I kølvandet på Liberal Alliances endelige udmelding om at være et liberalt parti, har flere klart tilkendegivet at de fortsat vil støtte Dansk Folkeparti på grund af udlændingepolitikken, selvom de ellers er fuldstændigt enige med Liberal Alliance. En hård melding eftersom DF i dag er ren socialisme. Det lyder til at folk vitterligt er bange for udviklingen med antallet af fremmede i Danmark.
Et at de mere ekstreme argumenter der bliver fremført, er at fri indvandring vil skabe kriminalitet. Et argument der her bliver trukket af stalden, er at Italien har måttet sætte militæret ind for at sikre gaderne mod kriminelle. Her er illegal indvandring blevet nævnt som en af grundene.
Her er det så jeg vil tage et lille citat frem. En litauisk politichef sagde (frit efter min hukommelse) kort før Litauen blev medlem af EU: “Nu er alle de kriminelle rejst til vesten, så nu glæder de lovlydige sig til også at kunne rejse”. Det som man skal huske på, er at uanset hvor mange regler som vi laver, så skal de kriminelle nok finde en vej. Derfor lukker vi ikke af for de kriminelle, kun for de lovlydige.
På samme måde skal man jo også lige kigge nærmere på, hvad det er for en historie som kommer fra Italien. Italien har ikke fri indvandring – alligevel så oversvømmes de af illegale indvandrere. Det er altså ikke som følge af fri indvandring, at Italien har et problem.
Nu er fri indvandring og åbne grænser altså ikke helt det samme. Man kan faktisk godt have en stærk grænsekontrol, samtidigt med at enhver har ret til at rejse ind og tage arbejde. Man kan også godt kræve, at indvandrere rent faktisk registrerer sig hos myndighederne.
I tilfældet Italien så har landet altså fået det ry på sig, at det er let at klare sig som illegal indvandre uden at registrere sig eller noget som helst. Tilmed så har Italien ad flere omgange legaliseret illegale indvandrere, hvilket bestemt ikke har mindsket tilstrømningen. Italien er nok også det land som har de mest ineffektive politikorps, faktisk har de 5 af slagsen!
En anden anke der ofte fremføres mod fri indvandring er, at der er en klar overrepræsentation af indvandrere i kriminalitets statistikkerne. Senest kunne man læse at ”67 procent af de unge under 18, der i årets første halvår blev fremstillet for forbrydelser med en strafferamme på over halvandet år har indvandrerbaggrund.”
Men det siger jo heller ikke så meget om fri indvandring. Skal vi ikke lige slå fast, at det meste af den indvandring som er sket de sidste 35 år ikke har været fri, forstået på den måde, at det jo har været staten, der har finansieret indvandringen. På den baggrund vil jeg påstå, at såfremt der havde eksisteret et selvforsørgelseskrav, så ville 300.000 af vores ”medborgere” ikke befinde sig i Danmark i dag, og hovedparten af disse er muslimer. Men omvendt så ville vi sikkert have 300.000 andre, mere produktive medborgere, heriblandt sikkert også mange muslimer.
Når det er gået så galt, så skyldes det at man har tilladt en social underklasse af kulturelt fremmede at vokse, og man har tilmed understøttet den via sociallovgivningen. Men næsten uanset hvor godt det sociale system behandler arbejdsløse kulturfremmede, så vil de før eller siden bide den hånd der fodrer dem.
Men det er jo fortidens synder. Man kan sagtens, hvis man har et velordnet samfund invitere fremmede ind. Man skal blot lade være med at gøre dem til sociale klienter, så sker der ikke noget ved det. Og skulle der være nogen som falder ved siden af, ja så må man smide dem ud, det er en grundlæggende ret ethvert samfund må have.

Join the Conversation

73 Comments

 1. Enig.
  På det praktiske (kortsigtede) plan er der ingen grund til ikke at stemme på LA:
  Selv hvis man er meget bekymret for indvandring i almindelighed, så burde dette ikke afholde én fra at stemme på LA (såfremt man overhovedet stemmer). Det kan begrundes med, at LA under alle omstændigheder ikke skal veksle sin eventuelle politiske kapital til indrømmelser på flygtninge- og indvandringsområdet, idet DF næppe er indstillet herpå eller vil kræve tilsvarende større socialistiske indrømmelser – jeg antager selvfølgelig, at VK + LA ikke opnår 90 mandater.
  Derfor bør LA alene veksle sin politiske kapital til fordel for lempelser af statens angreb på Danmarks produktive mænd og kvinder – dvs. lavere skatter/afgifter og større frihed til selv at vælge blandt de ydelser og varer der findes.
  På det principielle plan er det klart at incitamenter virker. Hvis indvandring til Danmark ikke medfører offentlige forsørgelse, vil eventuelle indvandrere forsørge sig i privat regi (f.eks. få et arbejde) eller forlade landet.
  Jeg er mere splittet på den rigtige ideelle rækkefølge.
  Rothbard har argumenterede som bekendt for, at liberale altid skal kæmpe imod statslige indgreb, uanset deres form, hvilket logisk set vil betyde et forsvar for afskaffelse af lovgivning om indvandring.
  En mere utilitaristisk tilgang vil formentlig kræve, at det først er de offentlige ydelser, som skal afskaffes, og dernæst kan indvandringslovgivningen afskaffes, idet staten ellers vil gå fallit – men det er måske også en strategi…
  For mig afhænger svaret derfor – som så ofte – af tidsperspektivet. På lang sigt ønsker jeg klart en afskaffelse af al offentlig regulering. På kort sigt foretrækker jeg at være fanget i et mere velstående slaveri end et mindre velstående slaveri. Derfor bør devisen vel også være, at de åbne grænser kun kan fungere, hvis der er lukkede statskasser.

 2. Enig.
  På det praktiske (kortsigtede) plan er der ingen grund til ikke at stemme på LA:
  Selv hvis man er meget bekymret for indvandring i almindelighed, så burde dette ikke afholde én fra at stemme på LA (såfremt man overhovedet stemmer). Det kan begrundes med, at LA under alle omstændigheder ikke skal veksle sin eventuelle politiske kapital til indrømmelser på flygtninge- og indvandringsområdet, idet DF næppe er indstillet herpå eller vil kræve tilsvarende større socialistiske indrømmelser – jeg antager selvfølgelig, at VK + LA ikke opnår 90 mandater.
  Derfor bør LA alene veksle sin politiske kapital til fordel for lempelser af statens angreb på Danmarks produktive mænd og kvinder – dvs. lavere skatter/afgifter og større frihed til selv at vælge blandt de ydelser og varer der findes.
  På det principielle plan er det klart at incitamenter virker. Hvis indvandring til Danmark ikke medfører offentlige forsørgelse, vil eventuelle indvandrere forsørge sig i privat regi (f.eks. få et arbejde) eller forlade landet.
  Jeg er mere splittet på den rigtige ideelle rækkefølge.
  Rothbard har argumenterede som bekendt for, at liberale altid skal kæmpe imod statslige indgreb, uanset deres form, hvilket logisk set vil betyde et forsvar for afskaffelse af lovgivning om indvandring.
  En mere utilitaristisk tilgang vil formentlig kræve, at det først er de offentlige ydelser, som skal afskaffes, og dernæst kan indvandringslovgivningen afskaffes, idet staten ellers vil gå fallit – men det er måske også en strategi…
  For mig afhænger svaret derfor – som så ofte – af tidsperspektivet. På lang sigt ønsker jeg klart en afskaffelse af al offentlig regulering. På kort sigt foretrækker jeg at være fanget i et mere velstående slaveri end et mindre velstående slaveri. Derfor bør devisen vel også være, at de åbne grænser kun kan fungere, hvis der er lukkede statskasser.

