Hattip: Newz.dk

Det er nok de færreste der i deres dagligdag er bevidst om at der findes censur i Danmark – men det gør der. I kølvandet på internettets udbredelse og de pædofiles muligheder for at dele billeder og videoer med hinanden besluttede man at internettrafikken skulle censureres imod børneporno. Som udgangspunkt et nobelt formål.

Men, hvad er det egentlig der bliver censureret? Det er en hemmelighed som staten og Red Barnet holder for sig selv (Ja, det er en tilfældig privat organisation der bestemmer hvad der skal censureres). Der er heller ikke nogle dommere el. lign. der i hvert tilfælde skal godkende hvilke sidder på internettet der bortcensureres.

Ifølge wikileaks er der i februar 2008 3.863 sidder som er bort-censuret og som vi almindelige danskere ikke må se. Blandt dem var på det tidspunkt, ifølge Wikileaks, et hollansk transportfirma ved navn Vanbokhorst (det er i skrivende stund tilgængeligt).

Hvis nogle et øjeblik troede på at det begrænsede antallet af pædofile så havde vi noget at snakke om. Men jeg kan ikke resonere mig frem til et eneste scenarie hvor en pædofil ikke får adgang til sit materiale alligevel. Så censuren er kun for alle os andre – og vi må ikke engang få at vide, hvad det er vi ikke må se.
Jeg håber ikke der er for mange af Vanbokhorst eksempler – men jeg kan ikke vide det, for jeg må ikke få at vide, hvad det er jeg ikke må se!!!

Join the Conversation

24 Comments

 1. Seksuelle overgreb mod børn er en modbydelig ting, og det bør være blandt statens (få) legitime opgaver også at beskytte de yngste borgere mod overgreb.
  Desværre er der altid nogle, der bruger den noble sag til at retfærdiggøre langt mere vidtrækkende forbud.
  Det er værd at bemærke, at selv utugtige tegninger eller animationer af fiktive børn ifølge EU-regler hører under definitionen af børneporno, hvorfor Red Barnet også opfordrer folk til at anmelde dem.
  Som jurist Peter Dyreborg spørger i Berlingske Tidende:
  “Men når der er tale om animeret børneporno, hvori består det seksuelle overgreb så? Hvem er det, der er udsat for en seksuel krænkelse? Det er jo netop fiktion.”

 2. Seksuelle overgreb mod børn er en modbydelig ting, og det bør være blandt statens (få) legitime opgaver også at beskytte de yngste borgere mod overgreb.
  Desværre er der altid nogle, der bruger den noble sag til at retfærdiggøre langt mere vidtrækkende forbud.
  Det er værd at bemærke, at selv utugtige tegninger eller animationer af fiktive børn ifølge EU-regler hører under definitionen af børneporno, hvorfor Red Barnet også opfordrer folk til at anmelde dem.
  Som jurist Peter Dyreborg spørger i Berlingske Tidende:
  “Men når der er tale om animeret børneporno, hvori består det seksuelle overgreb så? Hvem er det, der er udsat for en seksuel krænkelse? Det er jo netop fiktion.”

 3. Det er misvisende at kalde det censur, for der er ikke tale om nogen lovgivning her. Det er TDC og andre internetudbydere, der på opfordring frivilligt har indført de her filtre, så siderne ikke kan besøges. Det var jo heller ikke censur, da nogle aviser frivilligt valgte ikke at genoptrykke Muhammed.
  Det burde altså være muligt at finde en internetudbyder uden filter. Eller man kan starte sin egen lovligt. Eller blot benytte en proxy på sin nuværende opkobling og omgå filtret (også lovligt).

 4. Det er misvisende at kalde det censur, for der er ikke tale om nogen lovgivning her. Det er TDC og andre internetudbydere, der på opfordring frivilligt har indført de her filtre, så siderne ikke kan besøges. Det var jo heller ikke censur, da nogle aviser frivilligt valgte ikke at genoptrykke Muhammed.
  Det burde altså være muligt at finde en internetudbyder uden filter. Eller man kan starte sin egen lovligt. Eller blot benytte en proxy på sin nuværende opkobling og omgå filtret (også lovligt).

