igen-igen-igen

“Ifølge en ny undersøgelse fra Red Barnet og det nationale forskningscenter under Indenrigs- og socialministeriet (SFI) er der blevet flere fattige børn i Danmark i perioden 2002-2006.  Stigningen i fattigdomsramte er sket på trods af, at Danmark oplevede en økonomisk optur af dimensioner i samme periode. ” http://politiken.dk/indland/article710629.ece NEJ, GOD DAMN IT! Stigningen i “fattigdomsramte” er sket PÅ […]

“Ifølge en ny undersøgelse fra Red Barnet og det nationale forskningscenter under Indenrigs- og socialministeriet (SFI) er der blevet flere fattige børn i Danmark i perioden 2002-2006. 

Stigningen i fattigdomsramte er sket på trods af, at Danmark oplevede en økonomisk optur af dimensioner i samme periode. ”

http://politiken.dk/indland/article710629.ece

NEJ, GOD DAMN IT! Stigningen i “fattigdomsramte” er sket PÅ GRUND AF, at Danmark oplevede en økonomisk optur, NÅR man bruger et mål for fattigdom, der kan vise større fattigdom, selv når ALLE er blevet rigere.

Hvis man kigger i rapporten, opgør de fattige børn på tre forskellige måder, og en af konklusionerne er bl.a.: “Modsat de relative fattigdomsmål finder vi således for det implicitte fattigdomsmål, at andelen af fattige børn er lavere i 2006 end i 2002.”

Man kunne måske konkludere, at ULIGHEDEN var blevet større blandt børn i Danmark i perioden, men andelen af børn der lever i en situation, hvor familien kun har et beløb svarende til kontanthjælpsloftet ER FALDET i perioden. Det står der i rapporten!

Undskyld de store bogstaver.

0 comments

Sign In

Reset Your Password