Der har i nogle af kommentarerne til artiklerne blev diskuteret, hvilke ord man kunne bruge til at fremme liberalismen – F.eks. mente nogen, at “Frihed = Fravaer af tvang” var blevet for gammelt og udvandet og der skulle bruges andre ord, der forklarer hvorfor vi ikke er moralsk forpligtiget til at hjaelpe hinanden. Weekendavisen (gratis for alle over sommeren) bringer her et ugens ord, et ord vi liberalister maaske skulle tage til os. Ordet er “Immun”.¦lt;br /> “Denne uges ord kommer af det latinske tillægsord »immunis«, der egentlig betyder »fri for en (bestemt) forpligtelse«. Det er sammensat af det benægtende forled »im-« og en afledning af navneordet »munus« (= afgift, ydelse, gave, pligt, opgave). Både i klassisk latin og i moderne dansk kan en person være »immun« i forhold til en forpligtelse og for eksempel være fritaget for at betale skat.”
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080815/IDEER/708150023/-1/ideer

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.