En monopolvirksomhed kan overladt til sig selv fastsætte prisen på sine ydelser. Monopolisten øger sit overskud ved at tage højere priser og omsætte færre ydelser end hvad der er samfundsmæssigt optimalt. Dette overnormale overskud vil virksomheden kunne anvende til udbytte til ejerne, eller det vil forsvinde ved at effektiviseringer ikke gennemføres. En sådan udvikling inden for postsektoren er i følge Konkurrencestyrelsen ikke ønskværdig. I 2001 udkom en konkurrenceredegørelse hvori det bemærkes, at sammenligner man den danske postsektor med andre europæiske lande, så er den velfungerende. Men det bemærkes også, at der er plads til forbedringer, hvad angår pris og effektivitet. Udviklingen af markederne for kommunikation, reklame og transport har gjort, at postsektoren presses. Styrelsen gør opmærksom på, at der er sund fornuft i at gøre postsektoren mere effektiv og billigere.[1]
Det er dog vanskeligt for Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at se fornuften i at liberalisere markedet for udbringning af post. Det vækkede bekymring hos Dansk Erhverv, at begge partier ønskede en udskydelse af den planlagte postliberalisering, der blandt sine 20.000 medlemsvirksomheder tæller mange større postkunder, der vil blive ramt af udskydelsen. Dansk Erhverv ønsker, at Post Danmarks monopol på udbringning af breve under 50 gram senest bortfalder den 1. januar 2010. EU-landene har besluttet, at de nationale postmonopoler skal være afskaffet senest den 1. januar 2011. Ifølge Dansk Erhverv har danske virksomheder i længere tid betalt overpris ti monopolet. Ud fra en beregning som organisationen har fået foretaget af analyseinstituttet Copenhagen Economics vurderes det, at danske postkunder kan forvente en samlet besparelse på mellem 1-2 milliarder kroner, når det danske postmarked åbnes op for konkurrence på samtlige produkter.[2] Så man må spørge: hvorfor de førnævnte partier ikke har lyst til at frigøre forbrugerne fra monopolets klør?
Årsagen til monopolets bevarelse ligger i den barokke argumentation om Post Danmarks evne til at udbringe post i alle hjørner af Danmark, uden at miste fokus på den gode service. Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht hævder at være bekymret for om danskerne er sikret gode forhold, når det drejer sig om at få leveret post. På hans blog bemærker han dette:
”Posten skal ud – ikke bare en gang imellem, når der har samlet sig tilstrækkeligt store stakke til kunderne. Det må vi stille politiske krav om. Vi skal definere postudbringningen for alle udbydere politisk, så enhver kan få sikkerhed for at kunne afsende og modtage forsendelser og kunne foretage alle de forretninger, der lige nu er samlet i Post Danmark og dens små konkurrenter. Vi har netop en debat om, hvorfor så mange patienter ikke møder frem til undersøgelse og behandling på sygehusene. En årsag kan være, at deres indkaldelse kommer for sent frem gennem Post Danmark”.[3]
