Morten Messerschmidt – åh, nej!

Ja, igen-igen kvajer Morten Messerschmidt sig.

Igen fortæller han, at han ingen forstand har på, hvad han får til opgave i EU-Parlamentet. En ignorant fra Den Gamle By i Århus. Han tror, han skal lave om på opholdsdirektivet, der beskytter os EU-borgere mod landsbytosser som Morten Messerschmidt, der ikke vil respektere de 4 friheder,vi stemte os til den 28. februar 1986, hvor vi stemte ja til Danmarks indtræden i Det Indre Marked den 1. januar 1993. Vi gav os ret til fri passage over de indre EU-landes grænser for:

1) Personer

2) Tjenesteydelser

3) Varer og

4) Kapital.

Det tror den lille kvalme lommedespot, at han skal true landbrugskommissær Mariann Fischer Boel til at ophæve, og hvis hun ikke vil arbejde for at fjerne direktivet, vil Dansk Folkeparti ikke støtte hendes fortsatte embedsperiode som landbrugskommissær.

Ja, Dum, Dummere, DF.

For det første er Mariann Fischer Boel kommissær for landbrug og ikke for Det Indre Marked, han hedder Charlie McCreevy. For det andet, hvis Messerschmidt vil ændre det, kan han i Folketinget arbejde for, at Folketinget vedtager afholdelsen af en ny Folkeafstemning med Danmarks udtræden af Det Indre Marked som emne.

Det Inde Marked giver os en enorm velstandsstigning, foruden billige øl, vin og andre varer, svensk, polsk og tysk arbejdskraft, ret til at arbejde og uddanne sig i 26 andre lande, ret til at tage hhv. arbejdsløshedsstøtte, efterløn, SU, Folkepension med og ret til at blive helbredt på hospitaler i EU, ret til for danske virksomheder at køre over grænserne med eksportvarer med 80 km/t og uden toldkontrol og mange andre rettigheder, og da mere end halvdelen af danske biler har jydekrog, får kvajet næppe noget ud af en sådan folkeafstemning.

Det er utroligt, at netop Dansk Folkeparti aldrig vil respektere en Dansk Folkeafstemning.

http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-22824787.html

0 comments

Sign In

Reset Your Password