Forslaget, der for nogle år siden blev fremlagt af Lotte Noer på Liberator, er kommet frem hos Konservativ Ungdom. En sikker sag for medierne.

Join the Conversation

29 Comments

 1. Utroligt så forargede folk bliver over ideen med at folk der ikke kan forsørge sig selv ikke kan stemme. De sammenligner det med nazisme osv.
  De skulle hellere forarges over hvor mange snyltere der findes i dette samfund. Men nej – tavshed.

 2. Utroligt så forargede folk bliver over ideen med at folk der ikke kan forsørge sig selv ikke kan stemme. De sammenligner det med nazisme osv.
  De skulle hellere forarges over hvor mange snyltere der findes i dette samfund. Men nej – tavshed.

 3. Ud dette udsagn i artiklen: “Det er i hvert fald et paradoks, at nyderne overstiger yderne i dagens Danmark”, vil jeg helt seriøs gerne have nogle tal og statestikker på banen.
  Fx har jeg forsøgt at google mig frem til en definition af “fattigdomsgrænsen”, men den går lige fra 2.800 (efter skat) til ca. 12.000 (før skat?).
  Hvor mange er på SU (foruden jeg selv)?
  Hvor mange er på andre former for statsunderstøttelse?
  Kan nogen være mig behjælpelig vil det glæde mig.

 4. Ud dette udsagn i artiklen: “Det er i hvert fald et paradoks, at nyderne overstiger yderne i dagens Danmark”, vil jeg helt seriøs gerne have nogle tal og statestikker på banen.
  Fx har jeg forsøgt at google mig frem til en definition af “fattigdomsgrænsen”, men den går lige fra 2.800 (efter skat) til ca. 12.000 (før skat?).
  Hvor mange er på SU (foruden jeg selv)?
  Hvor mange er på andre former for statsunderstøttelse?
  Kan nogen være mig behjælpelig vil det glæde mig.

 5. Hvad har fattigdomsgrænsen med yder vs nyder at gøre? Du kan vel se det på dansk statistiks hjemmeside. Jeg finder den dog ikke ligefrem nem at bruge.

 6. Hvad har fattigdomsgrænsen med yder vs nyder at gøre? Du kan vel se det på dansk statistiks hjemmeside. Jeg finder den dog ikke ligefrem nem at bruge.

 7. @Ole Madsen
  “Danmarks Statistik offentliggjorde i går tal, der viser, at antallet af danskere på offentlig forsørgelse blandt 16-64 årige i 2008 udgør 768.800 personer. Men opgørelsen medregner ikke danskere, som modtagere SU, pointerer tænketanken CEPOS – og SU-modtagere er der ikke så få af, menlig 209.000 personer.”
  – hentet fra artikel på 180grader: http://180grader.dk/nyheder/Snart_en_million_i_arbejdsdygtig_alder_p_offentlig_fors_rgelse.php

 8. @Ole Madsen
  “Danmarks Statistik offentliggjorde i går tal, der viser, at antallet af danskere på offentlig forsørgelse blandt 16-64 årige i 2008 udgør 768.800 personer. Men opgørelsen medregner ikke danskere, som modtagere SU, pointerer tænketanken CEPOS – og SU-modtagere er der ikke så få af, menlig 209.000 personer.”
  – hentet fra artikel på 180grader: http://180grader.dk/nyheder/Snart_en_million_i_arbejdsdygtig_alder_p_offentlig_fors_rgelse.php

 9. Det er et interessant problem men svært at håndtere, især hvis man knytter det sammen med valgret. Det er en god ide, men overvejelserne bliver så komplicerede, at det ville være lettest helt at nedlægge demokratiet.
  M.h.t. personer på offentlig forsørgelse trækker de jo flere med sig, fordi man har ansat ret mange til at administrere og kontrollere de forsørgede. Det mærkelige ved velfærdsstaten er, at ikke kun de offentligt forsørgede bliver klinter, men også en stor del af de offentligt ansatte. ( Da den tidligere rigspolitichef blev sat fra bestillingen, blev han genansat som kommitteret (?) i Justitsministeriet. Det er da klientmentalitet. )