Det mener han tilsyneladende er en rimelig grund til at Post Danmark ikke skal miste eneretten til at udbringe breve under 100 gram, når ordningen træder i kraft fra 2011. Han frygter altså, at det kommer til at berøre samfundets krav til monopolvirksomheden. Men for foreningen af Distance- og Internethandel forholder det sig anderledes. Fra formandens side hævdes det, at Post Danmark i mange år har været opmærksom på udviklingen med den faldende brevmængde og den kommende liberalisering, så man i dag er på forkant med udviklingen og klar til liberaliseringen. Organisationen er tilpasset, udbringningen effektiviseret og omkostningerne reduceret i Post Danmark, hvilket fremgår af de senere års regnskaber. Man ser gerne at en liberalisering af postudbringning finder sted, fordi den for nethandelen vil betyde flere udbydere og dermed flere løsninger og færre omkostninger. Resten af samfundet vil dermed også få fornøjelsen af et lettere og mere adræt postvæsen samt et større udbud af muligheder for at sende og modtage post. [4]
Det bliver endnu mere festligt, når trafikordføreren fra Dansk Folkeparti begrunder, hvorfor liberaliseringen skal udskydes:
”Forhandlingerne om en liberaliseringsmodel for Post Danmark bør udsættes til slutningen af 2009 eller begyndelsen af 2010. Ifølge en opgørelse er postmængden faldet med 10 procent på grund af krisens effekt på erhvervskunderne. Som følge af den aktuelle krise er det uhyre svært at skabe det nødvendige overblik over Post Danmarks økonomiske udsigter, som er afgørende for vedtagelsen af en liberaliseringsmodel, og derfor bør forhandlingerne udskydes, indtil krisen formentligt er løjet af om et lille års tid. Der er god grund til at frygte, at Post Danmarks privatkunder kommer til at betale regningen for en liberalisering, når erhvervskunderne svigter, og det kan ingen være tjent med, da de fleste privatkunder i modsætning til virksomhederne fuldt ud er underlagt postens monopol på distribution af brev.”[5]
Den virkelighed som begge partier tilskriver sig må for det norske firma Citymail forekomme som noget af en omskrivning. Allerede i 2008 gjorde firmaet opmærksom på, at ledelsen var frustreret over forsinkelsen på den planlagte liberalisering af det danske postmarked. Man undres derfor over at tidligere nævnte partier sætter spørgsmålstegn ved fordelene af en liberalisering, når Citymail har foretaget undersøgelser som tilkendegiver en 98 pct. rettidig levering. Til sammenligning må det bemærkes at  Post Danmark ud fra egne kvalitetskrav kun har omdelt 95 pct. af de rettidigt afsendte breve, resten er omdelt dagen efter.[6] Så partiernes argumenter om at liberaliseringen vil medføre en mangelfuld postomdeling eller at private kunder vil komme til at betale for erhvervskunders fravælgelse af Post Danmark, er mildt sagt morsomme når monopolets største konkurrent har et anseeligt underskud parallelt med postmonopolets anseelige overskud.[7]
—-
[1]http://www.ks.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/2001-05-17-konkurrenceredegoerelse-2001/konkurrenceredegoerelse-2001-65-post
[2] http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/postliberalisering_erhvervslivet.aspx
[3] http://benny-engelbrecht.smartlog.dk/postens-fremtid-under-tunge-m-rke-skyer-post132812
[4] http://www.fdih.dk/media/449953/brev_postliberalisering_090320.pdf
[5] http://www.danskfolkeparti.dk/Kim_Christiansen_Afg%C3%B8relse_om_Post_Danmark_b%C3%B8r_uds%C3%A6ttes.asp
[6] http://www.postdanmark.dk/index.jsp ; http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/forsinket-post-liberalisering-presser-citymail
[7] http://www.postdanmark.dk/index.jsp; se årsrapport for 2008

