderkast efter det andet.
  Jeg er medlem af Folkebevægelsen mod EU som det eneste. Selvfølgelig har jeg så min politik som jeg hele tiden ransager og er selvkritisk over. Men folketings-politik, nej tak!

 7. > Som Ayn Rand sagde det: “Gem dig ikke bag meningsløse klichéer så som ‘den gyldne middelvej’. Individualisme og kollektivisme er ikke to sider af samme vej med et sikkert hjulspor til dig i midten. Det er to veje, som fører i modsatte retninger. Den ene fører til frihed, retfærdighed og velstand; den anden til slaveri, rædsel og ødelæggelse”
  Smukt citat. Hvor stammer det fra?

 8. > Som Ayn Rand sagde det: “Gem dig ikke bag meningsløse klichéer så som ‘den gyldne middelvej’. Individualisme og kollektivisme er ikke to sider af samme vej med et sikkert hjulspor til dig i midten. Det er to veje, som fører i modsatte retninger. Den ene fører til frihed, retfærdighed og velstand; den anden til slaveri, rædsel og ødelæggelse”
  Smukt citat. Hvor stammer det fra?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.