Mere nonsens fra Lars Erik Skovgaard

Berlingskes cand.polit Lars Erik Skovgaard forsøger på patestisk vis at forklare læserne, hvorfor man oplever konjunktursvingninger. Han holder på, at der altid er en fast rytme, “op og ned” endda “selv om politikerne slet ikke blander sig”. Sådan vil det altid være, mener han, men heldigvis har vi herhjemme velfærdsstaten til at gøre svingningerne mindre: “Udsvingene er dog mindre end før, især herhjemme på grund af den store offentlige sektor og vores gode sociale ordninger. Der ligger nogle automatiske stabilisatorer i økonomien, også fordi vi har progressive skatter, så hovedparten af større indkomster ædes op af skatter og afgifter, når tiderne er gode.”

Hurra!

0 comments

Sign In

Reset Your Password