Dagens leder på 180grader fik mig i gang med en tankerække jeg ofte har haft, og nu har jeg en god anledning til at forsøge at samle den i konkrete ord.
Lederen handler om feminister og at de gerne vil have forbudt prostitution. Spørgsmålet er, hvorfor det er så vigtigt at få forbudt prostitution. Man møder ofte argumentet om at der findes mange der er tvangsprostituerede. Ikke noget man får nogle tal på, for der er ikke lavet nogen undersøgelser, men antagelsen er, at det er de fleste prostituerede, der gør det af tvang. Men argumentet er ikke validt for at forbyde prostitution. Hvis man bruger sådan et ræsonnement der hedder, at hvis nogen bliver tvunget, skal det være forbudt, skal det også være forbudt at være så meget andet. I Danmark har vi heldigvis ikke – mig bekendt – folk der tvangsarbejder med rengøring, produktion osv., men det er åbenlyst at argumentet kan overføres til andre fag også. Eller hvad med at sosu assistent og skulle hjælpe folk med personlig sanitet – og være tvunget af omstændighederne, fordi man har brug for penge til at leve for? Er det et reelt valg for den enkelte kvinde (og de få mænd) der bliver sosu assistenter?
Nej, den med at en særlig beskæftigelse skal være forbudt, fordi nogen bliver tvunget til det, holder ikke.
Men, hvad så med at mænd udnytter kvindekønnet til at udleve deres ulækre seksualitet. Beviset er, at praktisk talt alle der går til en prostitueret – uanset kønnet på den prostituerede – er mænd. Det er et faktum at de fleste der benytter prostituerede er mænd, men årsagen? Jeg ved det ikke. Det er helt sikkert noget man bør forske i. Det kunne være spændende at få at vide, om det har en evolutionær forklaring eller en kulturel.
Men, om det er den ene forklaring eller den anden ændrer jo igen ikke på at nogle kvinder er prostituerede af deres egen fri vilje. Nogle af dem er ikke svage Nogle af dem er stærke nok til at stå frem på tv og i avisartikler på trods af samfundets dogmer imod prostitution.
Så hvad er problemet med lige præcis den gruppe prostituerede, vi endnu ikke har kunnet ramme med argumenter om tvang eller om udnyttelse?
Det er nok fordi jeg ikke forstår begrebet “udnyttelse” rigtigt – eller også at de prostituerede, jeg kalder stærke, i feministernes optik svage. Men, belægget synes efterhånden at være ret svagt. Ja, i grunden bliver argumenterne for kriminalisering af prostitution nærmest religiøse, når man ikke kan generalisere og kalde alle prostituerede for ofre for tvang eller udnyttelse.
Seksualitet er, for de fleste af os, begrebsmæssigt ret banalt. Det er noget vi med alle vores 5 sanser er prædisponeret for at blive lystne fra naturens side. Det er det overfladiske og der sjer en masse kemiske reaktioner i kroppen specifikt til formålet. Men, der er jo også et klart socialt element i det – samværet med en (eller flere) personer. Bekræftelsen af ens ego. Måske nogle endda realiserer sig selv ved at få smæk eller blive kaldt et eller andet – so, liderkarl eller hvad ved jeg. Alle de elementer og mange flere kan indgå i den seksuelle seance og dække forskellige behov hvoraf mange af dem ikke decideret er rent seksuelle.
Når man tænker over det er det jo bare en helt naturlige ting – ligesom at gå en tur i parken med en af sine venner eller bestige et bjerg. Ingen ville nogensinde sige det var synd for en person, hvis denne blev betalt for at gå en tur i parken med en anden person. Det er først så snart en af dem eller de begge er nøgne, der er noget galt. Og det synes jeg er mærkeligt og jeg har meget svært ved at forstå det ikke at have tøj på skal gøre så stor en forskel. Jeg har selvfølgelig ikke større besvær med at forstå det, end jeg godt ved at det er aldeles upassende at fortælle andre om ens seksuelle præferencer uden det sker i en helt særlig kontekst.  Men, skyldes tabuet at sex er helligt? At det er en helt unik menneskelig aktivitet og meget meget intim? Eller skyldes det noget rent kulturelt, hvor religion har tabubelagt emnet gennem årtusinde for at gøre os alle til syndere så vi havde brug for selvsamme religion til at tilgive os? Tænk hvis det skulle vise sig, de selv samme feminister skulle ligge under for religiøse dogmer, som deres “søstre” f.eks. gør i muslimske lande.

Join the Conversation

17 Comments

 1. Er det ikke forkert at misbruge Jesus sådan i overskriften. Jesus behandlede jo prostituerede lige med alle andre og tilgav dem. Måske “i kirkens navn” havde være mere passende.

 2. Er det ikke forkert at misbruge Jesus sådan i overskriften. Jesus behandlede jo prostituerede lige med alle andre og tilgav dem. Måske “i kirkens navn” havde være mere passende.

 3. Ja, men han sagde også til dem: “Synd ikke mere!”, dvs. han sendte dem ikke tilbage til deres tidligere liv. Så jeg synes, vi skal holde både Jesus og kirken uden for det her. Religiøse betragtninger hører ikke hjemme i en politisk diskussion. Der er f.eks. mennesker, der bruger det 5. bud ( “Du må ikke slå ihjel” ) som argument imod dødsstraf, og nogle der bruger det som argument for.

