Det er en af de komplet uduelige og overlødige bureaukrater, Vagn Jelsøe, afdelingschef i Forbrugerrådet , der har kastet en pakke gær i den lokumsspand, der hedder staten, så nu puster den sig op og flyder igen over med uhumskheder.
Statslig skidt breder sig ud over os allesammen.
Luk så det totalt inkompetente forbrugerråd, der kun er oprettet til forsørgelse af afdankede, kriminelle socialdemokrater som f. eks. borgmester Jensen fra Hillerød, der slog sine folder dér, før hun begyndte at stjæle civilbefolkningens haver og grunde.
http://www.sj-nyheder.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081107/SIDSTE_NYT/891336696/-1/FRONTPAGE

Join the Conversation

6 Comments

 1. Lars.
  På et debatsite argumenterer man.
  Tror du, at statens ansatte automatisk har ret, når de ved hjælp af løgnagtige udsagn gøder grunden for politikernes tilslutning til en klart egoistisk forøgelse af deres eget kontorlandslab og dermed endnu en overflødig udbygning af verdens største bureaukrati, Danmarks?
  Har du levet så kort, at du tror på, at der findes statsansatte altruister?
  Vh. Abel

 2. Nej, jeg mener ikke at statens ansatte har ret; jeg er på et vadested mellem minarkisme og anarkokapitalisme (og hælder til det sidste).
  Men du har en hysterisk tone i dine indlæg (fx dit lyse indfald om at Jyllands-Posten er en Fidel Castro-tilbedende celle og det her snak om lokumsspande), og laver forbindelser mellem forbrugerrådet og ekspropriering af haver og sjællandkse borgmestre. (Tror jeg nok, jeg har ærligt talt temmeligt svært ved at følge dine tankespring). Jeg synes ikke dine indlæg er ret gode – og de overbeviser i hvertfald ingen – og jeg tænkte det måske var fordi du ikke er så gammel.
  Du skriver: “På et debatsite argumenterer man.” OK, så argumentér. Det nytter ikke noget at sige at en eller anden tilfældig afdelingschef bare er dum, nå (fortæl os hvorfor han er værre end alle de andre bureaukrater, ud over at det lige tilfældigvis er ham du har set i avisen). Det nytter ikke at påstå at Forbrugerrådet er inkompetent (fortæl os hvorfor; overbevis os). Det nytter ikke at sige at borgmesteren i Hillerød er inkompetent (fortæl os hvorfor – hvad har vedkommende gjort?).

 3. Nu forventer jeg, at folk følger med i den almindelige nyhedsstrøm, og derfor var klar over, at borgmester Kirsten Jensen, Hillerød, er tidligere socialdemokatisk minister, at hun derefter blev parkeret som chef for Forbrugerrådet, der i dag er gennemsyret af socialdemokrater, bl. a. fra Cevea, den nye socialdemokratiske tænketank. Det var dig muligvis også bekendt, at Kirsten Jensen ved hjælp af vinkelskriveranvendelse af lokalplanerne fik gjort private borgeres grunde i Hillerød værdiløse, med det formål at Hillerød Kommune lettere kunne købe dem for ingenting og sælge dem videre til en voldsom overpris til private virksomheder, der så kunne få lov at bygge boliger på grundene, trods Grundlovens klare ord om det modsatte.
  Mht. Jelsøe, så står der jo klart i den tillinkede artikel, som du ikke gider at læse, at han for det første sviner bankerne til, og at han for det andet har planer om at udvide Forbrugerrådet:
  Citat:
  “Forbrugerrådet har længe luftet idéen om at oprette uafhængig finansiel rådgivning.”
  Dét er hans formål med tilsviningen at udvide bureaukratiet, der allerede er verdens største.
  Citat: “Men det er netop, når krisen rammer, at man bør tale sin økonomi igennem med sin bankrådgiver, lyder det fra Finansforbundet. »Med de vinde, der blæser, er det særlig vigtig, at man søger rådgivning,« siger næstformand Michael Budolfsen”.
  Kloge ord, Budolfsen kommer med.
  Hvis der er noget i vejen med min bil, går jeg til min mekaniker, ikke til socialdemokraterne i Forbrugerrådet, og hvis der er knas i økonomien, går jeg til min bank, heller ikke Forbrugerrådet.
  Forbrugerrådet duer ikke til noget som helst. Du burde læse “Parkinson’s Lov. Sand og underholdende.
  Mht. de Cuba-reklamer, som Jyllands Posten og andre aviser bringer, så er de da kvalme folkedanser-har-vi-det-ikke-hyggeligt,-hvad?
  Ikke ét ord om, at Cuba er en fattig diktaturstat, der fængsler og myrder journalister og andre, der udtrykker meninger, Castro ikke kan lide at høre, som har kanonbåde liggende rundt om øen for at nedskyde de civile, der ønsker at flytte til et andet land.
  De reklamer svarer til de positive, næsten beundrende artikler, danske aviser bragte om Nazisternes Tyskland i 1930-erne. Dengang kunne de måske undskylde sig med, at de ikke vidste, hvor forfærdeligt, der var i Tyskland. Det kan Jyllands Posten ikke i dag.

