SKAT slår igen til og beskatter en erhvervsdrivende 2 gange af de samme penge, så manden skal betale 15,8 Mkr i skat af en indtægt på 12,2 Mkr.
De private virksomheder skal knuses og kvæles, synes de kriminelle i SKAT, som arbejder udenfor parlamentarisk kontrol, ligesom gadebanderne.
http://epn.dk/privat/article1625253.ece

Join the Conversation

31 Comments

 1. Den skattesag er simpelthen så grotesk og absurd. Det er godt du tager den op.
  Men jeg er ikke enig med dig i at Skat ønsker at kvæle virksomhederne eller arbejder udenfor parlamentarisk kontrol.
  I SKAT arbejder man meget med at man skal nå frem til “det rigtige resultat”, når man ligner. Dvs. at tingene skal gøres efter “bogen”. Deri lægger at alle menneskelige hensyn skal pilles ud, når man betragter et skattespørgsmål. Man ser på sagen – ikke mennesket.
  Og på den måde synes jeg det er værre end hvis det bare var fordi Skat ønskede at kvæle danske virksomheder. Hvis det var Skats formål skulle man jo bare ændre formålet fra at kvæle til ikke at kvæle. Men, hvad gør man ved en statsinstitution der ønsker at lave objektiv sagsbehandling? Jeg ved det ærlig talt ikke.
  Du skriver så videre at Skat er udenfor parlamentarisk kontrol. Men, Skat administrerer jo præcis efter de regler Folketinget vedtager og de retningslinier Skatteministeriet udstikker. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet at der ikke er konsensus institutionerne imellem.
  Faktisk er meget af den lovgivning der kommer igennem på skatteområdet resultatet af hørringsprocesser blandt private organisationer eller interessenter udenfor Skats eget område.
  Folketinget er ubetinget en del af problemet.

 2. Den skattesag er simpelthen så grotesk og absurd. Det er godt du tager den op.
  Men jeg er ikke enig med dig i at Skat ønsker at kvæle virksomhederne eller arbejder udenfor parlamentarisk kontrol.
  I SKAT arbejder man meget med at man skal nå frem til “det rigtige resultat”, når man ligner. Dvs. at tingene skal gøres efter “bogen”. Deri lægger at alle menneskelige hensyn skal pilles ud, når man betragter et skattespørgsmål. Man ser på sagen – ikke mennesket.
  Og på den måde synes jeg det er værre end hvis det bare var fordi Skat ønskede at kvæle danske virksomheder. Hvis det var Skats formål skulle man jo bare ændre formålet fra at kvæle til ikke at kvæle. Men, hvad gør man ved en statsinstitution der ønsker at lave objektiv sagsbehandling? Jeg ved det ærlig talt ikke.
  Du skriver så videre at Skat er udenfor parlamentarisk kontrol. Men, Skat administrerer jo præcis efter de regler Folketinget vedtager og de retningslinier Skatteministeriet udstikker. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet at der ikke er konsensus institutionerne imellem.
  Faktisk er meget af den lovgivning der kommer igennem på skatteområdet resultatet af hørringsprocesser blandt private organisationer eller interessenter udenfor Skats eget område.
  Folketinget er ubetinget en del af problemet.

