Gå-hjem-møde om domstolens rolle i en demokratisk retsstat

Domstolskontrol: Nødvendig retssikkerhedsgaranti eller juridisk hegemoni?

I den seneste tid har en række kontroversielle emner som administrativ udvisning af terrormistænkte og EF-Domstolens praksis vedrørende arbejdskraftens fri bevægelighed skabt debat om domstolens rolle i en demokratisk retsstat.

Spørgsmålet er, om domstolenes kontrol med den lovgivende og udøvende magt er en forudsætning for magtens tredeling og borgernes retssikkerhed, eller om vi oplever, at ikke folkevalgte jurister (dommere) tiltager sig magt, der rettelig tilhører folkevalgte politikere.

Dette emne drøftes af filosoffen Kai Sørlander og chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.

Dette arrangement finder sted d. 25/9 kl 17-18.30
Tilmelding (gratis): http://www.cepos.dk/arrangementer/singlearrangement/artikel/gaa-hjem-moede-om-domstolens-rolle-i-en-demokratisk-retsstat/

0 comments

Sign In

Reset Your Password