Så blev det endelig officielt: Vor hersker siden d. 27. november 2001, Anders Fogh Rasmussen, smuttede ned til NATO for at lege røvere og soldater. Det manglede da også bare, eftersom en pæn slat af vores skattekroner de seneste halvandet år er gået til, at Fogh og en hær af embedsmænd har kunnet rejse verden rundt for at få en ”opfordring” til at blive generalsekretær.
Det må derfor også være tid til at bedømme Anders Fogh og hans regeringer. Bedømmelseskriteriet her på Liberator er ganske simpelt: Er Danmark blevet er friere land og samfund? Og er vi friere, end vi ellers ville have, hvis Socialdemokraterne og deres hang-arounds havde haft magten. Vi er sådan set næsten ligeglade med, om hvor store SKAT nye centre er blevet, hvilke lønstyringssystemer der er fremherskende i det offentlige osv. osv. Vi vil være frie – så simpelt er det.
Det kan lige så godt siges med det samme: Det Anders Fogh og den øvrige regering har kunnet præstere, har bestemt ikke været tilfredsstillende, hvis man ønsker sig mere frihed og mindre statslig detailregulering af alt muligt ligegyldigt. Den eneste forskel på VK-regeringen og Poul Nyrup Rasmussen regering i 90’erne er navnene på ministrene. Alt andet har stort set været det samme.
Fogh og Co. har ellers haft rige muligheder for at bedrive liberal politik (eller rettere: anti-politik). Flere undersøgelser har vist, at fra 70’erne og frem til ca. 00 blev befolkningen gradvist mere borgerlig. Alene af den grund burde jorden være bedre gødet til liberale reformer end nogensinde før. Alligevel har vi intet set. Tværtimod er folk blevet mere venstreorienterede under den nuværende regering. 30 års arbejde og udvikling blev på få år sat over styr, så fordi Anders Fogh og Claus Hjort Frederiksen – a.k.a. Clausesco – fandt det opportunt.
Under Nyrups regeringer i 90’erne fandt skete der reformer, man i dag kun tør drømme om. Dagpengeretten blev næsten halveret. Marginalbeskatningen på arbejdsindkomst blev lettet allerede efter få år. Der blev lavet ungeindsatser, så kontanthjælpen til folk under 25 år blev sat ned til SU-niveau. Formuebeskatningen blev afskaffet. Massere af statsejede virksomheder blev privatiseret – nok med Tele Danmark som det mest lysende eksempel. Og så videre. Men når alt dette kunne lade sig gøre under en socialdemokratisk regering, hvorfor kan det så ikke lade sig gøre under en borgerlig af slagsen? Fordi man ikke havde modet til at snakke konsensus-Danmark imod? Fordi man ikke havde nosser til at gøre andet end det allermest bekvemte? Eller fordi det megen taburetlim havde gjort folk fuldstændig kulrede i hovedet? Forklaringen er nok en kombination.
De reformer – hvis det da ikke er voldtægt af sproget at kalde det for ”reformer” og ikke småændringer – der fandt sted under Fogh, har mildest talt ikke været prangende. Pensions- og efterlønsalderen bliver godt nok sat en smule op. Men kun lysår ude i fremtiden, når alle de nuværende folketingsmedlemmer for længst er gået på pension eller sidder og spiser højtbelagt smørebrød ved elefantkirkegårdene i Bruxelles og Strasbourg. Det er bare ikke godt nok! Ved samme lejlighed markerede Fogh sig som en turbo-læser, der ville gøre selv ham den autistiske gut fra ”Rain Man” stolt: kun 10 minutter tog det ham at gennemlæse en 400 sider lang rapport (lavet af en gruppering med en socialdemokrat i spidsen), som han derefter smed i skraldespanden.
Ret skal naturligvis være ret. Regeringen har rent faktisk givet skattelettelser i flere omgange. Særligt ved den seneste skattereform skal regeringen roses for at afskaffe mellemskatten. Det er nu gjort. Men man har stadig ikke rigtigt gjort noget for at nedsætte de absurd høje, danske marginalskatter. I stedet har man indført beskæftigelsesfradrag og deslignende. Givetvis meget sympatisk, men i det store billede rykker det ikke specielt meget. Havde man derimod koncentreret sig om marginalskatten, kunne den ifølge Cepos ligge på ca. 40 pct. i dag. Man ville ganske vist stadig blive flået i skat, men pisken ville være blødere og slagene færre.
Særligt interessant er det at regeringen så at sige har ”vundet”, de gange den gik mod strømmen. Her bør man især nævne kampen mod råd, nævn og offentlige smagsdommere (hvor blev den retorik egentlig af?), som regeringen førte i det første år af sine levetid. Ved at være at favne bredt og nedægge en masse ligegyldige bureaukratstillinger på én gang, lykkedes det for Fogh og Co. at vinde den lille del af værdikampen de mange højlydte brokkerier til trods. Public Choice go home – det eneste der skulle til var en smule mod. Opgøret med Aukens miljøimperium og alt hvad det indeholdt af tilskudsordninger til økologisk tøj mm, bør også nævnes på positivsiden. En anden sag som regeringen – desværre – også valgte at argumentere for, var USA’s invasion af Irak. Her på Liberator er vi bestemt ikke tilhængere af, at man umotiveret begynder at kaste bomber i hovedet på uskyldige mennesker, hvorfor vi naturligvis helst havde set, at de danske Jens’er var blevet hjemme i Karup eller Kongens Have. Dog er det et meget godt eksempel: Hvordan havde skattesystemet f.eks. set ud, hvis modet havde været til stede her også?
Det værste ved Foghs venstredrejning er dog, at partiet Venstre er blevet fuldstændig ødelagt af det. Ikke som politisk parti som sådan – det består af en masse givetvis dygtige administratorer – men som et sted hvor liberale idéer kan trives og holdes i hævd. Det er ikke mere en godt 10 år siden, at partiet gik til valg på eksempelvis en afskaffelse af efterlønnen. Anders Fogh kunne som næstformand skrive bøger om minimalstaten og åbenlyst bidrage til tidsskriftet Libertas. I dag kan man ikke engang fremhæve nogle punkter i partiprogrammet uden at få på hatten [link til de 10 teser]. Det smitter naturligvis af på lokalafdelingerne og har medført, at hovedparten af Venstres MF’ere i dag er en flok nul-bon’er, der intet aner og liberal filosofi, økonomi eller idéer. Folk som kun sidder i Folketinget og er medlemmer af partiet af samme grund som Karen Jespersen: noget om sammenhængskraft og så en pose blandede bolsjer af klima, miljø og ligestilling. På sigt ser det altså være ud end nogensinde før. Selvom Venstre (eller de konservative for den sags skyld) skulle få en rigtig Old School borgerlig leder, vil det tage tid at skifte det uduelige pak på borgen ud – eller at få overbevist græsrødderne i det allermørkeste Jylland om, hvad det egentlig var for et parti, de engang meldte sig ind i.
Jeg vil undlade at give Anders Fogh Rasmussen karakterer. Det må læseren selv gøre. Men i min bog er han langt fra bestået. Han har gjort alt det, han ikke skulle: han har lignet en socialdemokrat, gået som en socialdemokrat og talt som en socialdemokrat. Hver eneste gang der blev opnået et lille borgerligt resultat, blev det betalt i overmål af negative resultater i modsat retning. Danmark er ikke blevet mere liberalt under Fogh – tværtimod. Derfor er han dumpet!