 10. Det er et interessant problem men svært at håndtere, især hvis man knytter det sammen med valgret. Det er en god ide, men overvejelserne bliver så komplicerede, at det ville være lettest helt at nedlægge demokratiet.
  M.h.t. personer på offentlig forsørgelse trækker de jo flere med sig, fordi man har ansat ret mange til at administrere og kontrollere de forsørgede. Det mærkelige ved velfærdsstaten er, at ikke kun de offentligt forsørgede bliver klinter, men også en stor del af de offentligt ansatte. ( Da den tidligere rigspolitichef blev sat fra bestillingen, blev han genansat som kommitteret (?) i Justitsministeriet. Det er da klientmentalitet. )

 11. @ Skovgaard
  Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. Ergo er det kun nydernes problem. Men det hanlder vel om mentalitetsforskellen mellem ydere og nydere, hvorvidt man forholder sig til en grænse eller ej?
  @ Jacob de Lichtenberg
  Tak, det er et skræmmende perspektiv. Men det undrer mig alligevel at “kun” 209.000 personer er på SU i forhold til den samlede mængde på offentlig forsørgelse.
  @ Bo Nake
  I gamle dage havde en stor del af befolkningen ikke stemmeret, fordi den enten bestod af kvinder, fattige, forbrydere eller andet skidt. Men vi fik da alligevel en grundlov.
  Jeg mener at have læst et sted, at 57.000 personer var/er ansat alene til at varetage det bureaukratiske anliggende i Danmark. Hvis bureaukrati skaber flere arbejdspladser, er det måske ikke så dårligt endda?

 12. @ Skovgaard
  Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. Ergo er det kun nydernes problem. Men det hanlder vel om mentalitetsforskellen mellem ydere og nydere, hvorvidt man forholder sig til en grænse eller ej?
  @ Jacob de Lichtenberg
  Tak, det er et skræmmende perspektiv. Men det undrer mig alligevel at “kun” 209.000 personer er på SU i forhold til den samlede mængde på offentlig forsørgelse.
  @ Bo Nake
  I gamle dage havde en stor del af befolkningen ikke stemmeret, fordi den enten bestod af kvinder, fattige, forbrydere eller andet skidt. Men vi fik da alligevel en grundlov.
  Jeg mener at have læst et sted, at 57.000 personer var/er ansat alene til at varetage det bureaukratiske anliggende i Danmark. Hvis bureaukrati skaber flere arbejdspladser, er det måske ikke så dårligt endda?

 13. @Ole. Det tal for bureaukrater, du nævner, er alt for lavt. Jeg tror, du tænker på en oplysning fra 180grader, at arbejdet i det private med at udfylde blanketter og besvare spørgsmål fra det offentlige kræver 58.000 fuldtidsbeskæftigede. Tallet stammer fra Erhvervs- og økonomiministeriet.
  En arbejdsplads er ikke i sig selv et gode. Det kommer jo an på, hvad folk laver. I dag verserer en nyhed, at langt flere Djøfere er blevet arbejdsløse, selv om de stadigt ligger under det aktuelle gennemsnit på 3,3 %, og straks kræver Djøfernes formand en national handlingsplan. Er det nu fornuftigt? Det er da billigere for samfundet at have dem gående på dagpenge end, at de sidder i den kommunale forvaltning.

 14. @Ole. Det tal for bureaukrater, du nævner, er alt for lavt. Jeg tror, du tænker på en oplysning fra 180grader, at arbejdet i det private med at udfylde blanketter og besvare spørgsmål fra det offentlige kræver 58.000 fuldtidsbeskæftigede. Tallet stammer fra Erhvervs- og økonomiministeriet.
  En arbejdsplads er ikke i sig selv et gode. Det kommer jo an på, hvad folk laver. I dag verserer en nyhed, at langt flere Djøfere er blevet arbejdsløse, selv om de stadigt ligger under det aktuelle gennemsnit på 3,3 %, og straks kræver Djøfernes formand en national handlingsplan. Er det nu fornuftigt? Det er da billigere for samfundet at have dem gående på dagpenge end, at de sidder i den kommunale forvaltning.

