Hører du til dem, der sprutter af raseri, når nogen hævder, at klimaændringerne er menneskeskabte? Drømmer du om at se Al Gore lagt på hjul og stejle? I så fald har du en hård tid foran dig.
Den politiske konsensus har samlet sig tungt bag drivhusteorien, og gamle modstandere er nu at finde blandt fortalerne. Statsminister Anders Fogh Rasmussen påkaldte sig miljøbevægelsens vrede, da han i 2002 udnævnte Bjørn Lomborg som leder af Institut for Miljøvurdering. Siden har Fogh som bekendt afsværget sin klimaskeptisisme og arbejder nu hårdt på at profilere sig ved FN’s klimatopmøde i København i 2009.
Nok er Anders Fogh ikke just kendt for sin stålsatte principfasthed. Men han er ikke alene. Libertarianere og prominente kritikere af teorien om den menneskeskabte opvarmning som Michael Shermer og Ronald Bailey har vedkendt sig nye data og har nu opgivet deres modstand mod drivhusteorien. I en artikel, offentliggjort sidste år i det konservative magasin National Review, lød det: “Det er ikke længere muligt, hverken videnskabeligt eller politisk, at benægte, at menneskets aktiviteter højst sandsynligt har ført til højere globale temperaturer.”
Hvad er konsekvenserne, hvis teorien om den menneskeskabte globale opvarmning er korrekt? Må vi så kaste os om halsen på samfundsarkitekterne og bede dem frelse os fra vores egoistiske forurening?
Ingenlunde. Selv hvis hvert et ord i FN’s klimarapport er sandt, vil massive statsindgreb sandsynligvis forårsage langt flere problemer, end de løser.
Sult for klimaets skyld
En af bekymringerne ved klimaændringerne er, at de vil medføre tørke, hvilket vil gå ud over høsten. Men takket være flere landes klimapolitik har verden allerede nu nok fået en forsmag på fødevaremanglen.
Både EU og USA giver særlige tilskud til landmænd, der dyrker afgrøder, som laves om til biobrændstof. EU brugte i 2007 2,84 millioner hektar på at producere biobrændstof, mens over en tredjedel af USA’s majsproduktion i 2006 blev hældt i benzintanken. Biobrændstof kan laves af flere forskellige afgrøder, bl.a. majs, raps og sukker, men resultatet er det samme: Færre fødevarer og højere priser på mad.
Men en lille smule sult er vel i orden, hvis det kan hjælpe klimaet, vil miljøforkæmpere måske mene. Uheldigvis tyder ny forskning på, at når der tages højde for alle led i produktionen, er biobrændstof faktisk med til at forværre drivhuseffekten.
Efterspørgslen på biobrændstof fører til rydning af skov- og buskland; enten direkte, fordi området skal bruges til at dyrke biobrændstofsafgrøder, eller indirekte, fordi de høje fødevarepriser gør det attraktivt at have mere landbrugsland.
Men når jorden pløjes op, frigives der store mængder CO2, ligesom landbrugsland ikke er i stand til at optage lige så meget CO2 som den vegetation, der lå der før. Når der tages højde for dette, viser biobrændstof sig at lede til mere CO2-udledning end der spares.
Atomkraft? Ja tak!
Statslige organisationer gennemfører ikke blot “løsninger”, der i virkeligheden gør problemet værre. Regeringer over hele verden stiller sig også i vejen for teknik, der faktisk kan nedbringe udslippet af drivhusgasser.