Join the Conversation

14 Comments

 1. Jeg er enig i, at det grundlæggende kriterium er frihed, og jeg er enig i, at Fogh er dumpet. Men alligevel er der nogle mellemregninger, jeg synes hører med.
  Som en god økonom bør forfatteren også inddrage, hvilke alternativer Fogh har haft. Selvom Fogh ikke direkte har øget vor frihed er det i princippet undskyldeligt, hvis det er fordi mulighederne ikke har været der, og såfremt han så i det mindste har arbejdet for at begrænse skaderne, når andre har villet vor frihed til livs.
  Det er rigtigt at Nyrup foretog nogle meget fornuftige ting, men hans mål var ikke frihed, men blot at trimme og tilpasse den vildtvoksende velfærdsstat, således at der i fremtiden fortsat kunne være råd til at opretholde den. Kort sat ville Nyrup omdanne Danmark fra en velfærdsstat til en konkurrencestat.
  (En konkurrencestat er en velfærdsstat, der er trimmet og tilpasset med henblik på at skulle kunne klare sig i en globaliseret verden).
  Måske ville det have været bedre, hvis vi i 2001 havde fået fire yderligere år med Nyrup, men i det lange løb ville en socialdemokratisk regering nu heller ikke bringe os nærmere friheden.
  Men tilbage til Fogh. I et kortsigtet perspektiv er han svær at vurdere. Foghs regering har været styret af en (delvist) berettiget frygt for at miste vælgere, men frygten har desværre været så omfattende, at han slet ikke har turdet udfordre konsensus. På den måde minder Fogh om en butiksejer, der af frygt for at miste kunder, konstant har kørt med så lave priser, at der slet intet overskud har været.
  Umiddelbart virker det ikke særlig imponerende, men det er svært at vurdere præcis, hvad Fogh kunne have gjort.
  I det lidt længere perspektiv er det til gnegæld klart, at Fogh er dumpet. Smo forfatteren (og David) fremhæver, så er Venstre intellektuelt destrueret, og hvem skal så i fremtiden holde frihedens fane højt?
  Nedenfor ses et eksempel på en lokal VU-formand, der gerne vil vælges til byrådet. Jeg kan på ingen måde se forskel på hans argumentation, og så en almindelig dansk standard-socialdemokrat.
  http://www.facebook.com/group.php?sid=58aa10e16205b88efd2c261b7978b444&gid=71261058359&ref=search

