Er fri indvandring sikkert?

I kølvandet på Liberal Alliances endelige udmelding om at være et liberalt parti, har flere klart tilkendegivet at de fortsat vil støtte Dansk Folkeparti på grund af udlændingepolitikken, selvom de ellers er fuldstændigt enige med Liberal Alliance. En hård melding eftersom DF i dag er ren socialisme. Det lyder til at folk vitterligt er bange for udviklingen med antallet af fremmede i Danmark.

Et at de mere ekstreme argumenter der bliver fremført, er at fri indvandring vil skabe kriminalitet. Et argument der her bliver trukket af stalden, er at Italien har måttet sætte militæret ind for at sikre gaderne mod kriminelle. Her er illegal indvandring blevet nævnt som en af grundene.

Her er det så jeg vil tage et lille citat frem. En litauisk politichef sagde (frit efter min hukommelse) kort før Litauen blev medlem af EU: “Nu er alle de kriminelle rejst til vesten, så nu glæder de lovlydige sig til også at kunne rejse”. Det som man skal huske på, er at uanset hvor mange regler som vi laver, så skal de kriminelle nok finde en vej. Derfor lukker vi ikke af for de kriminelle, kun for de lovlydige.

På samme måde skal man jo også lige kigge nærmere på, hvad det er for en historie som kommer fra Italien. Italien har ikke fri indvandring – alligevel så oversvømmes de af illegale indvandrere. Det er altså ikke som følge af fri indvandring, at Italien har et problem.

Nu er fri indvandring og åbne grænser altså ikke helt det samme. Man kan faktisk godt have en stærk grænsekontrol, samtidigt med at enhver har ret til at rejse ind og tage arbejde. Man kan også godt kræve, at indvandrere rent faktisk registrerer sig hos myndighederne.

I tilfældet Italien så har landet altså fået det ry på sig, at det er let at klare sig som illegal indvandre uden at registrere sig eller noget som helst. Tilmed så har Italien ad flere omgange legaliseret illegale indvandrere, hvilket bestemt ikke har mindsket tilstrømningen. Italien er nok også det land som har de mest ineffektive politikorps, faktisk har de 5 af slagsen!

En anden anke der ofte fremføres mod fri indvandring er, at der er en klar overrepræsentation af indvandrere i kriminalitets statistikkerne. Senest kunne man læse at ”67 procent af de unge under 18, der i årets første halvår blev fremstillet for forbrydelser med en strafferamme på over halvandet år har indvandrerbaggrund.”

Men det siger jo heller ikke så meget om fri indvandring. Skal vi ikke lige slå fast, at det meste af den indvandring som er sket de sidste 35 år ikke har været fri, forstået på den måde, at det jo har været staten, der har finansieret indvandringen. På den baggrund vil jeg påstå, at såfremt der havde eksisteret et selvforsørgelseskrav, så ville 300.000 af vores ”medborgere” ikke befinde sig i Danmark i dag, og hovedparten af disse er muslimer. Men omvendt så ville vi sikkert have 300.000 andre, mere produktive medborgere, heriblandt sikkert også mange muslimer.

Når det er gået så galt, så skyldes det at man har tilladt en social underklasse af kulturelt fremmede at vokse, og man har tilmed understøttet den via sociallovgivningen. Men næsten uanset hvor godt det sociale system behandler arbejdsløse kulturfremmede, så vil de før eller siden bide den hånd der fodrer dem.

Men det er jo fortidens synder. Man kan sagtens, hvis man har et velordnet samfund invitere fremmede ind. Man skal blot lade være med at gøre dem til sociale klienter, så sker der ikke noget ved det. Og skulle der være nogen som falder ved siden af, ja så må man smide dem ud, det er en grundlæggende ret ethvert samfund må have.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password