 3. Hej, Kasper.
  Det, du skriver om SKAT, er pænt, så pænt, at det ikke passer. Skat laver sine egne skuffecirkulærer, som de kører efter. De bliver ikke offentliggjort, bl. a. “Løgnecirkulæret”, der betyder, at SKATs ansatte skal lyve om skattereglerne, så private erhvervsdrivende i god tro begår lovbrud, som SKAT derefter kan straffe med konfiskation og bøder.
  Der er også “Nidkærhedscirkulæret”, som siger, at SKATs ansatte skal bruge enhver metode til at forfølge enhver skatteyder på nok så tyndt grundlag.
  Det betyder bl. a., at folk kan få ret – efter store omkostninger – for den første selvangivelse, hvorefter borgeren skal starte forfra for at få ret for selvangivelsen for det følgende år, der er opgjort efter præcis de samme metoder som første år.
  Som Skatteadvokat Tommy V. Christiansen siger:
  – Du kan få ret; men vi vil fraråde dig at gå i retten med sagen, for SKAT vil bruge så mange folk på at forhale og fordyre din retssag, at det ikke kan betale sig at føre den.-
  SKAT opkræver ulovligt 5 Gkr for meget hvert år fra erhvervsdrivende.
  Der er lag på lag i skattesystemet, Landsskatteretten er f. eks. ingen ret eller domstol, det er blot et bureaukratisk forsinkelseskontor. Først efter gennemsnitligt 11 år kan du få behandlet en retssag i Højesteret. I mellemtiden har SKAT ret til at inddrive de penge, SKAT vil have.
  Husk, at Glistrups selvangivelse for 1973 blev fædigbehandlet i Højesteret i 2005.
  SKAT er en stat i staten, ligesom STASI og SS.

 4. Hej, Kasper.
  Det, du skriver om SKAT, er pænt, så pænt, at det ikke passer. Skat laver sine egne skuffecirkulærer, som de kører efter. De bliver ikke offentliggjort, bl. a. “Løgnecirkulæret”, der betyder, at SKATs ansatte skal lyve om skattereglerne, så private erhvervsdrivende i god tro begår lovbrud, som SKAT derefter kan straffe med konfiskation og bøder.
  Der er også “Nidkærhedscirkulæret”, som siger, at SKATs ansatte skal bruge enhver metode til at forfølge enhver skatteyder på nok så tyndt grundlag.
  Det betyder bl. a., at folk kan få ret – efter store omkostninger – for den første selvangivelse, hvorefter borgeren skal starte forfra for at få ret for selvangivelsen for det følgende år, der er opgjort efter præcis de samme metoder som første år.
  Som Skatteadvokat Tommy V. Christiansen siger:
  – Du kan få ret; men vi vil fraråde dig at gå i retten med sagen, for SKAT vil bruge så mange folk på at forhale og fordyre din retssag, at det ikke kan betale sig at føre den.-
  SKAT opkræver ulovligt 5 Gkr for meget hvert år fra erhvervsdrivende.
  Der er lag på lag i skattesystemet, Landsskatteretten er f. eks. ingen ret eller domstol, det er blot et bureaukratisk forsinkelseskontor. Først efter gennemsnitligt 11 år kan du få behandlet en retssag i Højesteret. I mellemtiden har SKAT ret til at inddrive de penge, SKAT vil have.
  Husk, at Glistrups selvangivelse for 1973 blev fædigbehandlet i Højesteret i 2005.
  SKAT er en stat i staten, ligesom STASI og SS.

 5. Hej, Kasper.
  Det, du skriver om SKAT, er pænt, så pænt, at det ikke passer. Skat laver sine egne skuffecirkulærer, som de kører efter. De bliver ikke offentliggjort, bl. a. “Løgnecirkulæret”, der betyder, at SKATs ansatte skal lyve om skattereglerne, så private erhvervsdrivende i god tro begår lovbrud, som SKAT derefter kan straffe med konfiskation og bøder.
  Der er også “Nidkærhedscirkulæret”, som siger, at SKATs ansatte skal bruge enhver metode til at forfølge enhver skatteyder på nok så tyndt grundlag.
  Det betyder bl. a., at folk kan få ret – efter store omkostninger – for den første selvangivelse, hvorefter borgeren skal starte forfra for at få ret for selvangivelsen for det følgende år, der er opgjort efter præcis de samme metoder som første år.
  Som Skatteadvokat Tommy V. Christiansen siger:
  – Du kan få ret; men vi vil fraråde dig at gå i retten med sagen, for SKAT vil bruge så mange folk på at forhale og fordyre din retssag, at det ikke kan betale sig at føre den.-
  SKAT opkræver ulovligt 5 Gkr for meget hvert år fra erhvervsdrivende.
  Der er lag på lag i skattesystemet, Landsskatteretten er f. eks. ingen ret eller domstol, det er blot et bureaukratisk forsinkelseskontor. Først efter gennemsnitligt 11 år kan du få behandlet en retssag i Højesteret. I mellemtiden har SKAT ret til at inddrive de penge, SKAT vil have.
  Husk, at Glistrups selvangivelse for 1973 blev fædigbehandlet i Højesteret i 2005.
  SKAT er en stat i staten, ligesom STASI og SS.