Join the Conversation

43 Comments

 1. Jeg ved ikke om jeg har forstået det korrekt, men vil en liberalisering (som jeg er mere end positivt stillet overfor!) betyde at der ville kunne opstå flere postfirmaer? For jeg har lidt svært ved at se hvordan postomdelingen rent praktisk skal foregå når der er flere postudbydere?
  Kommer der f.eks. til at være flere postkasser alt efter hvilken udbyder man bruge? Og hvis jeg er kunde hos et postfirma, og min farmor er kunde hos en andet postfirma, vil leveringstiden på posten så ikke stige?

 2. Jeg ved ikke om jeg har forstået det korrekt, men vil en liberalisering (som jeg er mere end positivt stillet overfor!) betyde at der ville kunne opstå flere postfirmaer? For jeg har lidt svært ved at se hvordan postomdelingen rent praktisk skal foregå når der er flere postudbydere?
  Kommer der f.eks. til at være flere postkasser alt efter hvilken udbyder man bruge? Og hvis jeg er kunde hos et postfirma, og min farmor er kunde hos en andet postfirma, vil leveringstiden på posten så ikke stige?

 3. @Stoltze.
  Jeg tror ikke der er nogen grund til at frygte noget, ifm. liberalisering. Aktørerne på markedet finder ud af det og stiller den mest optimale løsning til rådighed for dig. For hvis de ikke gør står der næsten med garanti, en ivrig kapitalist på spring for at tilbyde dig en bedre service. Det er jo netop der, det frie marked brillierer. 😉
  Om der er flere postkasser er vel fra dit synspunkt ligegyldigt, men en absolut rimelig konkurrence parameter. Dem der har flest postkasser tættest på kunderne vinder. Det kan vel kun komme kunden til gode, ikke sandt?

 4. @Stoltze.
  Jeg tror ikke der er nogen grund til at frygte noget, ifm. liberalisering. Aktørerne på markedet finder ud af det og stiller den mest optimale løsning til rådighed for dig. For hvis de ikke gør står der næsten med garanti, en ivrig kapitalist på spring for at tilbyde dig en bedre service. Det er jo netop der, det frie marked brillierer. 😉
  Om der er flere postkasser er vel fra dit synspunkt ligegyldigt, men en absolut rimelig konkurrence parameter. Dem der har flest postkasser tættest på kunderne vinder. Det kan vel kun komme kunden til gode, ikke sandt?

 5. Jeg antager, at de forskellige aktører får mulighed for at byde ind på forskellige regioner i Danmark og sørge for leveringen her.
  Mht. postkasser har jeg ingen anelse.

 6. Jeg antager, at de forskellige aktører får mulighed for at byde ind på forskellige regioner i Danmark og sørge for leveringen her.
  Mht. postkasser har jeg ingen anelse.

 7. @Thomas Ole Brask Jørgensen.
  Det er vel ikke engang en nødvendighed at de forskellige udbydere, skal have hver deres region. Det skaber vel netop ikke mere konkurrence, men blot en fragmentering af monopolet.
  De forskellige aktører skal spille på samme bane i fri konkurrence med hinanden og med de aftaler om samarbejde, der måtte være nødvendige. Markedet kan sagtens løse dette “problem”, fordi alle aktører er interesserede i at bejle til kundens behov. Om det betyder at vi skal have gule, blå og grønne postkasser, udover de velkendte røde, eller om aktørerne forhandler sig frem til en fællesløsning er vel helt og aldeles underordnet.
  Det kan jo også forekomme at der er forskellige løsninger på samarbejdet mellem aktørerne, alt efter hvor i landet/verden der er tale om. Det kan være at kunderne åp Bornholm helt vil have kun røde postkasser, men stadig frit valg imellem udbydere, mens der i København vil hær en sand farvepalette af postkasser på hvert eneste gadehjørne.
  Mulighederne for differentiering, er næsten uendelige – til forbrugerens absolutte fordel.

 8. @Thomas Ole Brask Jørgensen.
  Det er vel ikke engang en nødvendighed at de forskellige udbydere, skal have hver deres region. Det skaber vel netop ikke mere konkurrence, men blot en fragmentering af monopolet.
  De forskellige aktører skal spille på samme bane i fri konkurrence med hinanden og med de aftaler om samarbejde, der måtte være nødvendige. Markedet kan sagtens løse dette “problem”, fordi alle aktører er interesserede i at bejle til kundens behov. Om det betyder at vi skal have gule, blå og grønne postkasser, udover de velkendte røde, eller om aktørerne forhandler sig frem til en fællesløsning er vel helt og aldeles underordnet.
  Det kan jo også forekomme at der er forskellige løsninger på samarbejdet mellem aktørerne, alt efter hvor i landet/verden der er tale om. Det kan være at kunderne åp Bornholm helt vil have kun røde postkasser, men stadig frit valg imellem udbydere, mens der i København vil hær en sand farvepalette af postkasser på hvert eneste gadehjørne.
  Mulighederne for differentiering, er næsten uendelige – til forbrugerens absolutte fordel.

