Det (mest) overflødige ministerium

“Det er en ringeagtsytring over for det kulturelle Danmark, men også en ringeagtsytring over for os, der kalder os borgerlige,” kan man læse på 180grader.dk, at Ulrik Høy mener om ”det forhold, at Carina Christensen er kulturminister”.

Kultur er jo sådan et herligt diffust begreb, som kan dække over så uendelig meget, være så uendelig divers og skabe såvel håb som had i en befolkning. Hvis vi holder os til, at kultur dækker over de traditionelle dyder, som også er indlejret i Kulturministeriets opgavebunke, som for eksempel musik, teater, film og diverse håndværk, så gør der sig et ganske pudsigt forhold gældende borgerlighed og kultur imellem.

Hvis vi igen begrænser os til danske forhold, så er kultur noget, der er statsbetinget langt hen ad vejen. De store kulturinstitutioner er administreret af de kommuner, de er beliggende i. Heriblandt kan nævnes Rold Skov (Nordjylland) og Den Lille Havfrue (København) til eksempel. De forestår restaurering, beskyttelse, vedligeholdelse og andre opgaver vedrørende disse ting. Dette er den del af kulturen, man kunne kalde en form for beskyttet symbolik, som staten har valgt at værne om med det formål at tilføre samfundet noget fælles, relatérbar værdi. Denne statslige ejendomshaven over nogle centrale institutioner med betydning for befolkningen omkring den giver mening så langt, som at det er de lokale demokratier (kommunerne), der administrerer dem, og dermed kan denne ordning med borgerligt/liberalt mandat forsvares. (Dette er ud fra en teori om, at kommunernes nuværende position ikke kan forsvares, og at deres beføjelser bør reduceres, så det er ikke et forsvar af det nuværende system).

Dette er den ene, mere traditionsbetingede del af kulturen, det man kan kalde dansk kultur. Den anden del af kulturen er alt det, der kommer indenunder begrebet kunst, som er ligeså udefinerbart som kultur. Det er her, det bliver kvalmende. For at sige det rådt for usødet, så er det befolkningen og de private virksomheders betalte skattekroner, der finansierer Kulturministeriets udgifter. Her skal vi bide mærke i, at disse penge går til at musikere, teaterskuespillere, fotografer og musikpædagoger (samt meget andet selvopløftet bavl!) for at de kan ophæve sig selv til ”kunstnere”, hvis status må være så høj, at de – i de perioder, hvor der ikke kan ydes profit af deres livsindsats – har ”ret” til at nasse på statens budget/folkets penge. Har de ikke arme? Har de ikke ben? De skal selvfølgelig ikke have en krone i støtte. De kan uden for deres kunstneriske åbenbaringsperioder gøre brug af enhver fri mands ret til at finde sig et arbejde og tjene penge.

Ovennævnte funktion samt muligheden for at sende repræsentanter ud med statsligt finansierede og støttede statuetter til små provinser for at støtte rammedannelsen for overrækkelsen af ligegyldig hæder til ligegyldig ”kunst” er Kulturministeriets eneste eksistensgrundlag. Således er det klart at Carina Christensen kan have det svært som kulturminister. Hun skal jo smide penge ud af vinduet til noget, der burde være 100 % privat finansieret, ligesom man ser i USA, at de store kulturinstitutioner er. Dette vil i mine øjne også give mere kunst og sikkert også bedre kunst, da friheden og uafhængigheden for kunsten ville være større. Kunsten ville kunne agere inde under almen markedsstyret konkurrence, og dermed ville den bedste kunst være den, der kom længst, samtidig med, at denne også ville være den mest folkelige, da det er folket, der i kraft af markedet – og ikke statens smagsdommeri – betaler for den.

Så vi må give Ulrik Høy ret så langt, at det er korrekt at placere ordet ringeagtsytring i sammenhængen, men jeg må på det kraftigste erklære mig uenig i, at det er det forhold, at Carina Christensen er kulturminister, der gør det skidt. Det er det forhold, at der er et kulturministerium, der er en ringeagtsytring overfor friheden og den danske befolkning.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password