 5. Lasse: Øhh, det er da censur, når ting bliver – i mangel på bedre ord – bortcensureret. Det er rigtigt man kan anvende andre adgangsveje.
  Og det er også et officielt organ styret af Politiets IT afdeling.
  Hvis man tillægger Wikipedia nogen værdi mener de også umiddelbart der er tale om censur: http://da.wikipedia.org/wiki/Censur
  Jeg er så ikke klar over, om det er lovligt at omgås censuren.

 6. Lasse: Øhh, det er da censur, når ting bliver – i mangel på bedre ord – bortcensureret. Det er rigtigt man kan anvende andre adgangsveje.
  Og det er også et officielt organ styret af Politiets IT afdeling.
  Hvis man tillægger Wikipedia nogen værdi mener de også umiddelbart der er tale om censur: http://da.wikipedia.org/wiki/Censur
  Jeg er så ikke klar over, om det er lovligt at omgås censuren.

 7. Wikipedia modsiger sig selv. De starter med at definere censur som: “Censur er formelt set alene statsmagtens forhåndskontrol af borgernes ytringer.” Det mener jeg også er det korrekte.
  Men statsmagten har ikke kontrol med det her. Det er frivilligt, om den enkelte internetudbyder vil bruge filteret.
  Der var også politikere, der advarede mod at genoptrykke Muhammed. Var det også censur? Nej, for censur kræver lovgivning.

 8. Wikipedia modsiger sig selv. De starter med at definere censur som: “Censur er formelt set alene statsmagtens forhåndskontrol af borgernes ytringer.” Det mener jeg også er det korrekte.
  Men statsmagten har ikke kontrol med det her. Det er frivilligt, om den enkelte internetudbyder vil bruge filteret.
  Der var også politikere, der advarede mod at genoptrykke Muhammed. Var det også censur? Nej, for censur kræver lovgivning.

 9. Ved man hvilke udbydere der ikke bruger filtret?
  Og hvis der er nogen som ikke bruger det, hvor længe mon det så er frivilligt i disse tider?

 10. Ved man hvilke udbydere der ikke bruger filtret?
  Og hvis der er nogen som ikke bruger det, hvor længe mon det så er frivilligt i disse tider?

 11. Kære Kasper Kyndsberg,
  Børneporno på internet er en en afskyelig handelsvare som omsætter for flere miljarder (kilde:interpol). Det ligger i samfundets interesse att bekæmpe børnepornoen for att forhindre nye overgreb, men også for at stoppe de billeder som allerede cirkulerer. Det gør man bl.a. ved att gøre adgangen till billeder mere besværlig. Du kan ikke argumentere mod filtret ved at sige att fordi 1 person kan komme forbi filtret så vil alle gøre det. Filtret stopper trods alt 36000 adgangsforsøg hver dag. D.v.s at det rent faktisk har en funktion, selv om det kan gøres bedre. At undlade at agere er det samma som at påstå at vi ikke skal ha en hastigheds begrænsning fordi alla KAN køre for stærkt.
  Tænk også på at de børn som er på billederne skal leve med tanken om at de findes og cirkulerer.
  Det er naturligtvis meget ærgeligt at der på denne liste kan findes virksomheder eller som tilfældet var i england; wikipedia. Men tak og lov bliver disse meget sjældne fejltagelser meget hurtigt rettet.
  Du spørger i din blog om hvorfor listen ikke skal være offentlig, og svaret er naturligtvis at i og med at du let kan omgå filtere ved at bruge en opendns-løsning, så vil en offentliggørelse være det samma som at give en forprogrammeret GPS til de pædofile.
  Som du selv skriver så er en gammel liste nu blevet offentliggjort, og hvis du har kigget på den så vil du kunne se at foruden dette hollandske transportfirma som ikke er på listen idag, så består listen kun af sider der indeholder eller peger til børneporno.
  Med det i mente så forstår jeg ikke hvorfor du er så krænket af at du ikke må vide hvilke adresser der indeholder børneporno? Hvorfor er det så viktigt for dig at ha den information? Er det selve princippet at man altid skal ha adgang til alting?
  Hvad angår Peter Dyreborgs kronik, så vil jeg pege på Netclean´s blog, der jeg gennemgår kronikkens brister.
  Der kan du også få mere information om den skade som overgrebsbilleder af børn volder.
  Hvis du mener at jeg tager fejl eller hvis du har spørgsmål, så er du velkommen till at e-poste mig direkte.
  MVH
  Ivan Christensen