 4. Lidt forsinket læser jeg Abels kommentar om Forbruefrrådet og mig.
  Jeg er meget beæret over at blive udråbt til at være ikke bare lødig, men ligefrem overlødig. Min glæde kølnes dog lidt af at Abels indlæg rummer adskillige misforståelser, der devaluerer hans vurderinger en del.
  For det første tror Abel åbenbart tror at det er som statsansat bureaukrat at jeg udøver min overlødighed. Men Forbrugerrådet er faktisk en privat organisation /NGO, der får mere end halvdelen af sine udgifter dækket ved salg af produkttest og bladet Tænk.
  For det andet bliver jeg udråbt til at være socialdemokrat. Det er jeg ikke.
  For det tredje tror Abel, at Forbrugerrådet vil oprette uvildig finansiel rådgivning. Men det som Forbrugerrådet vil, er at åbne op for at vi får et certificeringssytem for uvildige finansielle rådgivere.
  For det fjerde skriver Abel, at jeg har svinet bankerne til. Det mener jeg ikke jeg har. Jeg har blot opfordret folk til at bevare deres kritiske sans, når de går til bankerne for at få rådgivning og huske at bankrådgiverne faktisk tjerner penge på at sælge produkter. Det betydre ikke at man ikke skal købe produkter til bankerne. Man skal blot vide hvad man gør.
  Så al respekt for den poetiske metafor om staten som lokumsspand og mig som gærspreder, men det er altså ikke der, jeg anbringer min gær. Jeg bruger gerne gær, men bruger det mest til at bage med.
  Mange hilsner
  Vagn Jelsøe

 5. Vagn Jelsøe
  Velkommen til Liberator. Det er dejligt at du vil debattere med os 🙂
  Jeg synes det er en ret interessant diskussion om en NGO der for størstedelen af sit budget får penge af staten, kan kaldes uafhængig. Uden sammenligning i øvrigt vil vi jo ikke kalde en statsfinansieret NGO i Zimbabwe eller andre diktaturer for uafhængig – tværtimod vil vi til hver en tid antage at sådan en organisation er en del af statens almindelige propaganda. Så hvad er det præcist der adskiller en dansk NGO, man endda som forbruger har klageadgang til, fra en NGO i Zimbabwe?
  Det er ikke for at afspore debatten fra det oprindelige indlæg. Jeg er meget enig med dig I at man som forbruger bør være meget mere kritisk overfor bank “rådgivning” end folk i almindelighed er. Når Abel, og vi andre i øvrigt også, forholder os kritisk til sådan nogle statements så er det jo netop fordi Forbrugerrådet er finansieret af Staten og af de fleste mennesker vel også opfattes som en statsinstitution.
  Og jeg mener at den opfattelse er med rette. Forbrugerrådet er – mig bekendt – officielt hørringsorgan for ny lovgivning og organiserer en række officielle klageorganer.
  Og der mener vi at det er problematisk at en defacto statsinstitution kritiserer bankvæsenet er væsentligt udenfor dets beføjelser.
  Vi her på siden ville modtage en ide om at certificere uafhængige finansielle rådgivere i et frivilligt privat system med kyshånd. Det er en rigtig god ide. Andre vil kunne lave en tilsvarende certificering og dem, der udbyder det bedste produkt vil vinde. Men, her er det jo igen at Forbrugerrådet vil foreslå en lovgivning til regulering som jeg forstår forslaget – og jeg antager at det er meningen at Forbrugerrådet skal stå for certificeringen.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.