Viva la grundlovsrevision!

Det er muligvis lidt “old news”, men de Radikale har jo haft godt igang i deres kampagne for at afskaffe kongehuset; et emne, som også er blevet diskuteret godt i dag og i går, bl.a. med Svend Auken som støtte.

Mens jeg er enig i, at kongehuset intet har at gøre i et bare nogenlunde frit samfund (forudsat, at “privatisering” ikke er en mulighed), så kan man kun frygte venstrefløjens endelige mål: En ny og “forbedret” Grundlov, med alle de pseudo-rettigheder, som de overhovedet kan tænke sig til. Forstil jer en Grundlov, hvor ordet “tidsbank” er inkluderet, eller måske sætningen “enhver kvinde og/eller mand har krav på et arbejde” som § 3. § 1 vil naturligvis sætte kønskvoter på alle arbejdspladser, mens § 2 vil sikre fri indvandring (med dertilhørende fri understøttelse) for enhver, der måtte ønske det.

Man ryster allerede af skræk ved tanken, for som Zenia Stampe har skrevet på deres hjemmeside:

“Monarkiet er en del af en større grundlovsdiskussion, som vi får efter valget. Men da det nu var en afstemning om tronfølgen, var det mest nærliggende at starte dér. Men klart: Målet er en ny grundlov!”

0 comments

Sign In

Reset Your Password