 12. Kære Kasper Kyndsberg,
  Børneporno på internet er en en afskyelig handelsvare som omsætter for flere miljarder (kilde:interpol). Det ligger i samfundets interesse att bekæmpe børnepornoen for att forhindre nye overgreb, men også for at stoppe de billeder som allerede cirkulerer. Det gør man bl.a. ved att gøre adgangen till billeder mere besværlig. Du kan ikke argumentere mod filtret ved at sige att fordi 1 person kan komme forbi filtret så vil alle gøre det. Filtret stopper trods alt 36000 adgangsforsøg hver dag. D.v.s at det rent faktisk har en funktion, selv om det kan gøres bedre. At undlade at agere er det samma som at påstå at vi ikke skal ha en hastigheds begrænsning fordi alla KAN køre for stærkt.
  Tænk også på at de børn som er på billederne skal leve med tanken om at de findes og cirkulerer.
  Det er naturligtvis meget ærgeligt at der på denne liste kan findes virksomheder eller som tilfældet var i england; wikipedia. Men tak og lov bliver disse meget sjældne fejltagelser meget hurtigt rettet.
  Du spørger i din blog om hvorfor listen ikke skal være offentlig, og svaret er naturligtvis at i og med at du let kan omgå filtere ved at bruge en opendns-løsning, så vil en offentliggørelse være det samma som at give en forprogrammeret GPS til de pædofile.
  Som du selv skriver så er en gammel liste nu blevet offentliggjort, og hvis du har kigget på den så vil du kunne se at foruden dette hollandske transportfirma som ikke er på listen idag, så består listen kun af sider der indeholder eller peger til børneporno.
  Med det i mente så forstår jeg ikke hvorfor du er så krænket af at du ikke må vide hvilke adresser der indeholder børneporno? Hvorfor er det så viktigt for dig at ha den information? Er det selve princippet at man altid skal ha adgang til alting?
  Hvad angår Peter Dyreborgs kronik, så vil jeg pege på Netclean´s blog, der jeg gennemgår kronikkens brister.
  Der kan du også få mere information om den skade som overgrebsbilleder af børn volder.
  Hvis du mener at jeg tager fejl eller hvis du har spørgsmål, så er du velkommen till at e-poste mig direkte.
  MVH
  Ivan Christensen

 13. Ivan
  Jeg tror ikke vi behøver at bruge tid og energi på at bekræfte hinanden i at børneporno er en afskyelig ting.
  Men min pointe om at der foregår en censur som vi andre ikke kan følge med i, synes jeg kun bliver bestyrket af at du skriver at børnepornofiltret stopper 36.000 adgangsforsøg hver dag. Hvad er det for et tal? Hvor mange af de forsøg havde noget med børneporno at gøre? Hvor mange af disse forsøgte at få adgang til den hollandske vognmand? Hvor mange andre sider i filtret på givne tidspunkter var sider der ikke indeholdt børneporno – eller porno overhovedet.
  Du vil helt givet påstå at det er et meget lavt tal for hvor mange fejl der er i filtret og I endnu ikke har haft nogen censorer der har haft et ben i siden på nogen og har lukket adgangen til deres side (altså de tilfælde hvor en censor udnytter sin magt til at lukke adgangen for at chikanere en nabo eller deslige – på et tidspunkt vil det ske, hvis det er nogenlunde gennemsnitligt almindelige mennesker der censurerer). Og vi er til falds for at acceptere at der nok ikke er tale om noget stort tal. Men vi har kun dit ord for det.
  I en retsstat vil det normalt være sådan at nogen udefrakommende kontrollerer om filtret kun indeholder det det har til formål at censurere. Om man tillægger det nogen særlig værdi, at folkevalgte lægmænd eller uafhængige juridiske dommere foretager kontrol, er nok et emne til diskussion på et sted som Liberator, men jeg tror de færreste vil andet end medgive at det trods alt er en form for safeguard.
  Min største bekymring omkring censuren er, at den ikke har nogen effekt overhovedet, andet end en placebo effekt.
  Hvis man skulle anvende dine argumenter om at censur virker og er godt, for ellers ville hastighedsgrænser heller ikke have nogen værdi fordi man kan overskride dem, så burde man jo også censurere alt hvad der i øvrigt er ulovligt. Hampedyrkerens håndbog kan lånes på biblioteket, men det er forbudt at dyrke hamp i Danmark uden særlig tilladelse. Eller ”den høje kogebog” med madopskrifter på mad og bagværk med hash i. Eller hvad med bittorentsider? De fleste af dem vil man kunne dokumentere linker til ophavsretsbeskyttet materiale. Der er 100.000 vis af eksempler på litteratur, film mv. man kan fremskaffe via internettet og sågar på sit lokale folkebibliotek med indhold der strider imod dansk lovgivning. Hvorfor er der så kun lavet et filter til børneporno? Jeg er bange for at det netop er for at ISP’er, Børns Vilkår osv. kan sige at vi gør en forskel. Jeg gad godt vide, hvor mange pædofile der føler sig ramt af filtret, og hvor mange der alligevel finder vej omkring det. Et tal for det ville være mere overbevisende end hvor mange adgangsforsøg filtret afviser hver dag.