 9. Hej, Stoltze.
  Der er allerede adskillige postfirmaer igang i Danmark.
  F. eks. Citymail, som ejes af Norges Postvæsen,
  http://www.bring.dk/Bring+Citymail/Forside
  Forbruger-Kontakt: http://www.fk.dk/Om+F-K
  Desuden er der pakkevirksomheden DHL, som ejes af Deutsche Post. Tidligere var der A-Post, som gik ned og blev til A1-Post, som Post Danmark senere kvalte og opkøbte. A1-Post leverede og opsamlede pakker på DK-benzintankstationerne, og A1-Post ringede så til modtageren, som så kørte forbi og entede pakken. Desuden er der jo GLS, UPS, FedEx og TNT
  http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/1.htm
  http://www.ups.com/dk
  http://fedex.com/dk/
  http://www.tnt.com/express/da_dk/site/home.html
  Ud over, at Post Danmark misbruger sit monopol til at kvæle ethvert firma, der vil distribuere pakker, misbruger Post Danmark det også til at kvæle små boghandlere og kontorforsyninger ved at sælge kontorvarer på posthusene.
  Jo før, Post Danmark bliver privatiseret, jo bedre.

 10. Hej, Stoltze.
  Der er allerede adskillige postfirmaer igang i Danmark.
  F. eks. Citymail, som ejes af Norges Postvæsen,
  http://www.bring.dk/Bring+Citymail/Forside
  Forbruger-Kontakt: http://www.fk.dk/Om+F-K
  Desuden er der pakkevirksomheden DHL, som ejes af Deutsche Post. Tidligere var der A-Post, som gik ned og blev til A1-Post, som Post Danmark senere kvalte og opkøbte. A1-Post leverede og opsamlede pakker på DK-benzintankstationerne, og A1-Post ringede så til modtageren, som så kørte forbi og entede pakken. Desuden er der jo GLS, UPS, FedEx og TNT
  http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/1.htm
  http://www.ups.com/dk
  http://fedex.com/dk/
  http://www.tnt.com/express/da_dk/site/home.html
  Ud over, at Post Danmark misbruger sit monopol til at kvæle ethvert firma, der vil distribuere pakker, misbruger Post Danmark det også til at kvæle små boghandlere og kontorforsyninger ved at sælge kontorvarer på posthusene.
  Jo før, Post Danmark bliver privatiseret, jo bedre.

 11. Den med at vær aktør får sin egen region kræver, at retten til at drive virksomhed, bare uddeles til færre aktører, men stadig af nogen (læs. staten). Alt i alt er vi dårligere stillet af den løsning, nu er det ikke engang stordrift.
  Nej, som Bo Nake og Jan Daniel Andersen siger, frie mennesker handler med frie mennesker, og en løsning opstår. Se evt. Lysander Spooners oprør mod det amerikanske postmonopol i 1844-1851
  http://en.wikipedia.org/wiki/American_Letter_Mail_Company

 12. Den med at vær aktør får sin egen region kræver, at retten til at drive virksomhed, bare uddeles til færre aktører, men stadig af nogen (læs. staten). Alt i alt er vi dårligere stillet af den løsning, nu er det ikke engang stordrift.
  Nej, som Bo Nake og Jan Daniel Andersen siger, frie mennesker handler med frie mennesker, og en løsning opstår. Se evt. Lysander Spooners oprør mod det amerikanske postmonopol i 1844-1851
  http://en.wikipedia.org/wiki/American_Letter_Mail_Company

 13. I har ret.
  Det handler naturligvis ikke om det enkle postfirma skal have sin region, det giver ikke fri konkurrence. Det, DK har brug for er effektive, priskonkurrerende og alsidige løsninger indenfor postsektoren.

 14. I har ret.
  Det handler naturligvis ikke om det enkle postfirma skal have sin region, det giver ikke fri konkurrence. Det, DK har brug for er effektive, priskonkurrerende og alsidige løsninger indenfor postsektoren.

 15. Situationen er vel meget analog til teleliberliseringen.
  Skulle der så graves 2 sæt kabler ned til hver husstand?
  Som bekendt så har teleliberaliseringen skabt en regulær revolution.

 16. Situationen er vel meget analog til teleliberliseringen.
  Skulle der så graves 2 sæt kabler ned til hver husstand?
  Som bekendt så har teleliberaliseringen skabt en regulær revolution.

