5 skarpe" om socialstaten

Den 12. marts 2007 fik T.B. Jensen (Liberator crewet) og Rune Lund (ø) de fem samme spørgsmål vedr. socialstaten. Læs spørgsmål og svar her: http://liberator.dk/art-detail.asp?A_Id=818

Den 12. marts 2007 fik T.B. Jensen (Liberator crewet) og Rune Lund (ø) de fem samme spørgsmål vedr. socialstaten.
Læs spørgsmål og svar her: http://liberator.dk/art-detail.asp?A_Id=818

0 comments

Sign In

Reset Your Password