 3. Citat “Derfor bør devisen vel også være, at de åbne grænser kun kan fungere, hvis der er lukkede statskasser.”
  Så er det, man som dannet liberal klassisk humanist må gøre op:
  Tror man på, at LA og de lukkede kasser holder, når det bedrevidende pseudohumanistiske socialistiske flertal kommer.
  De tyrkere vi til en begyndelse, og fornuftigvis, havde som gæstearbejdere på kontrakt fik jo med et svip samlede sociale borgerrettigheder af de bedrevidende pseudohumanistiske socialister ved Anker Jørgensen.
  Jeg selv og mange af mine ligesindede – dannede og klassiske humanister – indenfor både samfundsfagene og andre steder vurderer, at åbne grænser uanset kontrol af arbejdsevner er et hazardspil af dimensioner.
  Kun Storbritannien og USA har frihedstraditioner, der er stærke nok, og et militær som matcher dem.

 4. Citat “Derfor bør devisen vel også være, at de åbne grænser kun kan fungere, hvis der er lukkede statskasser.”
  Så er det, man som dannet liberal klassisk humanist må gøre op:
  Tror man på, at LA og de lukkede kasser holder, når det bedrevidende pseudohumanistiske socialistiske flertal kommer.
  De tyrkere vi til en begyndelse, og fornuftigvis, havde som gæstearbejdere på kontrakt fik jo med et svip samlede sociale borgerrettigheder af de bedrevidende pseudohumanistiske socialister ved Anker Jørgensen.
  Jeg selv og mange af mine ligesindede – dannede og klassiske humanister – indenfor både samfundsfagene og andre steder vurderer, at åbne grænser uanset kontrol af arbejdsevner er et hazardspil af dimensioner.
  Kun Storbritannien og USA har frihedstraditioner, der er stærke nok, og et militær som matcher dem.

 5. @lucky libertas
  Men hvad hjælper det at holde grænserne lukket og stadig være et socialistisk smørhul, som DF vil? Gør det os mere liberalt?
  En massiv indvandring kan da være med til at nedbryde velfærdsstaten, og så vinder alle.

 6. @lucky libertas
  Men hvad hjælper det at holde grænserne lukket og stadig være et socialistisk smørhul, som DF vil? Gør det os mere liberalt?
  En massiv indvandring kan da være med til at nedbryde velfærdsstaten, og så vinder alle.

 7. En rød regering kan naturligvis altid indføre de skadelige ting, den ønsker. Det bør ikke forhindre en borgerlig regering i at bevæge samfundet i en mere frihedsorienteret retning, når den har muligheden.
  Kuren mod frygten for det røde flertal er derimod at mindske statens indflydelse, så det er begrænset, hvor meget skade røde (og borgerlige) politikere kan gøre, når de er ved magten.
  Fjern efterløn og dagpenge og gør modtagelse af bistandshjælp afhængig af mangeårig deltagelse på arbejdsmarkedet. Brug hver en krone af besparelserne på at sænke skatten, startende fra toppen. Og tillad så den frie bevægelighed, så højt kvalificerede indvandrere kan blive tiltrukket af det nu lave skattetryk, mens uproduktive elementer kan rejse til en mere rundhåndet velfærdsstat.
  En rød regerings efterfølgende forsøg på at åbne kasserne igen må nødvendigvis finansieres gennem højere skatter, hvilket vælgerne kan straffe dem for. Faktisk vil jeg mene, at det er lettere at åbne grænserne i et land med åbne kasser, end det er at åbne kasserne i et land med åbne grænser. Omkostningerne ved at åbne kasserne er åbenlyse for enhver, hvorimod omkostningerne ved at åbne grænserne til en rundhåndet velfærdsstat er mere indirekte, og dermed også sværere for vælgerne at straffe.

 8. En rød regering kan naturligvis altid indføre de skadelige ting, den ønsker. Det bør ikke forhindre en borgerlig regering i at bevæge samfundet i en mere frihedsorienteret retning, når den har muligheden.
  Kuren mod frygten for det røde flertal er derimod at mindske statens indflydelse, så det er begrænset, hvor meget skade røde (og borgerlige) politikere kan gøre, når de er ved magten.
  Fjern efterløn og dagpenge og gør modtagelse af bistandshjælp afhængig af mangeårig deltagelse på arbejdsmarkedet. Brug hver en krone af besparelserne på at sænke skatten, startende fra toppen. Og tillad så den frie bevægelighed, så højt kvalificerede indvandrere kan blive tiltrukket af det nu lave skattetryk, mens uproduktive elementer kan rejse til en mere rundhåndet velfærdsstat.
  En rød regerings efterfølgende forsøg på at åbne kasserne igen må nødvendigvis finansieres gennem højere skatter, hvilket vælgerne kan straffe dem for. Faktisk vil jeg mene, at det er lettere at åbne grænserne i et land med åbne kasser, end det er at åbne kasserne i et land med åbne grænser. Omkostningerne ved at åbne kasserne er åbenlyse for enhver, hvorimod omkostningerne ved at åbne grænserne til en rundhåndet velfærdsstat er mere indirekte, og dermed også sværere for vælgerne at straffe.

 9. @Kruse
  Nu har du overgået dig selv:)
  “Faktisk vil jeg mene, at det er lettere at åbne grænserne i et land med åbne kasser, end det er at åbne kasserne i et land med åbne grænser.” 🙂
  Man skal have sine prioriteter i orden:
  Man skal have en nogenlunde stabil ramme for, at hævde det åbne og fri samfund. Dette er alment kendt, også blandt liberale økonomer.
  Fri indvandring fra hele verden er ønsketænkning i en tænkt god og rig verden. Den nødvendige stabilitet ville hurtigt forvitre med mængden af indvandrede utilfredse lykkesøgere, som ikke deler vores klassisk liberale humanisme; den som vestens primat hviler på.
  En lille provins, som Danmark kan kun eksistere, hvis man i samhandel, som i alpelandet inviterer selekteret og med begrænsede rettigheder.
  Jeg vil tillade mig at påstå, at det er oven ud naivt, at tro på det gode i fri indvandring.
  At vi under kontrollerede former og med gode fordele skal invitere gode hoveder til lukkede kasser er en helt anden og ganske oplagt sag.