 17. @Kjeld
  Selvfølgelig er det ikke umuligt. Men humoristisk set kunne man måske forestille sig, at andre post firmaer betaler leje for at benytte Post Danmarks postkasser?

 18. @Kjeld
  Selvfølgelig er det ikke umuligt. Men humoristisk set kunne man måske forestille sig, at andre post firmaer betaler leje for at benytte Post Danmarks postkasser?

 19. Investeringen i postkasser er nu væsentligt mindre end at grave nye kabler ned.
  Men, hvad der kommer ud af det er jo op til aktørernes kreativitet.
  Det er nogen gange det man skal passe på med når man går ind i sådan en diskussion. Det forventes af dig som debattør at du kan anvise hvordan friheden vil skabe nye fordele i måden hvorpå forretningen drives.
  MEN, hvis man kunne det, så ville det jo være mere effektivt med en statslig 5 års plan.

 20. Investeringen i postkasser er nu væsentligt mindre end at grave nye kabler ned.
  Men, hvad der kommer ud af det er jo op til aktørernes kreativitet.
  Det er nogen gange det man skal passe på med når man går ind i sådan en diskussion. Det forventes af dig som debattør at du kan anvise hvordan friheden vil skabe nye fordele i måden hvorpå forretningen drives.
  MEN, hvis man kunne det, så ville det jo være mere effektivt med en statslig 5 års plan.

 21. @Kjeld
  Der er ingen tvivl om, at en liberalisering vil uden tvivl være til gavn for kunderne, det skildrer jeg efter min mening klart nok. At jeg ikke har en skudsikker plan for hvordan denne skal føres ud i livet kan næppe forventes af en debattør, jeg har godt nok arbejdet i Post Danmark som postbud, der qua sin uddannelse som historiker mestrer kildekritikken, men på ingen måde kan kalde sig ekspert i f.eks. logistik.
  Min opgave som debattør er at levere en artikel som lægger op til diskussion blandt liberators brugere.

 22. @Kjeld
  Der er ingen tvivl om, at en liberalisering vil uden tvivl være til gavn for kunderne, det skildrer jeg efter min mening klart nok. At jeg ikke har en skudsikker plan for hvordan denne skal føres ud i livet kan næppe forventes af en debattør, jeg har godt nok arbejdet i Post Danmark som postbud, der qua sin uddannelse som historiker mestrer kildekritikken, men på ingen måde kan kalde sig ekspert i f.eks. logistik.
  Min opgave som debattør er at levere en artikel som lægger op til diskussion blandt liberators brugere.

 23. @Kjeld
  Der er ingen tvivl om, at en liberalisering vil uden tvivl være til gavn for kunderne, det skildrer jeg efter min mening klart nok. At jeg ikke har en skudsikker plan for hvordan denne skal føres ud i livet kan næppe forventes af en debattør, jeg har godt nok arbejdet i Post Danmark som postbud, der qua sin uddannelse som historiker mestrer kildekritikken, men på ingen måde kan kalde sig ekspert i f.eks. logistik.
  Min opgave som debattør er at levere en artikel som lægger op til diskussion blandt liberators brugere.

 24. Vi er helt enige. Jeg peger bare på den fælde som man hurtigt ender ud i at man som debattør bliver lokket ud i at drive en offentlig virksomhed som man vil privatisere fordi man som politiker/debattør ikke har forudsætningerne for at drive den.

 25. Vi er helt enige. Jeg peger bare på den fælde som man hurtigt ender ud i at man som debattør bliver lokket ud i at drive en offentlig virksomhed som man vil privatisere fordi man som politiker/debattør ikke har forudsætningerne for at drive den.

 26. Vi er helt enige. Jeg peger bare på den fælde som man hurtigt ender ud i at man som debattør bliver lokket ud i at drive en offentlig virksomhed som man vil privatisere fordi man som politiker/debattør ikke har forudsætningerne for at drive den.