 14. Ivan
  Jeg tror ikke vi behøver at bruge tid og energi på at bekræfte hinanden i at børneporno er en afskyelig ting.
  Men min pointe om at der foregår en censur som vi andre ikke kan følge med i, synes jeg kun bliver bestyrket af at du skriver at børnepornofiltret stopper 36.000 adgangsforsøg hver dag. Hvad er det for et tal? Hvor mange af de forsøg havde noget med børneporno at gøre? Hvor mange af disse forsøgte at få adgang til den hollandske vognmand? Hvor mange andre sider i filtret på givne tidspunkter var sider der ikke indeholdt børneporno – eller porno overhovedet.
  Du vil helt givet påstå at det er et meget lavt tal for hvor mange fejl der er i filtret og I endnu ikke har haft nogen censorer der har haft et ben i siden på nogen og har lukket adgangen til deres side (altså de tilfælde hvor en censor udnytter sin magt til at lukke adgangen for at chikanere en nabo eller deslige – på et tidspunkt vil det ske, hvis det er nogenlunde gennemsnitligt almindelige mennesker der censurerer). Og vi er til falds for at acceptere at der nok ikke er tale om noget stort tal. Men vi har kun dit ord for det.
  I en retsstat vil det normalt være sådan at nogen udefrakommende kontrollerer om filtret kun indeholder det det har til formål at censurere. Om man tillægger det nogen særlig værdi, at folkevalgte lægmænd eller uafhængige juridiske dommere foretager kontrol, er nok et emne til diskussion på et sted som Liberator, men jeg tror de færreste vil andet end medgive at det trods alt er en form for safeguard.
  Min største bekymring omkring censuren er, at den ikke har nogen effekt overhovedet, andet end en placebo effekt.
  Hvis man skulle anvende dine argumenter om at censur virker og er godt, for ellers ville hastighedsgrænser heller ikke have nogen værdi fordi man kan overskride dem, så burde man jo også censurere alt hvad der i øvrigt er ulovligt. Hampedyrkerens håndbog kan lånes på biblioteket, men det er forbudt at dyrke hamp i Danmark uden særlig tilladelse. Eller ”den høje kogebog” med madopskrifter på mad og bagværk med hash i. Eller hvad med bittorentsider? De fleste af dem vil man kunne dokumentere linker til ophavsretsbeskyttet materiale. Der er 100.000 vis af eksempler på litteratur, film mv. man kan fremskaffe via internettet og sågar på sit lokale folkebibliotek med indhold der strider imod dansk lovgivning. Hvorfor er der så kun lavet et filter til børneporno? Jeg er bange for at det netop er for at ISP’er, Børns Vilkår osv. kan sige at vi gør en forskel. Jeg gad godt vide, hvor mange pædofile der føler sig ramt af filtret, og hvor mange der alligevel finder vej omkring det. Et tal for det ville være mere overbevisende end hvor mange adgangsforsøg filtret afviser hver dag.