 2. Jeg er enig i, at det grundlæggende kriterium er frihed, og jeg er enig i, at Fogh er dumpet. Men alligevel er der nogle mellemregninger, jeg synes hører med.
  Som en god økonom bør forfatteren også inddrage, hvilke alternativer Fogh har haft. Selvom Fogh ikke direkte har øget vor frihed er det i princippet undskyldeligt, hvis det er fordi mulighederne ikke har været der, og såfremt han så i det mindste har arbejdet for at begrænse skaderne, når andre har villet vor frihed til livs.
  Det er rigtigt at Nyrup foretog nogle meget fornuftige ting, men hans mål var ikke frihed, men blot at trimme og tilpasse den vildtvoksende velfærdsstat, således at der i fremtiden fortsat kunne være råd til at opretholde den. Kort sat ville Nyrup omdanne Danmark fra en velfærdsstat til en konkurrencestat.
  (En konkurrencestat er en velfærdsstat, der er trimmet og tilpasset med henblik på at skulle kunne klare sig i en globaliseret verden).
  Måske ville det have været bedre, hvis vi i 2001 havde fået fire yderligere år med Nyrup, men i det lange løb ville en socialdemokratisk regering nu heller ikke bringe os nærmere friheden.
  Men tilbage til Fogh. I et kortsigtet perspektiv er han svær at vurdere. Foghs regering har været styret af en (delvist) berettiget frygt for at miste vælgere, men frygten har desværre været så omfattende, at han slet ikke har turdet udfordre konsensus. På den måde minder Fogh om en butiksejer, der af frygt for at miste kunder, konstant har kørt med så lave priser, at der slet intet overskud har været.
  Umiddelbart virker det ikke særlig imponerende, men det er svært at vurdere præcis, hvad Fogh kunne have gjort.
  I det lidt længere perspektiv er det til gnegæld klart, at Fogh er dumpet. Smo forfatteren (og David) fremhæver, så er Venstre intellektuelt destrueret, og hvem skal så i fremtiden holde frihedens fane højt?
  Nedenfor ses et eksempel på en lokal VU-formand, der gerne vil vælges til byrådet. Jeg kan på ingen måde se forskel på hans argumentation, og så en almindelig dansk standard-socialdemokrat.
  http://www.facebook.com/group.php?sid=58aa10e16205b88efd2c261b7978b444&gid=71261058359&ref=search

 3. Det er jo altid et valg mellem pest eller kolera.
  P.t. så ved vi at Helle Thoning vil blive en katastrofe.
  Løkke kan med lidt held kaste lidt positivt af sig.

 4. Det er jo altid et valg mellem pest eller kolera.
  P.t. så ved vi at Helle Thoning vil blive en katastrofe.
  Løkke kan med lidt held kaste lidt positivt af sig.