 4. Ja, men han sagde også til dem: “Synd ikke mere!”, dvs. han sendte dem ikke tilbage til deres tidligere liv. Så jeg synes, vi skal holde både Jesus og kirken uden for det her. Religiøse betragtninger hører ikke hjemme i en politisk diskussion. Der er f.eks. mennesker, der bruger det 5. bud ( “Du må ikke slå ihjel” ) som argument imod dødsstraf, og nogle der bruger det som argument for.

 5. Det var derfor, man i oldkirken kun havde en bod. Men hvis man synder i forvisning om at blive tilgivet ( at synde på nåden ), vil der ikke være den anger tilstede, der er en forudsætning for tilgivelsen.

 6. Det var derfor, man i oldkirken kun havde en bod. Men hvis man synder i forvisning om at blive tilgivet ( at synde på nåden ), vil der ikke være den anger tilstede, der er en forudsætning for tilgivelsen.

 7. Det var derfor, man i oldkirken kun havde en bod. Men hvis man synder i forvisning om at blive tilgivet ( at synde på nåden ), vil der ikke være den anger tilstede, der er en forudsætning for tilgivelsen.

 8. -“Hvis man bruger sådan et ræsonnement der hedder, at hvis nogen bliver tvunget, skal det være forbudt”.
  Det synes jeg er et glimrende ræsonement, men selvfølgelig kun hvis det er konsekvent. Skat er tvang og bør således være forbudt.

 9. -“Hvis man bruger sådan et ræsonnement der hedder, at hvis nogen bliver tvunget, skal det være forbudt”.
  Det synes jeg er et glimrende ræsonement, men selvfølgelig kun hvis det er konsekvent. Skat er tvang og bør således være forbudt.

 10. -“Hvis man bruger sådan et ræsonnement der hedder, at hvis nogen bliver tvunget, skal det være forbudt”.
  Det synes jeg er et glimrende ræsonement, men selvfølgelig kun hvis det er konsekvent. Skat er tvang og bør således være forbudt.

 11. Man kan ikke gøre kristendommens udsagn til almene normsæt, idet kristendommen kun er normerende for dem, der tilslutter sig religionen. I den kristne religion (hvilket egentlig er et udtryk med en alt for stor ramme – dvs. den gælder alle og ingen) er der udsagn som “Gå bort og synd ikke mere!”, men det vil jo kun gælde, hvis man erkender, at man har begået synd – dvs. at man tillægger sig et bestemt verdens- og menneskeopfattelse. En opfattelse hvor Gud har skabt alting, og derfor bestemmer over det skabte. En sådan forståelse har man i en kristen menighed, hvorfor et forbud mod prostitution må gælde ud fra princippet om, at den kristne skal være hellig som også Herren er hellig.
  Men selvfølgelig skal prostitution være tilladt som et job i samfundet. Hvilke moralske og religiøse værder og overbevisninger det enkelte menneske har, må være en privat sag. Dermed ikke sagt at jeg som kristen ikke må missionere i det offentlige rum. Hvor i alverden skulle jeg ellers gøre det? Desværre har begrebet “mission” fået en uheldig klang efter bl.a. Indre Missions aktiviteter i landet. Men som en anden før har fremhævet: “Misbrug ophæver ikke brug.”

 12. Man kan ikke gøre kristendommens udsagn til almene normsæt, idet kristendommen kun er normerende for dem, der tilslutter sig religionen. I den kristne religion (hvilket egentlig er et udtryk med en alt for stor ramme – dvs. den gælder alle og ingen) er der udsagn som “Gå bort og synd ikke mere!”, men det vil jo kun gælde, hvis man erkender, at man har begået synd – dvs. at man tillægger sig et bestemt verdens- og menneskeopfattelse. En opfattelse hvor Gud har skabt alting, og derfor bestemmer over det skabte. En sådan forståelse har man i en kristen menighed, hvorfor et forbud mod prostitution må gælde ud fra princippet om, at den kristne skal være hellig som også Herren er hellig.
  Men selvfølgelig skal prostitution være tilladt som et job i samfundet. Hvilke moralske og religiøse værder og overbevisninger det enkelte menneske har, må være en privat sag. Dermed ikke sagt at jeg som kristen ikke må missionere i det offentlige rum. Hvor i alverden skulle jeg ellers gøre det? Desværre har begrebet “mission” fået en uheldig klang efter bl.a. Indre Missions aktiviteter i landet. Men som en anden før har fremhævet: “Misbrug ophæver ikke brug.”

 13. @ Ole. Ja, men man skal huske tilføjelsen “synd ikke mere”, så at man ikke misforstår Jesu tilgivelse af den prostituerede som en slags luderromantik. Sådan opfattes den faktisk af nogle. I øvrigt kan man slet ikke sammenligne prostitution i Palæstina i det 1. årh. med den i Danmark i dag.

 14. @ Ole. Ja, men man skal huske tilføjelsen “synd ikke mere”, så at man ikke misforstår Jesu tilgivelse af den prostituerede som en slags luderromantik. Sådan opfattes den faktisk af nogle. I øvrigt kan man slet ikke sammenligne prostitution i Palæstina i det 1. årh. med den i Danmark i dag.

 15. @ Ole. Ja, men man skal huske tilføjelsen “synd ikke mere”, så at man ikke misforstår Jesu tilgivelse af den prostituerede som en slags luderromantik. Sådan opfattes den faktisk af nogle. I øvrigt kan man slet ikke sammenligne prostitution i Palæstina i det 1. årh. med den i Danmark i dag.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.