 6. Hej Abel
  Jeg prøver ikke at skrive pænt om skattesystemet. Jeg angriber primært pointen om at Skat opererer udenfor det parlamentariske system. Det gør det ikke. I Landsskatteretten, som du nævner, sidder i øvrigt også lægdommere udpeget af Folketinget.
  Du skriver om Skat som om det er ondt for at være ondt – jeg ved ikke om de nævnte skuffecirkulærer er metaforer; det går jeg ud fra de er. Skat er ikke ondt, fordi det gerne vil være det – de fleste medarbejdere i Skat går antageligt på arbejde hver dag i en tro på at de gør noget der er godt – eller i hvert fald ikke noget der er ondt.
  Ondskaben – som f.eks. 11 års ventetid på at få behandlet en sag ved Højesteret er – er jo ikke et mål. Det er blot et resultat af det system man har lavet. Det har helt sikkert ikke været *tilsigtet* at gøre livet så besværligt for borgeren – det er bare resultatet.

 7. Hej Abel
  Jeg prøver ikke at skrive pænt om skattesystemet. Jeg angriber primært pointen om at Skat opererer udenfor det parlamentariske system. Det gør det ikke. I Landsskatteretten, som du nævner, sidder i øvrigt også lægdommere udpeget af Folketinget.
  Du skriver om Skat som om det er ondt for at være ondt – jeg ved ikke om de nævnte skuffecirkulærer er metaforer; det går jeg ud fra de er. Skat er ikke ondt, fordi det gerne vil være det – de fleste medarbejdere i Skat går antageligt på arbejde hver dag i en tro på at de gør noget der er godt – eller i hvert fald ikke noget der er ondt.
  Ondskaben – som f.eks. 11 års ventetid på at få behandlet en sag ved Højesteret er – er jo ikke et mål. Det er blot et resultat af det system man har lavet. Det har helt sikkert ikke været *tilsigtet* at gøre livet så besværligt for borgeren – det er bare resultatet.

 8. Det er et sygdomstegn, hvis der ikke reflekteres mere over hvor man søger ansættelse; man kan reelt ikke arbejde i SKAT, og være andet, end total tilhænger af det overregulerede samfund.
  Et frit og dannet menneske arbejder hellere på lossepladsen.

 9. Det er et sygdomstegn, hvis der ikke reflekteres mere over hvor man søger ansættelse; man kan reelt ikke arbejde i SKAT, og være andet, end total tilhænger af det overregulerede samfund.
  Et frit og dannet menneske arbejder hellere på lossepladsen.

 10. @LuckyLibertas
  Jeg vil gerne bashe ansatte hos Skat sammen med dig og Abel – jeg har ingen “aktier” i foretagendet.
  Jeg tror såmænd der er mange ansatte i Skat der synes at området er overreguleret. Men man er da helt givet socialdemokrat af en slags for at være ansat der (Selvom der findes – vigtige – undtagelser; spørg f.eks. bare Otto Brøns-Petersen).
  Men jeg er også sikker på at de, der er ansat i Skat, ikke mener at Skat er af det onde – de mener det er af det gode. En anden antagelse om de mennesker vil bygge på at man tror nogle (eller rettere mange) mennesker rent faktisk er onde – og det er dét jeg angriber. Folk der er ansat i Skat er ikke onde, og det er ikke seriøst at antyde at de er onde, eller der foregår en konspiration.