 10. @Kruse
  Nu har du overgået dig selv:)
  “Faktisk vil jeg mene, at det er lettere at åbne grænserne i et land med åbne kasser, end det er at åbne kasserne i et land med åbne grænser.” 🙂
  Man skal have sine prioriteter i orden:
  Man skal have en nogenlunde stabil ramme for, at hævde det åbne og fri samfund. Dette er alment kendt, også blandt liberale økonomer.
  Fri indvandring fra hele verden er ønsketænkning i en tænkt god og rig verden. Den nødvendige stabilitet ville hurtigt forvitre med mængden af indvandrede utilfredse lykkesøgere, som ikke deler vores klassisk liberale humanisme; den som vestens primat hviler på.
  En lille provins, som Danmark kan kun eksistere, hvis man i samhandel, som i alpelandet inviterer selekteret og med begrænsede rettigheder.
  Jeg vil tillade mig at påstå, at det er oven ud naivt, at tro på det gode i fri indvandring.
  At vi under kontrollerede former og med gode fordele skal invitere gode hoveder til lukkede kasser er en helt anden og ganske oplagt sag.

 11. LuckyLibertas,
  “Nu har du overgået dig selv:)”
  Jeg takker mange gange, da jeg altid har ment, at det er vigtigere at forsvare friheden (latin: libertas) end blot at smykke sig med ordet.
  “Den nødvendige stabilitet ville hurtigt forvitre med mængden af indvandrede utilfredse lykkesøgere, som ikke deler vores klassisk liberale humanisme; den som vestens primat hviler på.”
  Det kan i så fald undre, at USA, der blev grundlagt af tilrejsende lykkesøgere fra vidt forskellige kulturer, har formået at integrere befolkningen i en fælles respekt for liberale værdier, der langt overgår respekten for de samme værdier i det homogene Skandinavien.
  “At vi under kontrollerede former og med gode fordele skal invitere gode hoveder til lukkede kasser er en helt anden og ganske oplagt sag.”
  Hvem skal afgøre, hvilke kvalifikationer der er brug for? Staten? Og hvis alene uddannelsesniveau skulle være udslagsgivende, kunne vi godt have vinket farvel til de mange arbejdere fra østlandene, der de seneste år har holdt den danske byggebranche fra en fuldstændig nedsmeltning.

 12. LuckyLibertas,
  “Nu har du overgået dig selv:)”
  Jeg takker mange gange, da jeg altid har ment, at det er vigtigere at forsvare friheden (latin: libertas) end blot at smykke sig med ordet.
  “Den nødvendige stabilitet ville hurtigt forvitre med mængden af indvandrede utilfredse lykkesøgere, som ikke deler vores klassisk liberale humanisme; den som vestens primat hviler på.”
  Det kan i så fald undre, at USA, der blev grundlagt af tilrejsende lykkesøgere fra vidt forskellige kulturer, har formået at integrere befolkningen i en fælles respekt for liberale værdier, der langt overgår respekten for de samme værdier i det homogene Skandinavien.
  “At vi under kontrollerede former og med gode fordele skal invitere gode hoveder til lukkede kasser er en helt anden og ganske oplagt sag.”
  Hvem skal afgøre, hvilke kvalifikationer der er brug for? Staten? Og hvis alene uddannelsesniveau skulle være udslagsgivende, kunne vi godt have vinket farvel til de mange arbejdere fra østlandene, der de seneste år har holdt den danske byggebranche fra en fuldstændig nedsmeltning.

 13. @Kruse
  Jøsses……. lidt historie kunne gavne tror jeg.
  Man kan ikke sammenligne en lille afhængig provins, som Danmark uden militær af betydning, med en supermagt som USA.
  USA er bestemt ikke dannet af vidt forskellige folkeslag, men af vestlige lykkesøgere; nemlig vores folk fra Europa, og med den kristne etik, som basis; dette er en afgørende forudsætning.
  USA er den oplyste vestlige hvide protestantiske mands værk.
  At forsvare friheden kræver, at man forstår den virkelighed, som arbejdet skal udføres i.
  Berlingske lørdag har en god kronik af Kai Sørlander du kan læse, hvis du ikke har tid til hans “Forsvar for rationaliteten”
  Venligst,
  og husk nu, du kan ikke flytte til hverken USA, Canada eller Australien bare fordi du ønsker det; denne del af verden er den oplyste hvide mands verden og den stiller krav til medspillerne i samfundsspillet.

 14. @Kruse
  Jøsses……. lidt historie kunne gavne tror jeg.
  Man kan ikke sammenligne en lille afhængig provins, som Danmark uden militær af betydning, med en supermagt som USA.
  USA er bestemt ikke dannet af vidt forskellige folkeslag, men af vestlige lykkesøgere; nemlig vores folk fra Europa, og med den kristne etik, som basis; dette er en afgørende forudsætning.
  USA er den oplyste vestlige hvide protestantiske mands værk.
  At forsvare friheden kræver, at man forstår den virkelighed, som arbejdet skal udføres i.
  Berlingske lørdag har en god kronik af Kai Sørlander du kan læse, hvis du ikke har tid til hans “Forsvar for rationaliteten”
  Venligst,
  og husk nu, du kan ikke flytte til hverken USA, Canada eller Australien bare fordi du ønsker det; denne del af verden er den oplyste hvide mands verden og den stiller krav til medspillerne i samfundsspillet.

 15. LuckyLibertas,
  “Jøsses… lidt historie kunne gavne tror jeg.”
  Helt enig. Jeg håber bestemt ikke, at det er denne diskussion, der holder dig tilbage fra at lære mere om USA’s erfaringer med indvandring.
  Hvis hvad du siger om “den hvide mands land” er korrekt, ville 1800-tallets store bølger af indvandrere fra Kina og Japan have ødelagt USA. Hvilket mange da også mente dengang:
  “While industrial employers were eager to get this new and cheap labor, the ordinary white public was stirred to anger by the presence of this “yellow peril.” Political party caucuses, labor unions, and other organizations railed against the immigration of yet another “inferior race.” Newspapers condemned the policies of employers, and even church leaders denounced the entrance of these aliens into what was regarded as a land for whites only.”
  Indvandrerne var hverken hvide eller europæere, men det forhindrede dem ikke i at blive en velintegreret del af den amerikanske befolkning.

 16. LuckyLibertas,
  “Jøsses… lidt historie kunne gavne tror jeg.”
  Helt enig. Jeg håber bestemt ikke, at det er denne diskussion, der holder dig tilbage fra at lære mere om USA’s erfaringer med indvandring.
  Hvis hvad du siger om “den hvide mands land” er korrekt, ville 1800-tallets store bølger af indvandrere fra Kina og Japan have ødelagt USA. Hvilket mange da også mente dengang:
  “While industrial employers were eager to get this new and cheap labor, the ordinary white public was stirred to anger by the presence of this “yellow peril.” Political party caucuses, labor unions, and other organizations railed against the immigration of yet another “inferior race.” Newspapers condemned the policies of employers, and even church leaders denounced the entrance of these aliens into what was regarded as a land for whites only.”
  Indvandrerne var hverken hvide eller europæere, men det forhindrede dem ikke i at blive en velintegreret del af den amerikanske befolkning.