Adskillige undersøgelser viser, at atomkraft er en af de mest klimavenlige energikilder, der findes. I januar 2008 offentliggjorde den britiske regering en rapport, “Meeting the Energy Challenge”, der tog højde for udslippet ved alle aspekter ved atomkraft, fra opgravningen og transporten af uran, til opførelsen af værket. Resultat: Atomkraft er, sammen med vindkraft, den energikilde, der har den mindste CO2-udledning per kilowatttime. Og så koster atomkraft under halvdelen af, hvad de billigste former for vindenergi koster.
Elforbruget bidrager ifølge FN’s klimapanel med 26 procent af hele verdens udslip af drivhusgasser. Hvis vi begyndte at få vores strøm fra atomkraftværker, ville der med andre ord være mange tons CO2 at spare. Alligevel har miljøorganisationer som Greenpeace forsinket eller helt afbrudt konstruktionen af atomkraftværker i flere lande, deriblandt Danmark.
Grøn genmodificering
Landbruget bidrager også i høj grad til klimaændringerne. Ifølge FN’s klimapanel står landbruget for næsten 14 procent af den globale udledning af drivhusgasser. Udover, at landbrugsjord er ringe til at optage CO2, bruges der meget energi på at pløje, gøde og høste.
I de seneste år har forskere gennem genmodificering udviklet forbedrede afgrøder, der kræver færre pesticider, mindre pløjning og som giver højere udbytte. Det betyder, at man kan producere mere mad med mindre møje, hvilket nedsætter udledningen af drivhusgasser.
En tredjedel af landbrugets udledning af drivhusgas skyldes brugen af nitrogenbaseret gødning. Traditionelle afgrøder er kun i stand til at optage halvdelen af næringsstofferne, mens resten skylles ud i søer og vandløb til skade for miljøet. En stor del af de uoptagne næringsstoffer bliver omdannet til drivhusgassen dinitrogenoxid. Men det er lykkedes genforskere at udvikle en mere nitrogeneffektiv type ris. Udviklerne mener, at risen vil kunne spare, hvad der svarer til 50 millioner tons CO2 om året.
Genmodificering er dog ikke blevet vel modtaget i EU, hvor miljøorganisationers skræmmekampagner har ført til streng regulering og handelsbarrierer.
Kapitalismens grønne tommelfinger
Handelsbarrierer er også årsagen til, at klimaændringerne vil anrette flere skader, end de ellers ville have gjort. FN’s klimapanel vurderer, at klimaændringerne vil gå hårdest ud over den tredje verden. Ikke blot fordi mange af disse lande i forvejen har høje temperaturer, men fordi de mangler ressourcer til at imødegå temperaturstigningerne gennem kunstvanding, dyrkning af andre afgrøder, etc.
Toldbarrierne omkring EU, såvel som de mange handelsbegrænsninger tredjeverdenslandene imellem, er med til at holde Afrika i fattigdom. Hvis verdens regeringer droppede deres protektionistiske handelspolitik, ville vi alle være bedre rustet, når klimaændringerne for alvor rammer.
De grupper, som kræver mere statslig indgriben, er kun med til at forværre det problem, som de hævder at være så bekymrede over. I virkeligheden bidrager statslige programmer mere til fødevarekrisen end til faldende temperaturer, mens man aktivt forhindrer markedet i at benytte sig af teknologi, som ville nedsætte CO2-udledningen.
Kapitalismen har ikke blot en usynlig hånd, men også grønne tommelfingre. Hvis verdens miljøforkæmpere mener klimakampen alvorligt, ligger løsningen lige for: rul staten tilbage og lad markedet komme til.

