Join the Conversation

29 Comments

 1. For helvede da. Hvorfor skal det eneste der bare minder om liberalisme være omgivet af slige fjolser. Jeg kan godt lide Naser, og det er rigtigt at han aldrig har været liberalist, men det er pisse irriterende at der nu kommer mere støj fra det parti.
  Som liberalist er det jo i forvejen behæftet med problemer at være medlem af et parti, men alternativet er jo ingen indflydelse og den medfølgende socialisme.
  Jeg håber bare at TMP og LSC og de andre gamle Liberalister kan tage teten og få partiet i folketinget til næste valg. Jeg håber at alle liberale vil bakke op om det resterende, selvom det er lidt selvmodsigende.

 2. Liberalist eller liberal? Kunne nogen ikke være behjælpelig med lidt klar tænkning her.
  Er Khader i virkeligheden liberal? Er han ikke snarere socialdemokratisk radikal?
  LA og NA har jo ikke ligefrem været stærke i meldinger om, hvilke dele af den offentlige sektor, de vil skære ned på, og de synes at have det skidefint med momsen. Fy for fanden.

 3. Nu har vi fire radikale fraktioner i folketinget. De Radikale, Anders Samuelsens Liberal Alliance, Simon Skinger Ammitzbøl, der i morgen stifter Borgerligt Centrum og så Naser Khader. Behøver vi egentlig noget bedre bevis for, at De Radikale bestod/består af en flok krukker?
  Jeg håber stadig en smule på LA, men…

 4. Han skulle være ekskluderet, så han valgte selv at tage skridtet, og ødelægge endnu mere for partiet.
  Velkommen til Anders.

 5. Han blev åbentbart væltet. Fra mail sendt til alle LA medlemmer (hvor man kan se alle modtagere…Hvor uproffesionelt!!):
  Hovedbestyrelsen tager Naser Khaders afsked til efterretning og anerkender det store arbejde, han har udført for partiet. Der står respekt om Naser Khaders navn, og hovedbestyrelsen beklager, at Naser Khader ikke kunne affinde sig med, at tiden var kommet til et skift på lederposten.
  Der var en stærk platform for Naser Khader på den værdipolitiske
  dagsorden i Liberal Alliance, som han kunne have udnyttet også fra enplacering som nummer to frem for nummer et.

 6. Naser Khader kunne ellers fortælle om hvordan den liberalistiske udvikling i partiet havde medført at han ikke længere havde hjertet med. Og der kun blev tænkt på tal i stedet for det sociale. Han kunne nemlig ikke lide sådan noget liberalistisk som 0 % vækst i den offentlige sektor.
  Ja 0 % vækst i en af de største offentlgie sektorer i verden er søreme liberalistisk. Fy for den. Og hvem er det egentligt der tænker på tal i virkeligheden. Er det planøkonomen der vurderer hvor mange penger de forskellige grupper skal have, og tror han bedre ved hvad der er bedst for borgerne, eller liberalisten der er ligeglad med hvad folk gør med deres penge…
  Måske skyldes liberalistens ry for at tænke på penge, at han i virkeligheden forstår konsekvenserne af planøkonomens brug af penge og argumenterer for hvad det medfører af negative konsekvenser, og der stiger hr. og fru. Danmark af, og lytter til alt det gode planøkonomen vil gøre for dem.

 7. Ja dumhed er gødning for planøkonomien. Hvis du kun bruger ca. 2 sekunder på at tænke for eller imod, så lyder det da meget fornuftigt at nogle “kloge” mennesker tager en masse beslutninger for én. Og når man nu selv er så dum, så er medmenneskerne det nok også. Derfor er det bedst med planøkonomi.

 8. Du har ret Kjeld. At være “liberal” er en personlig egenskab, medens en “liberalist” er en tilhænger af liberalismen (ideologi).
  Spøjst nok kan man på det personlige plan godt være liberal samtidig med at man ideologisk går ind for en blød omfordelings-socialisme, som hjælper alle de mennesker, som det ellers er åh så synd for.

 9. “Du har ret Kjeld. At være “liberal” er en personlig egenskab”
  Som betyder hvad?

 10. @Skovgaard
  Mit bud på egenskaben liberal er “frisindet og fordomsfri/åben overfor nye og anderledes ting”. Kjelds bud var vist “frisindet og gavmild”.

 11. Jeg tog det blot fra Lademanns leksikon, der var også en masse andet med det, også fordomsfri.
  Så der er frit slag som liberal. Det økonomiske kommer først med sikkerhed med hvis man er liberalist.
  Ammitzbøls program er jo egentligt en kopi af Liberal Alliance
  MINUS skattelettelser

 12. Jeg læser da “For at velstanden skal øges må det kunne betale sig at arbejde, og indkomstskatten skal ikke fratage mennesker lysten” og Skinger Emils genoplivning af den gamle tese om, at ingen skal afgive mere end halvdelen af det de tjener til staten som et de facto løfte om skattelettelser på indkomsten, også i toppen.
  Men det er måske ønsketænkning?