 17. Mikkel da….
  Hele den amerikanske forfatning, og alt deraf, hviler på den hvide mands oplysning, som er en udløber af den kristne etik; at asiater bedre “fitter” det system, end andre folkeslag, er et mindre faktum, som på ingen måde rokker ved USA, som den oplyste protestantismes land.
  Vi kan finde mange fine historier om det salatfad USA udgør; det er nemlig alt andet end ” a melting pot”, men det ændrer ikke på det meget grundlæggende faktum jeg har redegjort for, nemlig, at USA er den oplyste protestantismes land, som adskiller stat og religion, samt er individ- og frihedsorienteret.
  Denne respekt for individet kan vi takke først reformationen for, dernæst oplysningstiden; begge udløbere af kristen etik: Gud, tro og tvivl er en “sag” mellem individet og Gud. Dette eksporterede Europa til USA.
  Prøv at læse den rationelle Sørlander, hvis du får tid for dine studier:)Ellers lidt historie og forfatningsret.
  Venligst

 18. Mikkel da….
  Hele den amerikanske forfatning, og alt deraf, hviler på den hvide mands oplysning, som er en udløber af den kristne etik; at asiater bedre “fitter” det system, end andre folkeslag, er et mindre faktum, som på ingen måde rokker ved USA, som den oplyste protestantismes land.
  Vi kan finde mange fine historier om det salatfad USA udgør; det er nemlig alt andet end ” a melting pot”, men det ændrer ikke på det meget grundlæggende faktum jeg har redegjort for, nemlig, at USA er den oplyste protestantismes land, som adskiller stat og religion, samt er individ- og frihedsorienteret.
  Denne respekt for individet kan vi takke først reformationen for, dernæst oplysningstiden; begge udløbere af kristen etik: Gud, tro og tvivl er en “sag” mellem individet og Gud. Dette eksporterede Europa til USA.
  Prøv at læse den rationelle Sørlander, hvis du får tid for dine studier:)Ellers lidt historie og forfatningsret.
  Venligst

 19. Mikkel da….
  Hele den amerikanske forfatning, og alt deraf, hviler på den hvide mands oplysning, som er en udløber af den kristne etik; at asiater bedre “fitter” det system, end andre folkeslag, er et mindre faktum, som på ingen måde rokker ved USA, som den oplyste protestantismes land.
  Vi kan finde mange fine historier om det salatfad USA udgør; det er nemlig alt andet end ” a melting pot”, men det ændrer ikke på det meget grundlæggende faktum jeg har redegjort for, nemlig, at USA er den oplyste protestantismes land, som adskiller stat og religion, samt er individ- og frihedsorienteret.
  Denne respekt for individet kan vi takke først reformationen for, dernæst oplysningstiden; begge udløbere af kristen etik: Gud, tro og tvivl er en “sag” mellem individet og Gud. Dette eksporterede Europa til USA.
  Prøv at læse den rationelle Sørlander, hvis du får tid for dine studier:)Ellers lidt historie og forfatningsret.
  Venligst

 20. @LuckyLibertas
  Dit argument om at en bedrevidende pseudohumanistisk socialistisk regering vil åbne kasserne kan jeg ikke stikke. Så kan vi ligeså godt pakke alt sammen og ikke forsøge på at forbedre noget som helst, for det vil blot blive ødelagt efter næste valg.
  Men det vil nu ikke afholde mig fra at gøre hvad der er rigtigt.
  Angående diskussionen om hvem der indvandrer, så synes jeg at I er gået i en skyttegravskrig.
  Sammenligningen med USA er lidt ved siden af, fordi USA blev fyldt op af indvandrere fordi der var så meget plads. Den slags vil vi måske se i Sibirien men eller ikke.
  Fri indvandring til Danmark betyder ikke at der kommer flere millioner, for det er der simpelthen ikke plads og arbejde til. Indvandringen vil derfor ske på de præmisser som den indfødte befolkning (os), sætter. Vi skal blot stå fast på hvad der er vores og ikke bøje os for pseudohumanismen.

 21. @LuckyLibertas
  Dit argument om at en bedrevidende pseudohumanistisk socialistisk regering vil åbne kasserne kan jeg ikke stikke. Så kan vi ligeså godt pakke alt sammen og ikke forsøge på at forbedre noget som helst, for det vil blot blive ødelagt efter næste valg.
  Men det vil nu ikke afholde mig fra at gøre hvad der er rigtigt.
  Angående diskussionen om hvem der indvandrer, så synes jeg at I er gået i en skyttegravskrig.
  Sammenligningen med USA er lidt ved siden af, fordi USA blev fyldt op af indvandrere fordi der var så meget plads. Den slags vil vi måske se i Sibirien men eller ikke.
  Fri indvandring til Danmark betyder ikke at der kommer flere millioner, for det er der simpelthen ikke plads og arbejde til. Indvandringen vil derfor ske på de præmisser som den indfødte befolkning (os), sætter. Vi skal blot stå fast på hvad der er vores og ikke bøje os for pseudohumanismen.

 22. @LuckyLibertas
  Dit argument om at en bedrevidende pseudohumanistisk socialistisk regering vil åbne kasserne kan jeg ikke stikke. Så kan vi ligeså godt pakke alt sammen og ikke forsøge på at forbedre noget som helst, for det vil blot blive ødelagt efter næste valg.
  Men det vil nu ikke afholde mig fra at gøre hvad der er rigtigt.
  Angående diskussionen om hvem der indvandrer, så synes jeg at I er gået i en skyttegravskrig.
  Sammenligningen med USA er lidt ved siden af, fordi USA blev fyldt op af indvandrere fordi der var så meget plads. Den slags vil vi måske se i Sibirien men eller ikke.
  Fri indvandring til Danmark betyder ikke at der kommer flere millioner, for det er der simpelthen ikke plads og arbejde til. Indvandringen vil derfor ske på de præmisser som den indfødte befolkning (os), sætter. Vi skal blot stå fast på hvad der er vores og ikke bøje os for pseudohumanismen.

 23. @Flarup
  Enig.
  Jeg har også understreget at US – sml ikke holder. Det er ren Jane Aamund og Argentinavrøvl.
  Det glæder mig, at se din sidste sætning, som viser, at du ikke går ind for fri indvandring, men betingelsesindvandring.
  Statsborgerne i samfundsspillet Danmark bestemmer hvad gæsterne må: Og jeg vil gerne invitere på samme skrappe måde som USA, Canada og Australien, dvs gæster skal kunne tale engelsk, have et jobtilbud og acceptere at de ikke er omfattet af sociale økonomiske statsborgerrettigheder, men på sigt og efter fortjeneste kan søge om statsborgerskab.

 24. @Flarup
  Enig.
  Jeg har også understreget at US – sml ikke holder. Det er ren Jane Aamund og Argentinavrøvl.
  Det glæder mig, at se din sidste sætning, som viser, at du ikke går ind for fri indvandring, men betingelsesindvandring.
  Statsborgerne i samfundsspillet Danmark bestemmer hvad gæsterne må: Og jeg vil gerne invitere på samme skrappe måde som USA, Canada og Australien, dvs gæster skal kunne tale engelsk, have et jobtilbud og acceptere at de ikke er omfattet af sociale økonomiske statsborgerrettigheder, men på sigt og efter fortjeneste kan søge om statsborgerskab.

 25. @LuckyLibertas
  Hvordan bliver du (vi) sat i en position – givet en autoritet – der bestemmer, hvem der må krydse en bestemt grænse? -Blot pga vi ejer en del af landet?
  Jøsses. Jeg vil nødig se din argumentation for andre love, dette land evt. kunne tage til sig.

