Sådan skæres skatten væk

Alle snakker om skattereform i øjeblikket, og Liberator skal da ikke være nogen undtagelse. Her på Liberator forstår vi dog ikke folks kedelige reformer. Mit udgangspunkt er, at skat er ligegyldigt og moralsk forkert. Uanset hvilken form en tyv har, så er det stadig en tyv.

Liberator foreslår, at man afskaffer bundskat, mellemskat, topskat, diverse statslige afgifter, moms og erhvervsskat.

For at man kan afskaffe samtlige statslige skattesatser, så bliver man nødt til at skære statens forbrug væk.

Udgifter
Nedenstående tabel viser statens udgifter i 2009. Jeg vil ikke gå i dybden med hvert eneste punkt, men blot vælge nogle af de områder, som politikere og andre meningsdannere oftest siger, at staten skal stå for. Det kan f.eks. være sundhedsvæsnet, folkepension osv. Hvis man vil se nærmere på, hvad pengene går til, så kan man finde en uddybning på Finansministeriets hjemmeside.

Indkomstoverførsler
Folkepensionen er i denne kategori den klart tungeste udgift på hele 89,4 mia. Den kan fjernes, hvis man selv lader folk spare op til deres pension. Det vil ikke være noget problem, at spare op til man bliver gammel, hvis bare staten ikke tog alle ens penge. Alle der har været på arbejdsmarkedet ved, hvor svært det kan være selv at spare op, fordi man har svært nok ved at leve af den løn, som er tilbage, efter at skattefar er færdig med at rage til sig. Folk kan så også vælge ikke at spare op til pension, men så må de tage konsekvenserne deraf. Det er ingen menneskeret at stoppe med at arbejde, når man er 65. Hvornår man vil stoppe med at arbejde er op til den enkelte.

Af andre indkomstoverførsler kan nævnes SU, dagpenge, børnetilskud osv. Man kan læse Mikkel Kruses klumme på 180Grader, hvis man gerne vil vide, hvordan disse punkter kan afskaffes.

Når vi snakker om at fjerne udgifter, så er et af de følsommste punkter afskaffelse af kontanthjælpen. Mange har den opfattelse at uden statens hjælp, så vil alle på kontanthjælp gå på røven. Kontanthjælp udgør ”kun” 3,3 mia. kr., så området handler mere om følelser end decideret kroner og øre. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der vil ske med dem, som modtager kontanthjælp, hvis vi afskaffede det i morgen. De fleste vil nok mene, at kontanthjælpsmodtageren vil dø på gaden. Det tror jeg dog langtfra er tilfældet. Alle jeg har kendt på kontanthjælp, har levet af en sort økonomi ved siden af. (og jeg har kendt et par stykker). Dette betyder selvfølgelig ikke, at alle gør det, men det viser i hvert fald, at tingene ikke er så sort hvide, som politikerende oftest fremstiller det. Uden kontanthjælp vil folk hurtigere finde et job. Andre vil bruge penge på en forsikring, så man er sikret, hvis man mister sit job. Desuden vil flere mennesker hjælpe hinanden, det kan f.eks. være gennem velgørenhed. (Det sidste er et punkt, som politikere normalt ikke mener, man må bruge som argument. Måske fordi de selv kun vil hjælpe, hvis de kan tvinge andre.)

Driftsudgifter
Når vi snakker om områder, som mange mener, at staten skal stå for, så er der tre væsentlige områder under driftsudgifter, som er interessante at kigge på. Uddannelse, Politi og Retsvæsen.

Det er normalt ikke områder, som man vil pille ved, og det er da heller ikke noget, som politikere kunne finde på at foreslå. Men store tanker kommer så også sjældent fra den kant af.

Uddannelsesområdet er sådan set let klaret, da man bare kan gøre det hele privat. Her snakker vi ikke kun om universiteter men også om grundskolen og ungdomsuddannelserne. Det vil være sundt, hvis der vil komme noget mere konkurrence på det punkt, og det vil i sidste ende give et højere uddannelsesniveau. Man kan også forestille sig, at flere firmaer vil begynde at uddanne ansatte på deres egne skoler.

Når man ser den stigende tendens til uduelighed blandt politiet, så undrer man sig over, hvorfor man ikke selv kan vælge en udbyder til at forsvare sig. Personligt er jeg ret ligeglad med, om politiet bruger kræfter på bekæmpe narkobander, som kun findes, fordi staten har forbudt stoffer. Selvom staten afskaffer politiet, så vil utrygheden hurtigt forsvinde, fordi almindelige mennesker er villige til at betale en del for at få ro og orden. Nok også flere penge end staten synes, at politiet skal have i dag. Det er absurd at tro, at staten kan håndtere noget så vigtigt som politiet.