Join the Conversation

55 Comments

 1. God, lærerig artikel! Jeg skimmede dog lige artiklen af Ronald Bailey på linket, og han anerkender vist ikke deri menneskeskabt global opvarmning, men blot global opvarmning.

 2. God, lærerig artikel! Jeg skimmede dog lige artiklen af Ronald Bailey på linket, og han anerkender vist ikke deri menneskeskabt global opvarmning, men blot global opvarmning.

 3. Bailey siger andetsteds: “… accumulating scientific evidence indicates that the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere is causing average temperatures to rise globally.”

 4. Bailey siger andetsteds: “… accumulating scientific evidence indicates that the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere is causing average temperatures to rise globally.”

 5. Nej, men Bailey mener, at det er vigtigt at begrænse den menneskelige udledning af drivhusgasser, og derfor støtter han en karbonafgift (i linket fra min sidste kommentar).

 6. Nej, men Bailey mener, at det er vigtigt at begrænse den menneskelige udledning af drivhusgasser, og derfor støtter han en karbonafgift (i linket fra min sidste kommentar).

 7. Jeg er helt enig med Lisbet! Det kunne være rigtig godt, Mikkel.
  Og så er jeg imponeret over, at vi faktisk er enige. Jeg troede aldrig, vi skulle blive så enige om global opvarmning. 😀 Fornuftig artikel, HVIS man antager, deres hysteri er sandt. 😉

 8. Jeg er helt enig med Lisbet! Det kunne være rigtig godt, Mikkel.
  Og så er jeg imponeret over, at vi faktisk er enige. Jeg troede aldrig, vi skulle blive så enige om global opvarmning. 😀 Fornuftig artikel, HVIS man antager, deres hysteri er sandt. 😉

 9. Kære venner fat det nu. Global opvarmning bliver brugt til at indføre CO2-menneskeskat. CO2 har intet med global opvarmning. Det er helt naturligt, det der sker. Solen har en cyclus på samme måde som vi har vinter og sommer.
  Det er logik, at det ikke har noget med co2 at gøre, når der også er global opvarming på Mars og de øvrige planeter i vores solsystem.
  Film om CO2 bedraget:
  http://video.google.com/videosearch?q=co2+scam&hl=en&sitesearch=#

 10. Kære venner fat det nu. Global opvarmning bliver brugt til at indføre CO2-menneskeskat. CO2 har intet med global opvarmning. Det er helt naturligt, det der sker. Solen har en cyclus på samme måde som vi har vinter og sommer.
  Det er logik, at det ikke har noget med co2 at gøre, når der også er global opvarming på Mars og de øvrige planeter i vores solsystem.
  Film om CO2 bedraget:
  http://video.google.com/videosearch?q=co2+scam&hl=en&sitesearch=#

 11. Men Bjarke, det er jo irrelevant i denne sammenhæng.
  Den gode nyhed i Mikkels artikel er jo netop, at uanset hvad videnskaben siger, så er det ikke en statslig opgave at løse “problemet”.
  Som fortaler for mindre stat, ser jeg ikke nogen opgave i at belære andre mennesker om videnskabelige kendsgerninger. Mit vigtigste ærinde er, at pointere, at ligegyldigt hvad de tror på (i den mest bibelske, algore-iske forstand 🙂 så kan staten ikke hjælpe dem…

 12. Men Bjarke, det er jo irrelevant i denne sammenhæng.
  Den gode nyhed i Mikkels artikel er jo netop, at uanset hvad videnskaben siger, så er det ikke en statslig opgave at løse “problemet”.
  Som fortaler for mindre stat, ser jeg ikke nogen opgave i at belære andre mennesker om videnskabelige kendsgerninger. Mit vigtigste ærinde er, at pointere, at ligegyldigt hvad de tror på (i den mest bibelske, algore-iske forstand 🙂 så kan staten ikke hjælpe dem…

 13. Der er absolut ingen forskere, der er uenige i hvad du siger. Det er solen, der skaber den globale opvarmning.
  Men problemet er jo netop den, at videnskaben(og graferne fra din video) viser, at CO2en er med til at forstærke denne globale opvarmning. Så derfor er det netop dette vi skal forsøge at forhindre. Og jeg giver Lisbet ret. Her har Mikkel vist et par simple ting, der kan gøres noget ved.

 14. Der er absolut ingen forskere, der er uenige i hvad du siger. Det er solen, der skaber den globale opvarmning.
  Men problemet er jo netop den, at videnskaben(og graferne fra din video) viser, at CO2en er med til at forstærke denne globale opvarmning. Så derfor er det netop dette vi skal forsøge at forhindre. Og jeg giver Lisbet ret. Her har Mikkel vist et par simple ting, der kan gøres noget ved.

 15. Med til Bjarkes indput kan siges, at Bjarke ikke anerkender Co2 udslip, men derimod tror, at det er USA der har “sendt” et jordskælv afsted til Kina.

 16. Med til Bjarkes indput kan siges, at Bjarke ikke anerkender Co2 udslip, men derimod tror, at det er USA der har “sendt” et jordskælv afsted til Kina.

 17. @ Kristian Skriver Sørensen
  Tja, det sjove er jo netop, at det er varmen, der først stiger, og dermed stiger mængden af CO2 synkront med varmen – blot nogle 100 år senere. Så ja, varmen og CO2 hænger sammen, det er blot den anden vej rundt end det, de prøver at bilde os ind, da de ønsker, som Bjarke er inde på, at trække flere skatter ned over hovedet på os. Derfor skræmmer de os, så de får os til at tro, at disse skatter er nødvendige! Det er et smart trick, som desværre alt for mange falder for!

 18. @ Kristian Skriver Sørensen
  Tja, det sjove er jo netop, at det er varmen, der først stiger, og dermed stiger mængden af CO2 synkront med varmen – blot nogle 100 år senere. Så ja, varmen og CO2 hænger sammen, det er blot den anden vej rundt end det, de prøver at bilde os ind, da de ønsker, som Bjarke er inde på, at trække flere skatter ned over hovedet på os. Derfor skræmmer de os, så de får os til at tro, at disse skatter er nødvendige! Det er et smart trick, som desværre alt for mange falder for!