 26. @LuckyLibertas
  Hvordan bliver du (vi) sat i en position – givet en autoritet – der bestemmer, hvem der må krydse en bestemt grænse? -Blot pga vi ejer en del af landet?
  Jøsses. Jeg vil nødig se din argumentation for andre love, dette land evt. kunne tage til sig.

 27. Jesper
  Du lyder som en naiv historieløs socialist der anklager arveretten, men jeg gætter på, at du blot er en ung drømmer.
  Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.
  Forskellige samfund gives af folket forskellige love og der ligger en stor frihed i dette; at ikke tryne andre samfund, heller ikke ved overtagelse via mængde.
  Ligesom individer må samarbejde i samfund må de via samfund samarbejde med andre samfund; vi har ikke verdenssamfundet endnu.

 28. Jesper
  Du lyder som en naiv historieløs socialist der anklager arveretten, men jeg gætter på, at du blot er en ung drømmer.
  Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.
  Forskellige samfund gives af folket forskellige love og der ligger en stor frihed i dette; at ikke tryne andre samfund, heller ikke ved overtagelse via mængde.
  Ligesom individer må samarbejde i samfund må de via samfund samarbejde med andre samfund; vi har ikke verdenssamfundet endnu.

 29. @LuckyLibertas
  Jo jeg går faktisk ind for fri indvandring som en negativ rettighed. Ikke at forveksle med den positive rettighed som pseudohumanismen vil pådutte os.
  Hvis vi skal bøje os og give plads til indvandrere som der ikke er plads til, så bliver indvandringen til en positiv rettighed.
  Negativ indvandring stiller kun indirekte nogle krav. For at kunne indvandre til et land, så skal der være plads til en. Og hvis der ikke er det, så er der ikke plads, så enkelt er det. Men det ændrer jo ikke ved at der er fri indvandring. Og i samme øjeblik man finder en plads kan man jo udnytte rettigheden.
  Dette skal stilles hård op imod green card ordninger, sprogkrav og hvad en stat nu ellers kan finde på at genere samfundet med. Ved fri indvandring vil en indvandrer per definition gøre gavn, for ellers var der ikke plads til vedkommende.

 30. @LuckyLibertas
  Jo jeg går faktisk ind for fri indvandring som en negativ rettighed. Ikke at forveksle med den positive rettighed som pseudohumanismen vil pådutte os.
  Hvis vi skal bøje os og give plads til indvandrere som der ikke er plads til, så bliver indvandringen til en positiv rettighed.
  Negativ indvandring stiller kun indirekte nogle krav. For at kunne indvandre til et land, så skal der være plads til en. Og hvis der ikke er det, så er der ikke plads, så enkelt er det. Men det ændrer jo ikke ved at der er fri indvandring. Og i samme øjeblik man finder en plads kan man jo udnytte rettigheden.
  Dette skal stilles hård op imod green card ordninger, sprogkrav og hvad en stat nu ellers kan finde på at genere samfundet med. Ved fri indvandring vil en indvandrer per definition gøre gavn, for ellers var der ikke plads til vedkommende.

 31. Kære Flarup
  Hvem skal definere, om “der er plads………” ??
  Og, er det under alle omstændigheder ikke en sorteringsmekanisme?
  Demografien gør allerede, at pladsen er socialt trang, også for miljøet, det indrømmer selv røde biologer.
  Vi kommer ikke uden om, at sortere efter “om brikkerne passer i spillet” dvs har indvandrerne den fornødne civilisationsgrad for at deltage i vores samfund.
  Det er mig en gåde, at så mange akademikere slet ikke frygter primitiv disrespekt for individets grundlæggende ret til sig selv; vil man virkelig hazardere mange års vestlig udvikling, via import af tilbagestående massemetoder fra Afrika og Mellemøsten, eller fra Asien eks. Indien, som har en disrespekt for individet af helt særlige dimensioner. Spørg blot vestlige ledere i Indien; og se hvordan Indiens befolkningstilvækst har eksploderet. Endelig Kina med sit ligeledes utålelige syn på individet.
  Selvfølgelig skal vi byde civiliserede mennesker, som kan og vil selv ind som gæster uanset farve, men fri indvandring er altså hazardspil med den respekt om individet som Vesten trods alt har prøvet på at holde i hævd i mange mange år.

 32. Kære Flarup
  Hvem skal definere, om “der er plads………” ??
  Og, er det under alle omstændigheder ikke en sorteringsmekanisme?
  Demografien gør allerede, at pladsen er socialt trang, også for miljøet, det indrømmer selv røde biologer.
  Vi kommer ikke uden om, at sortere efter “om brikkerne passer i spillet” dvs har indvandrerne den fornødne civilisationsgrad for at deltage i vores samfund.
  Det er mig en gåde, at så mange akademikere slet ikke frygter primitiv disrespekt for individets grundlæggende ret til sig selv; vil man virkelig hazardere mange års vestlig udvikling, via import af tilbagestående massemetoder fra Afrika og Mellemøsten, eller fra Asien eks. Indien, som har en disrespekt for individet af helt særlige dimensioner. Spørg blot vestlige ledere i Indien; og se hvordan Indiens befolkningstilvækst har eksploderet. Endelig Kina med sit ligeledes utålelige syn på individet.
  Selvfølgelig skal vi byde civiliserede mennesker, som kan og vil selv ind som gæster uanset farve, men fri indvandring er altså hazardspil med den respekt om individet som Vesten trods alt har prøvet på at holde i hævd i mange mange år.

 33. “Hvordan bliver du (vi) sat i en position – givet en autoritet – der bestemmer, hvem der må krydse en bestemt grænse? -Blot pga vi ejer en del af landet?”
  I et såkaldt frit samfund der vil alt jo ejes af private og dermed kan man ligeledes blive nægtet adgang til at krydse grænsen til den private ejendom. Jeg kan ikke se at forskellen er så stor.

 34. “Hvordan bliver du (vi) sat i en position – givet en autoritet – der bestemmer, hvem der må krydse en bestemt grænse? -Blot pga vi ejer en del af landet?”
  I et såkaldt frit samfund der vil alt jo ejes af private og dermed kan man ligeledes blive nægtet adgang til at krydse grænsen til den private ejendom. Jeg kan ikke se at forskellen er så stor.

 35. @Skovgaard
  Forskellen er, at jeg ikke nødvendigvis er enig med den danske stat i kursen. I en privat verden vil jeg tillade indvandrere. Min nabo vil ikke. Men jeg vil stadig kunne ansætte indvandrere. Det kan jeg så ikke i dag. Forskellen er da ret stor.

 36. @Skovgaard
  Forskellen er, at jeg ikke nødvendigvis er enig med den danske stat i kursen. I en privat verden vil jeg tillade indvandrere. Min nabo vil ikke. Men jeg vil stadig kunne ansætte indvandrere. Det kan jeg så ikke i dag. Forskellen er da ret stor.

 37. HJH
  Det er jo ikke kun dit samfund, men også din nabos; du har vel ikke tænkt, at dine ansatte indvandrere kun skal være på din ejendom, og du i øvrigt have det samlede ansvar for deres vandel og færden.

 38. HJH
  Det er jo ikke kun dit samfund, men også din nabos; du har vel ikke tænkt, at dine ansatte indvandrere kun skal være på din ejendom, og du i øvrigt have det samlede ansvar for deres vandel og færden.

