Folkevalgte kupper Le Pen som parlamentsleder – Politiken.dk

Jeg er nok kommet frem til at jeg er anarko-kapitalist. Jeg tror ikke på demokratiet længere – og da slet ikke det parlamentariske demokrati. Hvis jeg alligevel skulle nævne nogle positive elementer (ud over det er det mindst værste styre at leve under af de nuværende) så er det beskyttelsen af mindretal man indbygger i sine regelsæt – herunder ikke mindst grundlovene.

Den danske grundlovs beskyttelse af trykkefriheden, forsamlingsfriheden, religionsfriheden og den private ejendomsret er jo alle regler der er til for at beskytte mindretallet – ultimativt det enkelte individ. Reglerne giver jo ingen mening, hvis de skulle passe på flertallet – de kan jo vedtage hvad de har lyst til.

De fine principper om at mindretallet også har sin plads i systemet og skal tilgodeses er, når det er indbygget i vores grundlove – fundamentalt for vores forståelse af vores politiske system.

Når man så ser at Europa-Parlamentet vil ændre sine vedtægter alene for at forhindre en folkevalgt i at lede forsamlingen i første møde inden man finder en ny formand, så ved man jo godt, hvor man efterhånden kan stikke alle de fine principper hen. Vi hørte at EU har brug for en grundlov – var det for at beskytte Jean-Marie Le Pen? I don’t think so. Vi har lige så meget brug for en EU grundlov, som vi har brug for pestens genkomst.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password