 13. Vil han det? Vi læser ham godt nok forskelligt. En mærkesag er “mod til at prioritere de offentlige udgifter” – prioritere er her kode for at skære de overflødige væk. Han har bl.a. meldt ud, at han vil afskaffe efterlønnen (som koster mere end det samlede danske uddannelsessystem på finansloven) og hæve pensionsalderen. Med det forslag ville man kunne fordoble de statslige udddannelseudgifter og stadig have en nettobesparelse på 6-10 mia. kr.
  Denne her læser jeg også som skattelettelser: “Derfor er flere arbejdstimer det eneste, der kan give indtægter i den størrelsesorden, der er brug for, hvis vi da ikke vil hæve skatten dramatisk. Og det vil vi ikke – tværtimod.”
  Jeg bryder mig ikke om Skinger Emil og tror ikke partiet har en chance i helvede, men det har da det bedste program af alle i folketinget.

 14. De er pænt tæt på hinanden. Der hvor de adskiller sig fra hinanden er det som regel fordi LA går mere i detaljen, mens Skinger Emil udstikker nogle overordnede principper. Der er ikke noget i vejen med LAs detaljer, men jeg foretrækker nu engang, at man højt siger “det er det her, vi tror på” – så kommer detaljerne nemmere af sig selv.
  Eksempel:
  Fra Borgerligt Centrums principprogram:
  “Kapitalismen er en metode til at skabe velstand, udvikling og mangfoldighed. Fordi mennesker ønsker at skille sig ud fra hinanden igennem forbrug, oplevelser og muligheder. Markedsøkonomien er den bedste ramme om dette. Derfor er markedet heller intet ideologisk projekt eller et underliggende system. Det er blot summen af mennesker, der handler frit i ønsket om at opnå det bedste for dem selv og deres nærmeste. Den kapitalistiske økonomi har vist sig at være den mest effektive måde at tilfredsstille udbud og efterspørgsel på. Offentlig regulering kan kun komme på tale for at udbedre konkrete skader og dårligdomme, modgå monopoldannelse samt føre overordnet tilsyn med banker og realkreditinstitutter (…)”
  Liberal Alliances program nævner ikke ordet kapitalisme med et eneste ord.
  En anden god passus fra BCs program:
  “Det er en vigtig politisk erkendelse at kende grænserne for politik. Når politikere agerer sociale ingeniører og designer verden efter deres eget hoved, glemmer de, at verden er for uoverskuelig til at kunne planlægges i alle detaljer. Kompleksiteten i samfundet overgår langt det, politikere kan overskue, og samfundet er i høj grad en selvorganiserende proces, der finder sit eget naturlige leje i den daglige forhandling om interesser blandt meget forskellige mennesker.”
  LA har ikke et tilsvarende afsnit.
  LAs program er naturligvis gennemsyret af de samme slags liberale tanker – de står der bare ikke som erklæringer (man kan fristes til at tro, at det er fordi, at LA er et designerparti, hvor der aldrig har været hjerte med). Eftersom hverken at BC eller LA får afgørende indflydelse på særlig meget, hverken på langt eller kort sigt, er jeg gladere for en stemme (omend skinger), der siger “drop nonsenset – kapitalismen virker og politikerne må kende deres grænser” (BC) end en der siger at den “bedste erhvervspolitik består i at fremme og opretholde åbne markeder, fjerne barrierer for konkurrence, afregulere, afbureaukratisere og privatisere” (LA). Fogh har måske meldt sig ud, men for mig gælder det stadig om kulturkampen, hvis vi skal sikre Danmarks eksistens.

 15. Uha der er jo lige før han er AK!
  Liberal Alliance har konkrete forslag til sænkning af skatten. Det er ikke bare ord.
  Men antyder du at Simon Emil valgte at lave sit eget parti fremfor at gå med i LA fordi han mente at LA var for rød???

 16. Jeg har virkelig ingen anelse om, hvorfor han mente, at der var behov for et parti til.

 17. Og fra ovennævnte link a good vending:
  “Det er min opfattelse, at Simon Emil Ammitzbøl er en af dem, der tror man kan adskille personlig frihed og økonomisk frihed. Det kan man ikke – og folk der tror det, betragter jeg ikke som liberale.”

 18. Jeg er også overrasket over, hvor dejlig klar Simon Emil er i sine udtalelser, og over hvormange gode borgerlige elementer der er i hans politik. Men han siger også, at den største forskel mellem BC og LA er, at LA vil afvikle velfærdssamfundet mendens BC vil udvikle det.
  Nu har jeg ikke studeret hans parti så grundigt, men jeg er bange for, at der er en målkonflikt. Man kan ikke både give borgerne deres frihed tilbage og samtidig have en ambition om at udvikle dette og hint. Der er jo heller intet parti, som har flere regler og mere bureaukrati på dagsordenen, men det opstår helt af sig selv som en nødvendighed i den “gode” sags tjeneste.

 19. Jeg er enig med Info. Det er kulturkampen der er vigtig – ikke endeløse politiske forhandlinger for at få hævet topskattegrænsen med kr. 20.000, eller hvad de nu kan blive enige med Dansk Folkeparti om. Og jeg bliver desværre mere og mere overbevist om, at Liberal Alliance ikke er svaret.
  Fra en artikel i Information, som Lasse Birk Olesen linker til længere oppe i Lynbloggen:
  http://www.information.dk/179114
  “I modsætning til de øvrige deltagere i dette portræt mener LA’s landsformand, Leif Mikkelsen, at der er behov for at skelne mellem liberal og liberalist. Liberal handler om frisind, demokrati og virkelyst og om at hjælpe dem, der har behov. Liberalistisk forbinder man med, at enhver må klare sig selv, og fanden tager de sidste. Sådan er vi ikke, siger han.”
  Suk

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.