 11. @LuckyLibertas
  Jeg vil gerne bashe ansatte hos Skat sammen med dig og Abel – jeg har ingen “aktier” i foretagendet.
  Jeg tror såmænd der er mange ansatte i Skat der synes at området er overreguleret. Men man er da helt givet socialdemokrat af en slags for at være ansat der (Selvom der findes – vigtige – undtagelser; spørg f.eks. bare Otto Brøns-Petersen).
  Men jeg er også sikker på at de, der er ansat i Skat, ikke mener at Skat er af det onde – de mener det er af det gode. En anden antagelse om de mennesker vil bygge på at man tror nogle (eller rettere mange) mennesker rent faktisk er onde – og det er dét jeg angriber. Folk der er ansat i Skat er ikke onde, og det er ikke seriøst at antyde at de er onde, eller der foregår en konspiration.

 12. @LuckyLibertas
  Jeg vil gerne bashe ansatte hos Skat sammen med dig og Abel – jeg har ingen “aktier” i foretagendet.
  Jeg tror såmænd der er mange ansatte i Skat der synes at området er overreguleret. Men man er da helt givet socialdemokrat af en slags for at være ansat der (Selvom der findes – vigtige – undtagelser; spørg f.eks. bare Otto Brøns-Petersen).
  Men jeg er også sikker på at de, der er ansat i Skat, ikke mener at Skat er af det onde – de mener det er af det gode. En anden antagelse om de mennesker vil bygge på at man tror nogle (eller rettere mange) mennesker rent faktisk er onde – og det er dét jeg angriber. Folk der er ansat i Skat er ikke onde, og det er ikke seriøst at antyde at de er onde, eller der foregår en konspiration.

 13. Hej, Kasper!
  De nævnte skuffecirkulærer blev lavet af embedsmænd i SKAT under Carsten Kochs ministertid. De eksisterer, og de bruges. Du er ualmindeligt uvidende og naiv. Du kan umuligt have læst Erhvervsbladet i bare 4 uger, hvis du mener, hvad du skriver. SKAT er berygtet for bl. a. ikke at offentliggøre de domme, hvor en skatteyder vinder over SKAT, og SKAT adlyder ikke de domme i de tilsvarende skattesager, andre borgere har med SKAT.
  Folk, der tror,de har retten på deres side, er ude af stand til at forestille sig, at de selv kan være onde. Det er bare (dårlig) sædvane at behandle skatteydere som lort.
  Nazisterne og STASI opfattede jo sig selv som de gode, der holdt sammen på en af og til vrangvillig befolkning.
  Når du skriver om SKAT, minder du om Wahid Petersen, når han taler om islam.

 14. Hej, Kasper!
  De nævnte skuffecirkulærer blev lavet af embedsmænd i SKAT under Carsten Kochs ministertid. De eksisterer, og de bruges. Du er ualmindeligt uvidende og naiv. Du kan umuligt have læst Erhvervsbladet i bare 4 uger, hvis du mener, hvad du skriver. SKAT er berygtet for bl. a. ikke at offentliggøre de domme, hvor en skatteyder vinder over SKAT, og SKAT adlyder ikke de domme i de tilsvarende skattesager, andre borgere har med SKAT.
  Folk, der tror,de har retten på deres side, er ude af stand til at forestille sig, at de selv kan være onde. Det er bare (dårlig) sædvane at behandle skatteydere som lort.
  Nazisterne og STASI opfattede jo sig selv som de gode, der holdt sammen på en af og til vrangvillig befolkning.
  Når du skriver om SKAT, minder du om Wahid Petersen, når han taler om islam.

