124 kr/liter!

124 kr/liter!

Det er, hvad Fogh siger, benzinen skal koste. Han siger også, det er godt.

Her: http://www.business.dk/article/20080811/dinepenge/708110031/

har Skatteministeriet beregnet, at når regeringen hæver benzinskatten med 25 øre/liter, stiger statens samlede indkomst 40 millioner efter grænsehandel og fattiggørelse af danskerne. Selv hvis man regner lineært, vil en personskattereduktion på de 18 milliarder, topskatten giver nu, kræve en forhøjelse af benzinprisen med 112,50 kr/l inkl. de nuværende 11,50 kr/l bliver det 124 kr/liter.

0 comments

Sign In

Reset Your Password