 15. Faktisk er det et forslag fra folketingsvalget i 92, som KU’erne Poul Bolvinkel og Søren Agerbo fremlage i deres valgkampagne. Argumentet er at det faktisk står i grundloven §29, men den skider man gerne på.

 16. Faktisk er det et forslag fra folketingsvalget i 92, som KU’erne Poul Bolvinkel og Søren Agerbo fremlage i deres valgkampagne. Argumentet er at det faktisk står i grundloven §29, men den skider man gerne på.

 17. Giraffen har ret i, at det står i Grundloven.
  Jeg håber, Danmark er det eneste land i verden, der er så råddent, at man bliver smidt ud af sit parti for at citere Grundloven.

 18. Giraffen har ret i, at det står i Grundloven.
  Jeg håber, Danmark er det eneste land i verden, der er så råddent, at man bliver smidt ud af sit parti for at citere Grundloven.

 19. “Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. ”
  Jeg forstår ikke hvad du mener.

 20. “Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. ”
  Jeg forstår ikke hvad du mener.

 21. Hej, Ole Madsen.
  Der er lidt statistik her, 830.000 udenfor arbejdsstyrken og 153.000 arbejdsløse pr. 1/4-09:
  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR243.pdf
  Ud af de 830.000 er der nok nogle husmødre, som forsørges af ders ægtefæller. Men rundt regnet 900.000 i alderen 15-66 år.
  ____________________________________
  Fra: http://www.sustyrelsen.dk/
  “Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har til huse på
  Danasvej 30, 1780 København V. Styrelsen er en del af Undervisningsministeriet. SU-Styrelsen administrerer flere former for uddannelsesstøtte, som staten tilbyder for at gøre det muligt at opretholde et højt uddannelsesniveau:
  SPS – specialpædagogisk støtte
  SU – statens uddannelsesstøtte
  SVU – statens voksenuddannelsesstøtte
  VEU-godtgørelse – voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse
  Transportrabat ungdomsuddannelse
  Styrelsen udbetaler SU til ca.315.000 elever og studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. VEU-godtgørelse udbetales til godt 57.000 uddannelsessøgende. SVU gives til ca. 16.000 studerende, der vil videreuddanne og efteruddanne sig på åben uddannelse og andre voksenuddannelser. SPS i form af særlige hjælpemidler, tegnsprogstolkning og lignende gør det muligt for ca. 7.300 elever og studerende med fysisk, psykisk eller indlæringsmæssig funktionsnedsættelse at gennemføre skolegang eller uddannelse på lige fod med andre på frie grundskoler, frie kostskoler, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Desuden får frie grundskoler og frie kostskoler tilskud til almindelig specialundervisning for ca. 8.400 elever.
  Med sine 140 ansatte administrerer styrelsen uddannelsesstøtte for knap 14 milliarder kroner årligt.”

 22. Hej, Ole Madsen.
  Der er lidt statistik her, 830.000 udenfor arbejdsstyrken og 153.000 arbejdsløse pr. 1/4-09:
  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR243.pdf
  Ud af de 830.000 er der nok nogle husmødre, som forsørges af ders ægtefæller. Men rundt regnet 900.000 i alderen 15-66 år.
  ____________________________________
  Fra: http://www.sustyrelsen.dk/
  “Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har til huse på
  Danasvej 30, 1780 København V. Styrelsen er en del af Undervisningsministeriet. SU-Styrelsen administrerer flere former for uddannelsesstøtte, som staten tilbyder for at gøre det muligt at opretholde et højt uddannelsesniveau:
  SPS – specialpædagogisk støtte
  SU – statens uddannelsesstøtte
  SVU – statens voksenuddannelsesstøtte
  VEU-godtgørelse – voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse
  Transportrabat ungdomsuddannelse
  Styrelsen udbetaler SU til ca.315.000 elever og studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. VEU-godtgørelse udbetales til godt 57.000 uddannelsessøgende. SVU gives til ca. 16.000 studerende, der vil videreuddanne og efteruddanne sig på åben uddannelse og andre voksenuddannelser. SPS i form af særlige hjælpemidler, tegnsprogstolkning og lignende gør det muligt for ca. 7.300 elever og studerende med fysisk, psykisk eller indlæringsmæssig funktionsnedsættelse at gennemføre skolegang eller uddannelse på lige fod med andre på frie grundskoler, frie kostskoler, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Desuden får frie grundskoler og frie kostskoler tilskud til almindelig specialundervisning for ca. 8.400 elever.
  Med sine 140 ansatte administrerer styrelsen uddannelsesstøtte for knap 14 milliarder kroner årligt.”