 19. Pingback: Liberator | Klima-goldies
 20. Pingback: Liberator | Klima-goldies
 21. Jeg er anig i at atomkraft er vejen frem, men det gir en moralsk konflikt med et af de vigtieste liberatistiske(stavefejl) koncepter, man må gøre hvad man vil så længe det ik går ud over andre…
  og selvom atom kraft siges at være meget sikkert, og nok også er det, kan der gå noget galt. og hvis et stort atom kraft værk går i luften vil det have katastrofale følger for omværdenen. selvom omværdenen ikke bad om det..
  igen ka man også sige at det kraft vi har nu ved at brænde fossil bændstof også skader miliøet, og hvis jeg smed lænkerne af den moderne civilisation og levede som en hulemand ude i en skov, så kunne jeg jo sige, jeg har ik bedt om at få mit luft forurenet osv,og har ingen del i det selv, STOP alt der gør det, hvilket så ville ende det 21 århundrede ret effektivt. men det jo retfærdigt? de har ingen ret til at forurene min left, og mit miliø, jeg har ikke bedt om det, eller taget del i det??
  hvor sætter man grænserne?? det kunne jo sættes via demokrati, men så blir den enkelte persons ret jo også krænket.

 22. Jeg er anig i at atomkraft er vejen frem, men det gir en moralsk konflikt med et af de vigtieste liberatistiske(stavefejl) koncepter, man må gøre hvad man vil så længe det ik går ud over andre…
  og selvom atom kraft siges at være meget sikkert, og nok også er det, kan der gå noget galt. og hvis et stort atom kraft værk går i luften vil det have katastrofale følger for omværdenen. selvom omværdenen ikke bad om det..
  igen ka man også sige at det kraft vi har nu ved at brænde fossil bændstof også skader miliøet, og hvis jeg smed lænkerne af den moderne civilisation og levede som en hulemand ude i en skov, så kunne jeg jo sige, jeg har ik bedt om at få mit luft forurenet osv,og har ingen del i det selv, STOP alt der gør det, hvilket så ville ende det 21 århundrede ret effektivt. men det jo retfærdigt? de har ingen ret til at forurene min left, og mit miliø, jeg har ikke bedt om det, eller taget del i det??
  hvor sætter man grænserne?? det kunne jo sættes via demokrati, men så blir den enkelte persons ret jo også krænket.

 23. Atomkraft fører ikke til nogle moralske konflikter med liberalismen. Der anrettes også store skader, hvis et fly styrter ned i et bebygget område. I så fald må luftfartsselskabet betale erstatning for den skade, det har anrettet. Et lignende princip vil selvfølgelig gælde for atomkraftværker.

 24. Atomkraft fører ikke til nogle moralske konflikter med liberalismen. Der anrettes også store skader, hvis et fly styrter ned i et bebygget område. I så fald må luftfartsselskabet betale erstatning for den skade, det har anrettet. Et lignende princip vil selvfølgelig gælde for atomkraftværker.

 25. Mikkel -> Der må dog kunne opstilles nogle krav til sikkerheden. Hvis der er 80% risiko for at atomkraftværket, som er min nabo, eksploderer inden for det næste år, så er det ikke i orden. Men præcist hvor stor risikoen må være må være op til domstole at afgøre.

 26. Mikkel -> Der må dog kunne opstilles nogle krav til sikkerheden. Hvis der er 80% risiko for at atomkraftværket, som er min nabo, eksploderer inden for det næste år, så er det ikke i orden. Men præcist hvor stor risikoen må være må være op til domstole at afgøre.

 27. Hej Lasse,
  En konkret løsning kunne være at gøre det påbudt for atomkraftværker at have en forsikring, der kan dække eventuelle skader. Jeg tvivler på, at der er noget forsikringsselskab, der ville forsikre et værk med 80 pct. eksplosionsrisiko.
  Hele denne diskussion er dog akademisk. Moderne atomkraftværker er ekstremt sikre og designet, så de kan modstå at blive ramt af et fly. Det eneste eksempel på et atomudslip, hvor nogen kom til skade, var ved det sovjettiske Chernobyl-anlæg. En ulykke, som siger mere om kommunistiske landes sikkerhedsprocedurer end om atomkrafts iboende risiko.