 15. Hej, Kasper!
  De nævnte skuffecirkulærer blev lavet af embedsmænd i SKAT under Carsten Kochs ministertid. De eksisterer, og de bruges. Du er ualmindeligt uvidende og naiv. Du kan umuligt have læst Erhvervsbladet i bare 4 uger, hvis du mener, hvad du skriver. SKAT er berygtet for bl. a. ikke at offentliggøre de domme, hvor en skatteyder vinder over SKAT, og SKAT adlyder ikke de domme i de tilsvarende skattesager, andre borgere har med SKAT.
  Folk, der tror,de har retten på deres side, er ude af stand til at forestille sig, at de selv kan være onde. Det er bare (dårlig) sædvane at behandle skatteydere som lort.
  Nazisterne og STASI opfattede jo sig selv som de gode, der holdt sammen på en af og til vrangvillig befolkning.
  Når du skriver om SKAT, minder du om Wahid Petersen, når han taler om islam.

 16. @Kasper
  Jeg antyder ikke, at Skat-ansatte er onde, kun at de ikke er fri, og dannede; det virker du at være, så ihærdigt som du tager dem i forsvar.
  Min erfaring siger mig, at det er den fornærmede, forargede og selvretfærdige, som søger Skat stillinger.

 17. @Kasper
  Jeg antyder ikke, at Skat-ansatte er onde, kun at de ikke er fri, og dannede; det virker du at være, så ihærdigt som du tager dem i forsvar.
  Min erfaring siger mig, at det er den fornærmede, forargede og selvretfærdige, som søger Skat stillinger.

 18. @Kasper
  Jeg antyder ikke, at Skat-ansatte er onde, kun at de ikke er fri, og dannede; det virker du at være, så ihærdigt som du tager dem i forsvar.
  Min erfaring siger mig, at det er den fornærmede, forargede og selvretfærdige, som søger Skat stillinger.

 19. Til oplysning om Landsskatteretten kan man se på hjemmesiden, at
  “Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet.”
  Alså kun en klageinstans. Den hører under Skatteministeriet, ikke under Justitsministeriet.
  Hvis der sidder politikere, skyldes det at honoraret er stort nok. Hvis honoraret for at sidde på mit lokum var stort nok, sad der også politikere dér.
  http://www.landsskatteretten.dk/om_landsskatteretten/

 20. Til oplysning om Landsskatteretten kan man se på hjemmesiden, at
  “Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet.”
  Alså kun en klageinstans. Den hører under Skatteministeriet, ikke under Justitsministeriet.
  Hvis der sidder politikere, skyldes det at honoraret er stort nok. Hvis honoraret for at sidde på mit lokum var stort nok, sad der også politikere dér.
  http://www.landsskatteretten.dk/om_landsskatteretten/

 21. Jamen for helvede Abel, så er Skat vel også en del af det parlamentariske system – og ikke en stat i staten.
  Om motivet er penge eller om det er for at yde deres parlamentariske indflydelse er fløjtenden ligegyldigt – der sidder politikere i retten ergo må den del af skattesystemet være en del af og underlagt det parlamentariske system. Nu mangler vi bare at gennemgå resten af Skats institutioner for at blive enige om DE hver især er underlagt det parlamentariske system.

 22. Jamen for helvede Abel, så er Skat vel også en del af det parlamentariske system – og ikke en stat i staten.
  Om motivet er penge eller om det er for at yde deres parlamentariske indflydelse er fløjtenden ligegyldigt – der sidder politikere i retten ergo må den del af skattesystemet være en del af og underlagt det parlamentariske system. Nu mangler vi bare at gennemgå resten af Skats institutioner for at blive enige om DE hver især er underlagt det parlamentariske system.

 23. Rent faktisk opererede Skat tidligere udenfor magtens 3 deling, idet de ikke behøvede en dommerkendelse for at trænge ind på private områder.
  Om det stadig er sådan tør jeg dog ikke sige.

 24. Rent faktisk opererede Skat tidligere udenfor magtens 3 deling, idet de ikke behøvede en dommerkendelse for at trænge ind på private områder.
  Om det stadig er sådan tør jeg dog ikke sige.