 5. Helt enig i at ødelæggelsen af Venstre er meget problematisk. Blandt andet fordi danskerne lytter alt for meget til “deres folkevalgte”.
  I forhold til et hierarki i årsagsanalysen, så vil jeg vove den påstand at det største problem er en manglende tillid og viden blandt borgerlige; når det kommer til stykket tør mange reelt ikke at true den demokratiske socialismes moralske status.
  Fogh viste sig at være dygtig levebrødspolitiker – det kan også være en lærestreg, om ikke at sætte for meget håb til politikere, hvilket minder mig om et af mine absolute favoritcitater fra Atlas Shuggered:
  “He saw an evening when he sat slumped across his desk in that office. It was late and his staff had left; so he could lie there alone, unwitnessed. He was tired. It was as if he had run a race against his own body, and all the exhaustion of years, which he had refused to acknowledge, had caught him at once and flattened him against the desk top. He felt nothing, except the desire not to move. He did not have the strength to feel–not even to suffer. He had burned everything there was to burn within him; he had scattered so many sparks to start so many things–and he wondered whether someone could give him now the spark he needed, now when he felt unable ever to rise again. He asked himself who had started him and kept him going. Then he raised his head. Slowly, with the greatest effort of his life, he made his body rise until he was able to sit upright with only one hand pressed to the desk and a trembling arm to support him. He never asked that question again.”

 6. Helt enig i at ødelæggelsen af Venstre er meget problematisk. Blandt andet fordi danskerne lytter alt for meget til “deres folkevalgte”.
  I forhold til et hierarki i årsagsanalysen, så vil jeg vove den påstand at det største problem er en manglende tillid og viden blandt borgerlige; når det kommer til stykket tør mange reelt ikke at true den demokratiske socialismes moralske status.
  Fogh viste sig at være dygtig levebrødspolitiker – det kan også være en lærestreg, om ikke at sætte for meget håb til politikere, hvilket minder mig om et af mine absolute favoritcitater fra Atlas Shuggered:
  “He saw an evening when he sat slumped across his desk in that office. It was late and his staff had left; so he could lie there alone, unwitnessed. He was tired. It was as if he had run a race against his own body, and all the exhaustion of years, which he had refused to acknowledge, had caught him at once and flattened him against the desk top. He felt nothing, except the desire not to move. He did not have the strength to feel–not even to suffer. He had burned everything there was to burn within him; he had scattered so many sparks to start so many things–and he wondered whether someone could give him now the spark he needed, now when he felt unable ever to rise again. He asked himself who had started him and kept him going. Then he raised his head. Slowly, with the greatest effort of his life, he made his body rise until he was able to sit upright with only one hand pressed to the desk and a trembling arm to support him. He never asked that question again.”

 7. Nyrup var faktisk mere liberal, han havde mod til at lave udliciteringer og endda ændre lidt ved efterløn og dagpenge.
  Otte års soialistisk ørkenvandring med VKO, hvor de nyttige idioter stadig stemmer på dem..
  03 er den karakter jeg ville give efter den gamle 13 skala, helt klart dumpet…

 8. Nyrup var faktisk mere liberal, han havde mod til at lave udliciteringer og endda ændre lidt ved efterløn og dagpenge.
  Otte års soialistisk ørkenvandring med VKO, hvor de nyttige idioter stadig stemmer på dem..
  03 er den karakter jeg ville give efter den gamle 13 skala, helt klart dumpet…

 9. Hellere Helle Thorning, med en borgerlig opposition og mulighed for reformer, end ræverøde VKO med en socialistisk opposition og ren populisme hvor stilstand er en religion og man lægger skatter og afgifter og medielicens på computere.

 10. Hellere Helle Thorning, med en borgerlig opposition og mulighed for reformer, end ræverøde VKO med en socialistisk opposition og ren populisme hvor stilstand er en religion og man lægger skatter og afgifter og medielicens på computere.

 11. Helle Thorning har malet sig selv så rød at hun ikke vil kunne redde sig ud af det.
  Problemet med Helle Thorning er at hun skal vinde et valg for at blive statsminister. Med mindre altså at Lars Lykke da vil gå frivilligt uden valg, men det er ikke muligt da VKO har flertal.
  Det mærkelige ved Nyrup var jo at han aldrig var på valg som partileder der skulle vælge Schlüter. Schlüter gik selv umiddelbart efter at Nyrup var blevet formand. Og de Radikal sikrede flertallet.

 12. Helle Thorning har malet sig selv så rød at hun ikke vil kunne redde sig ud af det.
  Problemet med Helle Thorning er at hun skal vinde et valg for at blive statsminister. Med mindre altså at Lars Lykke da vil gå frivilligt uden valg, men det er ikke muligt da VKO har flertal.
  Det mærkelige ved Nyrup var jo at han aldrig var på valg som partileder der skulle vælge Schlüter. Schlüter gik selv umiddelbart efter at Nyrup var blevet formand. Og de Radikal sikrede flertallet.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.