 23. Jeg takker for statestikker og øvrige bemærkninger, som jeg håber at kunne få tid til at tygge ordentlig igennem snarest.
  @ Skovgaard
  “Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. – Jeg forstår ikke hvad du mener.”
  Det forstår jeg godt; der skulle have stået “fattigdomsgrænse”. Min pointe er, at når man arbejder og modtager løn (uanset hvor lidt eller hvor meget), vil man nok være tilbøjelig til at glæde sig over den smule man ærligt har fortjent frem for at fokusere på, hvor meget man kan rage til sig uden at arbejde.
  Eksempel:
  Jeg modtager en SU, der ikke kan dække hele mit forbrug i en måned. Derfor kunne jeg godt tænke mig lidt mere – fx 2500 kr ekstra pr månedd. Men i stedet for at fokusere på det, har jeg via forskellige jobs tjent sådan, at det både kan løbe rundt, og jeg kan lægge lidt til side. I den situation tænker jeg ikke på en fattigdomsgrænse – for jeg har jo mulighed for at tjene mere (fx ved overarbejde), hvis jeg ikke er tilfreds med min nuværende lønindkomst.
  Mangler jeg nuancer i min tankegang? – eller giver det rent faktisk mening for andre end mig selv?

 24. Jeg takker for statestikker og øvrige bemærkninger, som jeg håber at kunne få tid til at tygge ordentlig igennem snarest.
  @ Skovgaard
  “Det er bare min fordom at ydere ikke har at gøre med en fattigdosmgrænse. – Jeg forstår ikke hvad du mener.”
  Det forstår jeg godt; der skulle have stået “fattigdomsgrænse”. Min pointe er, at når man arbejder og modtager løn (uanset hvor lidt eller hvor meget), vil man nok være tilbøjelig til at glæde sig over den smule man ærligt har fortjent frem for at fokusere på, hvor meget man kan rage til sig uden at arbejde.
  Eksempel:
  Jeg modtager en SU, der ikke kan dække hele mit forbrug i en måned. Derfor kunne jeg godt tænke mig lidt mere – fx 2500 kr ekstra pr månedd. Men i stedet for at fokusere på det, har jeg via forskellige jobs tjent sådan, at det både kan løbe rundt, og jeg kan lægge lidt til side. I den situation tænker jeg ikke på en fattigdomsgrænse – for jeg har jo mulighed for at tjene mere (fx ved overarbejde), hvis jeg ikke er tilfreds med min nuværende lønindkomst.
  Mangler jeg nuancer i min tankegang? – eller giver det rent faktisk mening for andre end mig selv?

 25. @Ole Madsen.
  Jeg tror godt jeg forstår hvad du siger, men jeg forstår til gengæld ikke rigtigt sammenhængen med trådens emne. Det er som om der mangler et indlæg fra dig, der binder tingene sammen.
  Ikke at jeg er uenig i de betragtninger du kommer med, givet at jeg læser dem korrekt ;-).

 26. @Ole Madsen.
  Jeg tror godt jeg forstår hvad du siger, men jeg forstår til gengæld ikke rigtigt sammenhængen med trådens emne. Det er som om der mangler et indlæg fra dig, der binder tingene sammen.
  Ikke at jeg er uenig i de betragtninger du kommer med, givet at jeg læser dem korrekt ;-).

 27. @Jan Daniel Andersen
  Tja, the missing link må nok også her forblive en mangel…

 28. @Jan Daniel Andersen
  Tja, the missing link må nok også her forblive en mangel…

 29. @Jan Daniel Andersen
  Tja, the missing link må nok også her forblive en mangel…

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.