 39. Forskellen er primært antallet af ejere (størrelsen af arealet). Princippet er det samme. Man kan jo også slå sig sammen i ejerforeninger og sogn/kommuner under ancap og så bliver ligheden endnu mere slående.
  I dit eksempel med naboen kunne Danmark være den ene nabo og sverige den anden nabo.

 40. Forskellen er primært antallet af ejere (størrelsen af arealet). Princippet er det samme. Man kan jo også slå sig sammen i ejerforeninger og sogn/kommuner under ancap og så bliver ligheden endnu mere slående.
  I dit eksempel med naboen kunne Danmark være den ene nabo og sverige den anden nabo.

 41. Jamen forskellen er jo ikke bare størrelsen af arealet. Hvis jeg ejede 98 % af jorden i Danmark, og loven var, som den er i dag, kunne jeg jo alligevel ikke importere gæstearbejder i ét væk, og slippe dem løs på mine kæmpe landarealer, selvom jeg gerne ville. Eksemplet med Danmark og Sverige holder ikke, når HJH snakker om ens ret til selvbestemmelse over sin ejendom, og du snakker om lovgivere, der bestemmer for undersåtterne. I ancap bestemmer du selv, men i staten bestemmer dine naboer.
  Men ja, ligheden er der da, i tilfælde af foreninger i ancap – det ændrer jo bare ikke på, at hvis du køber og ejer et stykke land i ancap, så bestemmer du også selv over dine egne grænser, men hvis du køber et stykke land i Danmark, så bestemmer regeringen over grænserne.

 42. Jamen forskellen er jo ikke bare størrelsen af arealet. Hvis jeg ejede 98 % af jorden i Danmark, og loven var, som den er i dag, kunne jeg jo alligevel ikke importere gæstearbejder i ét væk, og slippe dem løs på mine kæmpe landarealer, selvom jeg gerne ville. Eksemplet med Danmark og Sverige holder ikke, når HJH snakker om ens ret til selvbestemmelse over sin ejendom, og du snakker om lovgivere, der bestemmer for undersåtterne. I ancap bestemmer du selv, men i staten bestemmer dine naboer.
  Men ja, ligheden er der da, i tilfælde af foreninger i ancap – det ændrer jo bare ikke på, at hvis du køber og ejer et stykke land i ancap, så bestemmer du også selv over dine egne grænser, men hvis du køber et stykke land i Danmark, så bestemmer regeringen over grænserne.

 43. @ Skovgaard
  Hvis hele DK var enige, så havde du ret. Men det er de jo ikke. Så du har ikke ret. 😀 .
  @LL
  Nej, de får råd til at købe deres egen ejendom. Eller leje sig ind hos andre. Så er de en del af samfundet. Problemet er vel i dag, at man kan komme til DK for at modtage offentlig ydelser osv, og derved bliver man aldrig en del af samfundet.
  Jeg ved godt, at du ikke tror på, at staten bliver skåret ned, og derfor er det bedre at støtte et lukket land. Der kom flere indvandrer til DK tidligere – ingen tvivl om det. Men du må stadig tage højde for nationalfølelse i andre lande. Grækere kan godt flytte til DK nu, hvorfor gør de det så ikke?
  Hvis vi åbner grænserne, så bliver vi nok også nødt til at skære staten mere væk. Det er i sidste ende nok grunden til, at politikerne lukkede grænserne. Ellers skulle de rent faktisk tage en svær beslutning. Lappeløsninger er lettere end reformer.

 44. @ Skovgaard
  Hvis hele DK var enige, så havde du ret. Men det er de jo ikke. Så du har ikke ret. 😀 .
  @LL
  Nej, de får råd til at købe deres egen ejendom. Eller leje sig ind hos andre. Så er de en del af samfundet. Problemet er vel i dag, at man kan komme til DK for at modtage offentlig ydelser osv, og derved bliver man aldrig en del af samfundet.
  Jeg ved godt, at du ikke tror på, at staten bliver skåret ned, og derfor er det bedre at støtte et lukket land. Der kom flere indvandrer til DK tidligere – ingen tvivl om det. Men du må stadig tage højde for nationalfølelse i andre lande. Grækere kan godt flytte til DK nu, hvorfor gør de det så ikke?
  Hvis vi åbner grænserne, så bliver vi nok også nødt til at skære staten mere væk. Det er i sidste ende nok grunden til, at politikerne lukkede grænserne. Ellers skulle de rent faktisk tage en svær beslutning. Lappeløsninger er lettere end reformer.

 45. >>Hvem skal definere, om “der er plads………” ??<<
  Ret simpelt, lad være med at give dem offentlig støtte, så kommer definitionen af sig selv.
  Men som Hans også skriver, den option bryder politikerne sig ikke om.
  Jeg tror at det er mindst 10 år siden jeg først skrev om problemet for velfærdsstaten ved at man fjerner retten til offentlig støtte til indvandrere. Nok så klager man sig over starthjælpen – men hvis man helt fjerner retten til offentlige ydelser til indvandrere, så vil vi jo pludseligt opleve at indvandrere klarer sig bedre end indfødte danskere.
  Det vil jo være dårlig reklame for velfærdsstaten!

 46. >>Hvem skal definere, om “der er plads………” ??<<
  Ret simpelt, lad være med at give dem offentlig støtte, så kommer definitionen af sig selv.
  Men som Hans også skriver, den option bryder politikerne sig ikke om.
  Jeg tror at det er mindst 10 år siden jeg først skrev om problemet for velfærdsstaten ved at man fjerner retten til offentlig støtte til indvandrere. Nok så klager man sig over starthjælpen – men hvis man helt fjerner retten til offentlige ydelser til indvandrere, så vil vi jo pludseligt opleve at indvandrere klarer sig bedre end indfødte danskere.
  Det vil jo være dårlig reklame for velfærdsstaten!

 47. @LuckyLibertas
  Lad blot argumentum ad hominem ligge på hylden. Det klæder ikke debaten.
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Det kræver at du kan skelne imellem et (frit) AnCap samfund og et samfund under en stat.
  “Ligesom individer må samarbejde i samfund må de via samfund samarbejde med andre samfund; vi har ikke verdenssamfundet endnu.”
  Lad os nu lige holde fast i, at der er en forskel i frivilligt samarbejde og tvangs-“samarbejde”.

 48. @LuckyLibertas
  Lad blot argumentum ad hominem ligge på hylden. Det klæder ikke debaten.
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Det kræver at du kan skelne imellem et (frit) AnCap samfund og et samfund under en stat.
  “Ligesom individer må samarbejde i samfund må de via samfund samarbejde med andre samfund; vi har ikke verdenssamfundet endnu.”
  Lad os nu lige holde fast i, at der er en forskel i frivilligt samarbejde og tvangs-“samarbejde”.

 49. @LuckyLibertas
  Lad blot argumentum ad hominem ligge på hylden. Det klæder ikke debaten.
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Det kræver at du kan skelne imellem et (frit) AnCap samfund og et samfund under en stat.
  “Ligesom individer må samarbejde i samfund må de via samfund samarbejde med andre samfund; vi har ikke verdenssamfundet endnu.”
  Lad os nu lige holde fast i, at der er en forskel i frivilligt samarbejde og tvangs-“samarbejde”.