Et frit retsvæsen vil gå fint i tråd med et privat politiværn. Noget tyder på, at folk ikke er tilfredse med de domme, som domstolene f.eks. giver for voldtægter eller grov umotiveret vold. Jeg ved ikke, hvor lang tid en voldtægtsforbryder skal have. Dog stiller jeg spørgsmålstegn ved, om domstolen ved det. De fleste af os vil være mere trygge, hvis vi selv kan være med til at vælge en domstol, som vi synes opfylder vores krav om retfærdighed.

Med hensyn til militæret så er Mogens Glistrup løsning med en telefonsvarer ganske god.Så vil de 20,6 mia. kr. i hvert fald være sparet væk. Dog behøver den ikke være på russisk mere.

Andre udgifter
Alt tilskud til regioner og kommuner skal fjernes, og de må lære at klare sig selv. Så kan hver enkelt region og kommune komme i gang med deres egne reformer, så de også kan lukke med succes.

EU bidrag bliver fjernet ved, at vi melder os ud af EU. Det vil gavne alle danskere, at vi kan blive en mere permanent del af den globale verden. Det virker til, at EU-lande helst vil holde andre ikke EU-lande udenfor. Danske borgere bør handle med hele verden på lige vilkår. Det vil i sidste ende gavne Danmark.

Indtægter
Hvis staten fjerner alle sine udgifter, så vil den selvfølgelig heller ikke behøve at tage vores penge mere. Dem som i dag elsker skat er selvfølgelig velkommen til fortsæt at betale til staten. Det irriterer ikke mig. Jeg tvivler dog på, at nogen vil gøre det, hvis de ikke behøver. De fleste af os betaler kun skat, fordi vi ikke gider i fængsel.

Det eneste fornuftige vil være at fjerne alle statslige afgifter. Fjerne moms. Fjerne erhvervsskat. Fjerne personskat.

På din næste lønseddel vil du kun skulle betale sundhedsbidreg på 8 % og kommuneskat på 24 % (Hvis man altså bor i Københavns Kommune). Meningen er så, at regionerne og kommunerne derefter eller samtidig skal nedlægge sig selv, så vi ender på 0 % skat.

Spørgsmålet er så, hvor hurtigt staten kan afvikle sig selv?

Den ideologiske løsning
Staten nedlægger sig selv 31 december 2009. Dagen efter vil man vågne op med tømrermænd og følelsen af frihed. Nytårsaften vil være den største fest nogensinde.

Det negative ved denne løsning vil ifølge mange nok være, at det vil skabe en form for ragnarok. Hvis man vælger løsningen, så tror jeg, at man vil opdage, at det faktisk ikke er tilfældet. Vores frygt for ragnarok ligger dybt i mennesker, da vi altid er bange for at uddø. Hele jorden ville f.eks. også gå under i år 2000 pga noget så simpelt som et kalendersystem i computere. Der skete dog ingenting. Vores frygt vil betyde at f.eks. sikkerhedsfirmaer lynhurtigt vil åbne, da der er penge i at beskytte mennesker mod frygt. Mange vil allerede lave en forhåndsaftale med et sikkerhedsfirma inden 2010, da man ikke vil tage chancen. Netop denne frygt vil betyde, at det eneste der sker 1 januar 2010 er, at man skal pleje sine tømrermænd og glæde sig til alle de penge, man skal tjene i det nye år.

Den pragmatisk løsning
Man vælger en periode på 10 år til at afskaffe staten. Man laver en plan for, hvad der skal afskaffes hvilken år. Folk der er over 35 år (man kan også vælge en anden alder) får udbetalt folkepension, og skatten vil blive sat ned efterhånden som udgifterne forsvinder. Den vil blive 0 % den dag den sidste folkepensionist dør. Alle under den fastsatte alder vil have tid til selv at spare op til vores alderdom og vigtigst af alt: Vi vil pludselig også have råd til det.

Måske burde man bare afskaffe staten på samme måde, som man fjerner et plaster. Hurtigt rive plastret af så smerten kan forsvinde så hurtigt som muligt. Langsom nedsættelse af skatten betyder blot, at man forlanger smerten. Ideen er ikke at nedsætte smerten men helt at fjerne den.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password