 15. Vognmandsfirmaet var tydeligvis på kommet på listen ved en fejl. Herregud. Desværre, som en anden nævnte kan dette udemærkede initativ blive udvidet til who knows what.

 16. Vognmandsfirmaet var tydeligvis på kommet på listen ved en fejl. Herregud. Desværre, som en anden nævnte kan dette udemærkede initativ blive udvidet til who knows what.

 17. Kasper, der er vel et marked for at vise sig som en ansvarlig virksomhed. Derfor har TDC valgt dette koncept.
  Hvis de mistede 25 % af deres kunder på det, så ville vi nok kunne antage modsatte konklussion.

 18. Kasper, der er vel et marked for at vise sig som en ansvarlig virksomhed. Derfor har TDC valgt dette koncept.
  Hvis de mistede 25 % af deres kunder på det, så ville vi nok kunne antage modsatte konklussion.

 19. Har tidligere søgt på google på ordene adolf hitler documentary og fået sider op som blev censureret af google som pædofile, her var det dog en amerikansk organisation som stod bag.
  Det er muligt at siden har været en naziside og virket anstødelig, men tvivler på at der virkelig var tale om en pædofilside.

 20. Har tidligere søgt på google på ordene adolf hitler documentary og fået sider op som blev censureret af google som pædofile, her var det dog en amerikansk organisation som stod bag.
  Det er muligt at siden har været en naziside og virket anstødelig, men tvivler på at der virkelig var tale om en pædofilside.

 21. Jesper R
  Hvis det var et privat initiativ, så er der ingen tvivl om hvor jeg ville befinde mig i debatten. Jeg synes det er noget bras at censurere med alle de argumenter som nævnt ovenfor (og mange flere – jeg er på kanten af at begynde at google Orwell citater), men det må folk selv om og du kan bare vælge en anden udbyder, hvis du ikke bryder dig om deres politik.
  Men, dette er i mine øjne ikke et privat initiativ. Det er Rigspolitiet der sammen med de danske internetudbydere og Mimi Jacobsens Red Barnet der står bag. I bedste fald så er det en offentligt/privat partnerskabsaftale, som private organisationer og virksomheder tjener styrtende på fordi det finansieres af skattekroner – i værste fald er det censur af bagvejen, fordi det foregår i et uformelt forum.
  Lidt lettere søgning på Google viser også en enorm aktivitet i Folketinget og i EU systemet i relation til anbefalinger og anvendelse af børnepornofiltre.

 22. Jesper R
  Hvis det var et privat initiativ, så er der ingen tvivl om hvor jeg ville befinde mig i debatten. Jeg synes det er noget bras at censurere med alle de argumenter som nævnt ovenfor (og mange flere – jeg er på kanten af at begynde at google Orwell citater), men det må folk selv om og du kan bare vælge en anden udbyder, hvis du ikke bryder dig om deres politik.
  Men, dette er i mine øjne ikke et privat initiativ. Det er Rigspolitiet der sammen med de danske internetudbydere og Mimi Jacobsens Red Barnet der står bag. I bedste fald så er det en offentligt/privat partnerskabsaftale, som private organisationer og virksomheder tjener styrtende på fordi det finansieres af skattekroner – i værste fald er det censur af bagvejen, fordi det foregår i et uformelt forum.
  Lidt lettere søgning på Google viser også en enorm aktivitet i Folketinget og i EU systemet i relation til anbefalinger og anvendelse af børnepornofiltre.

 23. Apropros: I december sidste år blokerede den britiske Internet Watch Foundation for Wikipedia-opslaget for Scorpion-albummet “Virgin Killer”, fordi de mente omslaget var børnepornografisk.
  Efter megen kritik og medieopmærksomhed blev blokaden ophævet igen.

 24. Apropros: I december sidste år blokerede den britiske Internet Watch Foundation for Wikipedia-opslaget for Scorpion-albummet “Virgin Killer”, fordi de mente omslaget var børnepornografisk.
  Efter megen kritik og medieopmærksomhed blev blokaden ophævet igen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.