 50. Glimrende indlæg med en del pointer som LA godt kunne tage med i sine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af konkret politik på indvandrerområdet.
  Hvordan man skal strukturere det, kan der være mange meninger om, men det må være et ufravigeligt krav, at “Danmark ikke er for danskerne alene”, men at Danmark er for dem, der har økonomi til at klare sig selv. Kan du forsøge din familie og har du økonomisk balast til at kunne klare dig i det danske samfund uden at være en byrde for det, er det ligegyldigt om du er muslim, jøde, amerikaner eller nigerianer.

 51. Glimrende indlæg med en del pointer som LA godt kunne tage med i sine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af konkret politik på indvandrerområdet.
  Hvordan man skal strukturere det, kan der være mange meninger om, men det må være et ufravigeligt krav, at “Danmark ikke er for danskerne alene”, men at Danmark er for dem, der har økonomi til at klare sig selv. Kan du forsøge din familie og har du økonomisk balast til at kunne klare dig i det danske samfund uden at være en byrde for det, er det ligegyldigt om du er muslim, jøde, amerikaner eller nigerianer.

 52. Glimrende indlæg med en del pointer som LA godt kunne tage med i sine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af konkret politik på indvandrerområdet.
  Hvordan man skal strukturere det, kan der være mange meninger om, men det må være et ufravigeligt krav, at “Danmark ikke er for danskerne alene”, men at Danmark er for dem, der har økonomi til at klare sig selv. Kan du forsøge din familie og har du økonomisk balast til at kunne klare dig i det danske samfund uden at være en byrde for det, er det ligegyldigt om du er muslim, jøde, amerikaner eller nigerianer.

 53. Glimrende indlæg med en del pointer som LA godt kunne tage med i sine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af konkret politik på indvandrerområdet.
  Hvordan man skal strukturere det, kan der være mange meninger om, men det må være et ufravigeligt krav, at “Danmark ikke er for danskerne alene”, men at Danmark er for dem, der har økonomi til at klare sig selv. Kan du forsøge din familie og har du økonomisk balast til at kunne klare dig i det danske samfund uden at være en byrde for det, er det ligegyldigt om du er muslim, jøde, amerikaner eller nigerianer.

 54. @ Kære Jesper
  Dette krav er bestemt ikke “ad hominem”:
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Fordi
  Der vil i alle samfund være behov for spilleregler, som alle ikke hele tiden vil kunne være enige i; og hvad man kalder en tvistløserinstans er underordnet.
  Iøvrigt: Hvornår er et samfund frivilligt? Hvad definerer et samfund?
  @Kjeld Flarup
  Lukkede kasser løser en del, især så længe princippet holder:)Men hvad vil man stille op med tiltagende tilstrømning af krigeriske mennesker, som ikke respekterer lovene, men ødelægger samfundet og lever fysisk i det, men socialt udenfor det og er fuldstændig ligeglade med, om der er åbne eller lukkede kasser, bare der er noget at stjæle og et helle til krimiøkonomi. Der kan jo blive så mange af de sidste, at det er de, som kommer til, at udgøre samfundet og vi stå tilbage, som de naive tåber. Kriminelle samfund er også samfund og genererer også kapital.
  @ Alle
  Det er meget vigtigt, at forstå mig som et frihedsøgende menneske og en klassisk humanist, har altid været det – er ikke en af vendekåberne – det jeg ønsker er holdbare argumenter; meget af det der drømmes om her på siden har jeg læst om for længst, i mange varianter, og det jeg savner er nogle realistiske og brugelige forslag, som kan nå langt; problemet er bare, at de fleste når at blive voksne, konforme og lyserøde før realismen fænger, og det er super ærgerligt.
  Tag min kritik, som en gave til at lappe huller med og til at tænke løsninger udfra.
  Venligst

 55. @ Kære Jesper
  Dette krav er bestemt ikke “ad hominem”:
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Fordi
  Der vil i alle samfund være behov for spilleregler, som alle ikke hele tiden vil kunne være enige i; og hvad man kalder en tvistløserinstans er underordnet.
  Iøvrigt: Hvornår er et samfund frivilligt? Hvad definerer et samfund?
  @Kjeld Flarup
  Lukkede kasser løser en del, især så længe princippet holder:)Men hvad vil man stille op med tiltagende tilstrømning af krigeriske mennesker, som ikke respekterer lovene, men ødelægger samfundet og lever fysisk i det, men socialt udenfor det og er fuldstændig ligeglade med, om der er åbne eller lukkede kasser, bare der er noget at stjæle og et helle til krimiøkonomi. Der kan jo blive så mange af de sidste, at det er de, som kommer til, at udgøre samfundet og vi stå tilbage, som de naive tåber. Kriminelle samfund er også samfund og genererer også kapital.
  @ Alle
  Det er meget vigtigt, at forstå mig som et frihedsøgende menneske og en klassisk humanist, har altid været det – er ikke en af vendekåberne – det jeg ønsker er holdbare argumenter; meget af det der drømmes om her på siden har jeg læst om for længst, i mange varianter, og det jeg savner er nogle realistiske og brugelige forslag, som kan nå langt; problemet er bare, at de fleste når at blive voksne, konforme og lyserøde før realismen fænger, og det er super ærgerligt.
  Tag min kritik, som en gave til at lappe huller med og til at tænke løsninger udfra.
  Venligst

 56. @ Kære Jesper
  Dette krav er bestemt ikke “ad hominem”:
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Fordi
  Der vil i alle samfund være behov for spilleregler, som alle ikke hele tiden vil kunne være enige i; og hvad man kalder en tvistløserinstans er underordnet.
  Iøvrigt: Hvornår er et samfund frivilligt? Hvad definerer et samfund?
  @Kjeld Flarup
  Lukkede kasser løser en del, især så længe princippet holder:)Men hvad vil man stille op med tiltagende tilstrømning af krigeriske mennesker, som ikke respekterer lovene, men ødelægger samfundet og lever fysisk i det, men socialt udenfor det og er fuldstændig ligeglade med, om der er åbne eller lukkede kasser, bare der er noget at stjæle og et helle til krimiøkonomi. Der kan jo blive så mange af de sidste, at det er de, som kommer til, at udgøre samfundet og vi stå tilbage, som de naive tåber. Kriminelle samfund er også samfund og genererer også kapital.
  @ Alle
  Det er meget vigtigt, at forstå mig som et frihedsøgende menneske og en klassisk humanist, har altid været det – er ikke en af vendekåberne – det jeg ønsker er holdbare argumenter; meget af det der drømmes om her på siden har jeg læst om for længst, i mange varianter, og det jeg savner er nogle realistiske og brugelige forslag, som kan nå langt; problemet er bare, at de fleste når at blive voksne, konforme og lyserøde før realismen fænger, og det er super ærgerligt.
  Tag min kritik, som en gave til at lappe huller med og til at tænke løsninger udfra.
  Venligst