 25. Rent faktisk opererede Skat tidligere udenfor magtens 3 deling, idet de ikke behøvede en dommerkendelse for at trænge ind på private områder.
  Om det stadig er sådan tør jeg dog ikke sige.

 26. @Jan
  Ja, der er stadigvæk problemer ifht overholdelsen af Grundlovens frihedsrettigheder – og der skrives stadig juridiske specialer om det – men når disse specialestuderende kommer ud, gribes de vel af pc og almindelig trøstesløshed; og ser måske blot med vemodighed tilbage på unge dagens guts.

 27. @Jan
  Ja, der er stadigvæk problemer ifht overholdelsen af Grundlovens frihedsrettigheder – og der skrives stadig juridiske specialer om det – men når disse specialestuderende kommer ud, gribes de vel af pc og almindelig trøstesløshed; og ser måske blot med vemodighed tilbage på unge dagens guts.

 28. @ Jan
  Jeg kan ikke huske præcis hvad der gjorde sig gældende – det kan være Abel kan – men det foresvæver mig at Skat havde tolket nogle regler lidt videre end der egentlig var hjemmel til.
  I forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fået udvidede kompetencer til at få adgang til materiale en revisor måtte have om en given kunde.
  Der er endnu ikke kommet en bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (så vidt jeg ved) på, hvordan de i praksis vil benytte de nye muligheder, men her er potentielt en mulighed for uden retskendelse at myndighederne som sådan kan få adgang til materiale jeg mener – om ikke andet, så i sin ånd – burde være beskyttet af grundloven.
  Jeg er ikke jurist, men hvis jeg skulle forestille mig noget, så kunne jeg måske godt forestille mig situationer i fremtiden hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen går ind og henter materiale hos revisor på Skats foranledning.
  Men, det kan være der er folk, der er klogere end jeg, der ved noget om det.

 29. @ Jan
  Jeg kan ikke huske præcis hvad der gjorde sig gældende – det kan være Abel kan – men det foresvæver mig at Skat havde tolket nogle regler lidt videre end der egentlig var hjemmel til.
  I forbindelse med vedtagelsen af den nye revisorlov har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fået udvidede kompetencer til at få adgang til materiale en revisor måtte have om en given kunde.
  Der er endnu ikke kommet en bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (så vidt jeg ved) på, hvordan de i praksis vil benytte de nye muligheder, men her er potentielt en mulighed for uden retskendelse at myndighederne som sådan kan få adgang til materiale jeg mener – om ikke andet, så i sin ånd – burde være beskyttet af grundloven.
  Jeg er ikke jurist, men hvis jeg skulle forestille mig noget, så kunne jeg måske godt forestille mig situationer i fremtiden hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen går ind og henter materiale hos revisor på Skats foranledning.
  Men, det kan være der er folk, der er klogere end jeg, der ved noget om det.

 30. Det er egentlig ganske simpelt.
  Skat er et forvaltningsorgan.
  Det endelige ansvar for denne forvaltning har Skatteministeren.
  Ministerens folk er udøvende magt, og skal som sådan overholde forfatningen, såvel som de love og bekendgørelser, der er udstedt ihht denne.
  Hvis, skat skaber cirkulærer, tolkninger og praxis, som strider mod lovene, eller forarbjderne til dem, forvalter Skat ulovligt.
  Landsskatteretten har et særdeles uheldigt navn.

 31. Det er egentlig ganske simpelt.
  Skat er et forvaltningsorgan.
  Det endelige ansvar for denne forvaltning har Skatteministeren.
  Ministerens folk er udøvende magt, og skal som sådan overholde forfatningen, såvel som de love og bekendgørelser, der er udstedt ihht denne.
  Hvis, skat skaber cirkulærer, tolkninger og praxis, som strider mod lovene, eller forarbjderne til dem, forvalter Skat ulovligt.
  Landsskatteretten har et særdeles uheldigt navn.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.