 27. Der vil ikke være konkurrence til Post Danmark på forsendelser, hvor der bliver sat et frimærke på kuverten. Der vil Post Danmark ifremtiden være den eneste aktør, som distribuere denne type forsendelse. Mængderne som alm. mennesker sender til hinanden er faldende. Så nej: Der vil ikke komme flere post kasser op i landet.
  Til gengæld er der konkurrence på den volume, som virksomheder, foreninger etc. sender ud til deres kunder. Det hedder Industriel Post.
  Idag har Post Danmark monopol på forsendelser under 50 gram, hvilket er ca. 70 % af markedet. Det marked åbnes d. 1 januar 2011. Dermed kan alle andre aktører distribuerer forsendelser under 50 gram.

 28. Der vil ikke være konkurrence til Post Danmark på forsendelser, hvor der bliver sat et frimærke på kuverten. Der vil Post Danmark ifremtiden være den eneste aktør, som distribuere denne type forsendelse. Mængderne som alm. mennesker sender til hinanden er faldende. Så nej: Der vil ikke komme flere post kasser op i landet.
  Til gengæld er der konkurrence på den volume, som virksomheder, foreninger etc. sender ud til deres kunder. Det hedder Industriel Post.
  Idag har Post Danmark monopol på forsendelser under 50 gram, hvilket er ca. 70 % af markedet. Det marked åbnes d. 1 januar 2011. Dermed kan alle andre aktører distribuerer forsendelser under 50 gram.

 29. @martin andsager
  Nu er det jo lidt svært at spå om fremtiden, men jeg giver dig ret i, at post til private bliver et mindre marked, som dagene går. Men derfor kan det jo godt være, at Post Danmark får konkurrence fra et andet firma på området alligevel. (altså hvis det er frit)
  Det kan jo være, at der stadig vil være et marked for Hallmark postkort sendt med posten. 😀

 30. @martin andsager
  Nu er det jo lidt svært at spå om fremtiden, men jeg giver dig ret i, at post til private bliver et mindre marked, som dagene går. Men derfor kan det jo godt være, at Post Danmark får konkurrence fra et andet firma på området alligevel. (altså hvis det er frit)
  Det kan jo være, at der stadig vil være et marked for Hallmark postkort sendt med posten. 😀

 31. @hans jonas
  Jeg tør godt sætte en del penge på spil. Der kommer ikke flere aktører, som håndterer dag til dag leveringer i DK.
  Forsendelser er ikke nemme, at håndtere og for aktøren vil der ikke være mulighed for krydssalg på produkterne.
  Det er heller ikke postkasser, som vil være problemet. Det store problem ville postbude. Der skulle ansættes for mange, og de ville være for dyre – og de ville ikke have nok, at lave.
  Markedet i fremtiden er industrielt post. Det gør jeg godt spå om 🙂

 32. @hans jonas
  Jeg tør godt sætte en del penge på spil. Der kommer ikke flere aktører, som håndterer dag til dag leveringer i DK.
  Forsendelser er ikke nemme, at håndtere og for aktøren vil der ikke være mulighed for krydssalg på produkterne.
  Det er heller ikke postkasser, som vil være problemet. Det store problem ville postbude. Der skulle ansættes for mange, og de ville være for dyre – og de ville ikke have nok, at lave.
  Markedet i fremtiden er industrielt post. Det gør jeg godt spå om 🙂

 33. Det betvivler jeg heller ikke 😀 . Men det er stadig en fordel for Post DK, at de har markedet for privat post. Selvom det marked er faldende. Men på industrielt post kan traditionale postfirmaer også blive presset. Firmaer gør flere og flere ting elektroniske. Faktura osv. Men der er selvfølgelig stadig ting, som de gerne vil have sendt fra a til b.

 34. Det betvivler jeg heller ikke 😀 . Men det er stadig en fordel for Post DK, at de har markedet for privat post. Selvom det marked er faldende. Men på industrielt post kan traditionale postfirmaer også blive presset. Firmaer gør flere og flere ting elektroniske. Faktura osv. Men der er selvfølgelig stadig ting, som de gerne vil have sendt fra a til b.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.