 57. @ Kære Jesper
  Dette krav er bestemt ikke “ad hominem”:
  “Du bliver vist nødt til, at forklare det forkastelige i, at borgerne i et samfund har ret til at vælge lovene.”
  Fordi
  Der vil i alle samfund være behov for spilleregler, som alle ikke hele tiden vil kunne være enige i; og hvad man kalder en tvistløserinstans er underordnet.
  Iøvrigt: Hvornår er et samfund frivilligt? Hvad definerer et samfund?
  @Kjeld Flarup
  Lukkede kasser løser en del, især så længe princippet holder:)Men hvad vil man stille op med tiltagende tilstrømning af krigeriske mennesker, som ikke respekterer lovene, men ødelægger samfundet og lever fysisk i det, men socialt udenfor det og er fuldstændig ligeglade med, om der er åbne eller lukkede kasser, bare der er noget at stjæle og et helle til krimiøkonomi. Der kan jo blive så mange af de sidste, at det er de, som kommer til, at udgøre samfundet og vi stå tilbage, som de naive tåber. Kriminelle samfund er også samfund og genererer også kapital.
  @ Alle
  Det er meget vigtigt, at forstå mig som et frihedsøgende menneske og en klassisk humanist, har altid været det – er ikke en af vendekåberne – det jeg ønsker er holdbare argumenter; meget af det der drømmes om her på siden har jeg læst om for længst, i mange varianter, og det jeg savner er nogle realistiske og brugelige forslag, som kan nå langt; problemet er bare, at de fleste når at blive voksne, konforme og lyserøde før realismen fænger, og det er super ærgerligt.
  Tag min kritik, som en gave til at lappe huller med og til at tænke løsninger udfra.
  Venligst

 58. @LuckyLibertas
  Der er med de nuværende “lukkede” grænser allerede strømmet masser af kriminelle til landet. Så jeg kan ikke se at det hjælper.
  Jeg bruger faktisk en del tid på dette i artiklen.

 59. @LuckyLibertas
  Der er med de nuværende “lukkede” grænser allerede strømmet masser af kriminelle til landet. Så jeg kan ikke se at det hjælper.
  Jeg bruger faktisk en del tid på dette i artiklen.

 60. @LuckyLibertas
  Der er med de nuværende “lukkede” grænser allerede strømmet masser af kriminelle til landet. Så jeg kan ikke se at det hjælper.
  Jeg bruger faktisk en del tid på dette i artiklen.

 61. @LuckyLibertas
  Der er med de nuværende “lukkede” grænser allerede strømmet masser af kriminelle til landet. Så jeg kan ikke se at det hjælper.
  Jeg bruger faktisk en del tid på dette i artiklen.

 62. Jeg ser stadig at et anarko skandinavien med tiden ville udvikle sig først med byer/byfællesskaber/amter og til sidst til stater kaldet Danmark, Sverige osv (historien viser at stater er nærmest uundgåelige).
  I disse udløbere af anarko samfund vil folk som jer så vokse op og råbe om anarko og hvor uretfærdigt det er at I ikke kan løsrive jer de fællesskaber, som jeres forældre og forfædre har indgået. Men da I blev født var der ikke mere frit ubenyttet land og derfor er der ikke mere land som I kan købe uden for det anarko opståede fællesskab f.eks. kaldet Danmark. Det mener jeg er den realistiske udløber af anarko og hvorfor sådanne samfund i på vores klode med hele 6 milliarder mennesker simpelthen ikke eksisterer. Problemet er altså begrænsede ressourcer (land).
  I vil sikkert ikke mene at I skal opretholde fællesskaber (kontrakter) indgået af jeres forældre. Men det behøver I heller ikke – blot skal I finde jer noget ubenyttet land – go search. Er der ikke mere siger I? Nå da, men det er ikke vores ejerforening Danmarks problem. Stifterne ejede landet og har besluttet sammen ved frivillig aftale hvordan Danmarks arealer går i arv til foreningen Danmarks medlemmer følgende diverse vedtægter.
  Ovenstående tænkte scenarie er self ikke sådan Danmark er opstået, men hvis Danmark på denne måde var opstået 100% frivilligt før jeres fødsel, mener I så at I har ret til løsrivelse med dele af Danmarks areal?

 63. Jeg ser stadig at et anarko skandinavien med tiden ville udvikle sig først med byer/byfællesskaber/amter og til sidst til stater kaldet Danmark, Sverige osv (historien viser at stater er nærmest uundgåelige).
  I disse udløbere af anarko samfund vil folk som jer så vokse op og råbe om anarko og hvor uretfærdigt det er at I ikke kan løsrive jer de fællesskaber, som jeres forældre og forfædre har indgået. Men da I blev født var der ikke mere frit ubenyttet land og derfor er der ikke mere land som I kan købe uden for det anarko opståede fællesskab f.eks. kaldet Danmark. Det mener jeg er den realistiske udløber af anarko og hvorfor sådanne samfund i på vores klode med hele 6 milliarder mennesker simpelthen ikke eksisterer. Problemet er altså begrænsede ressourcer (land).
  I vil sikkert ikke mene at I skal opretholde fællesskaber (kontrakter) indgået af jeres forældre. Men det behøver I heller ikke – blot skal I finde jer noget ubenyttet land – go search. Er der ikke mere siger I? Nå da, men det er ikke vores ejerforening Danmarks problem. Stifterne ejede landet og har besluttet sammen ved frivillig aftale hvordan Danmarks arealer går i arv til foreningen Danmarks medlemmer følgende diverse vedtægter.
  Ovenstående tænkte scenarie er self ikke sådan Danmark er opstået, men hvis Danmark på denne måde var opstået 100% frivilligt før jeres fødsel, mener I så at I har ret til løsrivelse med dele af Danmarks areal?

 64. @Flarup
  Vi har da ikke lukkede grænser idag. Hele EU er et stort krimimarked. Og jeg frygter virkelig, at vi udvider det til hele verden.

 65. @Flarup
  Vi har da ikke lukkede grænser idag. Hele EU er et stort krimimarked. Og jeg frygter virkelig, at vi udvider det til hele verden.

 66. @Flarup
  Vi har da ikke lukkede grænser idag. Hele EU er et stort krimimarked. Og jeg frygter virkelig, at vi udvider det til hele verden.

 67. @Anonym
  Du mener at så vil der strømme afrikanere til.
  Nå nej de har jo allerede oversvømmet Spanien og Italien.
  Og hvor mange baltiske kriminelle var der ikke FØR balterne kom ind i EU.
  Lukkede grænser gælder altså ikke for kriminelle.
  @Jes
  Er der et problem med Irske indvandrere i amerika, eller er det blot et forkert link?

 68. @Anonym
  Du mener at så vil der strømme afrikanere til.
  Nå nej de har jo allerede oversvømmet Spanien og Italien.
  Og hvor mange baltiske kriminelle var der ikke FØR balterne kom ind i EU.
  Lukkede grænser gælder altså ikke for kriminelle.
  @Jes
  Er der et problem med Irske indvandrere i amerika, eller er det blot et forkert link?

 69. @Anonym
  Du mener at så vil der strømme afrikanere til.
  Nå nej de har jo allerede oversvømmet Spanien og Italien.
  Og hvor mange baltiske kriminelle var der ikke FØR balterne kom ind i EU.
  Lukkede grænser gælder altså ikke for kriminelle.
  @Jes
  Er der et problem med Irske indvandrere i amerika, eller er det blot et forkert link?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.