Roden til alt ondt

De fleste eksperter og samfundsanalytikere er mere eller mindre enige om, at Nietzches forkerte antagelse om, at de store fortællinger er døde, er blevet en almen antagelse. Man giver meget lidt for de mest yderliggående socialister og efterhånden endnu mindre for de yderliggående liberalister. Her skal man dog bide mærke i, at Enhedslistens succes til hver en tid har været større end Liberalisternes, som ene og alene skyldes, at det moderne, danske samfund har strukturel rod i post-marxistiske kul. Men kan det blive for meget? Og hvem kan det blive for meget for?

Det marxistiske kul er som sagt ikke forsvundet. Dette svage materiale er ironisk nok grundstenen i vort samfund i øjeblikket. Grundlovens principper om selvejerskab og den private ejendomsret bliver hver dag udsat for voldsomme overgreb fra staten. Her tænker jeg primært på rygeforbuddet, anti-terrorlovgivningen og medielicensen. Der findes efterhånden ikke det, som staten med egen definerede legitimitet ikke kan gribe ind i og må lægge afgifter på. Gulpladeafgift er for eksempel blot en afgift for – ja – at have en gul plade på sin bil. En ekstra skat. At man så pakker det anderledes ind i diverse lovskrivelser gør det jo blot desto mere pinligt.

Alle ovennævnte eksempler er tilfælde af formynderi, der ville gøre selv Hugo Chavez misundelig. Og som med alle andre problemstillinger, skal man stille sig spørgsmålet: Hvorfra kommer denne uhæderlighed? Og: Hvordan løses det?

Det umiddelbare – og nemme – svar ville være, at det er samfundets skyld, at politikerne på Christiansborg sidder med den lodne abekat. Og det er i og for sig rigtigt, da de har lavet lovene. Men som politiker må det være ufatteligt fristende at lave denne slags forrykte, frihedsindskrænkende love i forlængelse af reaktionerne fra befolkningen. Et glimrende eksempel på denne onde cirkel er rygeforbuddet. Man finder ud af, at der er en videnskabelig forbindelse mellem rygning og tidlig i død i form af kræft og dårligt helbred generelt. Dette giver en gruppe politikere nogle billige point ved at lægge ekstra afgifter på varer og derved fordreje markedet, hetze en gruppe a mennesker og dermed gøre det værre at være ryger, samt i sidste ende at etablere en grundlovsstridig lov, der forbyder rygning i ”offentlige” bygninger under 40 kvadratmeter. Her skal man have sig for øje, at det er privatejede virksomheder, med hvilke staten ikke har noget at gøre. Det er i sådan en situation at Grundloven er lavet til at beskytte os mod staten, men den gør det ikke. På allerbedste marxistiske vis, blokerer politikerne for dette. De medie- og valglidere politikere har taget magten over friheden, og så er det ikke frihed mere.

Men det er altså i sidste ende befolknings ligegladhed og lade mentalitet, der er noget galt med. Jeg oplever det personligt tit. Man snakker politik med folk og fremlægger sine principper, og når det er tydeligt for omverdenen, at man er rødglødende af raseri af statens indtog i privatlivet, så ender det alligevel med, at diskussionens anden part slutter med et tegn på forståelse og generel enighed, men tillægger et: ”men det er der jo ikke noget at gøre ved, vi har det jo også godt nok”.

Og så er vi tilbage i den onde cirkel. Selvom nogen tror, at det, der sker på Christiansborg er til befolkningens bedste, så er det ministerbilerne og den offentlige pension, der er præmien for dette, altså en præmie for politikerne og IKKE for folket. En generel holdningsændring til, hvad der er korrekt etisk måde at føre politik på, er hvad der skal til. Dette kræver oplysning, og jeg er overbevist om, at Liberal Alliance med den rette tro på tingene og med en god frontfigur som Anders Samuelsen kan være partiet, der vipper nationalsocialisterne fra Dansk Folkeparti af pinden som støtteparti og giver regeringen mandat til igen at gøre frihedsfremmende politik legal. Som det er nu, kan det godt være, at 1 % mindre dør af rygning, men så er vi nogen der dør af at kaste op over statens formynderi, så vore kroppe bliver delt i to!

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password