 28. Hej Lasse,
  En konkret løsning kunne være at gøre det påbudt for atomkraftværker at have en forsikring, der kan dække eventuelle skader. Jeg tvivler på, at der er noget forsikringsselskab, der ville forsikre et værk med 80 pct. eksplosionsrisiko.
  Hele denne diskussion er dog akademisk. Moderne atomkraftværker er ekstremt sikre og designet, så de kan modstå at blive ramt af et fly. Det eneste eksempel på et atomudslip, hvor nogen kom til skade, var ved det sovjettiske Chernobyl-anlæg. En ulykke, som siger mere om kommunistiske landes sikkerhedsprocedurer end om atomkrafts iboende risiko.

 29. Kinderkrebs und Kernkraftwerke
  The epidemiological study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants (KiKK) resulted in the finding that in Germany children under 5 years of age contract cancer, in particular leukaemia, more frequently the nearer they live to a nuclear power plant.
  http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs

 30. Kinderkrebs und Kernkraftwerke
  The epidemiological study on childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants (KiKK) resulted in the finding that in Germany children under 5 years of age contract cancer, in particular leukaemia, more frequently the nearer they live to a nuclear power plant.
  http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs

 31. Mephisto,
  Det tyske studie skal ses i sammenhæng med resten af den videnskabelige litteratur om emnet.
  Det hidtil største studie blev lavet af det amerikanske National Institutes of Health, der i 1991 undersøgte mere end 900.000 dødsfald, spredt over 16 forskellige typer kræft, inklusiv leukemi. Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem atomkraftværker og kræfttilfælde, heller ikke i forhold til børneleukemi, som var et særligt fokuspunkt.
  Det er desuden yderst tvivlsomt, at det er radioaktiv stråling, som gør børnene syge. Den hjemmeside, du selv henviser til, gør således opmærksom på, at strålingen er 100 til 1.000 gange for lav til at forårsage leukemi. Hvad der forårsager leukemien, kan de tyske forskere ikke forklare.

 32. Mephisto,
  Det tyske studie skal ses i sammenhæng med resten af den videnskabelige litteratur om emnet.
  Det hidtil største studie blev lavet af det amerikanske National Institutes of Health, der i 1991 undersøgte mere end 900.000 dødsfald, spredt over 16 forskellige typer kræft, inklusiv leukemi. Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem atomkraftværker og kræfttilfælde, heller ikke i forhold til børneleukemi, som var et særligt fokuspunkt.
  Det er desuden yderst tvivlsomt, at det er radioaktiv stråling, som gør børnene syge. Den hjemmeside, du selv henviser til, gør således opmærksom på, at strålingen er 100 til 1.000 gange for lav til at forårsage leukemi. Hvad der forårsager leukemien, kan de tyske forskere ikke forklare.

 33. Der er store gråzoner for viden omkring stråling. Stråling kender vi slet ikke tilbundsgående. Det er hvad jeg blandt andet har læst på Ingeniøren.dk uden lige pt. at kunne henvise dig mere konkret.
  Omkring det tyske studie så er “tilfældigheder” udelukket ( Kinlen hypotesen)
  Du nævner USA og netop der har Medical University of South Carolina for nyligt lavet en stor epidemiologisk undersøgelse der på mange punkter ikke adskiller sig fra det tyskerne kom frem til. Den amerikanske undersøgelse omfattede 136 kernekraftværker i England, Canada, Frankrig, USA, Tyskland, Japan og Spanien.

 34. Der er store gråzoner for viden omkring stråling. Stråling kender vi slet ikke tilbundsgående. Det er hvad jeg blandt andet har læst på Ingeniøren.dk uden lige pt. at kunne henvise dig mere konkret.
  Omkring det tyske studie så er “tilfældigheder” udelukket ( Kinlen hypotesen)
  Du nævner USA og netop der har Medical University of South Carolina for nyligt lavet en stor epidemiologisk undersøgelse der på mange punkter ikke adskiller sig fra det tyskerne kom frem til. Den amerikanske undersøgelse omfattede 136 kernekraftværker i England, Canada, Frankrig, USA, Tyskland, Japan og Spanien.

 35. Der er store gråzoner for viden omkring stråling. Stråling kender vi slet ikke tilbundsgående. Det er hvad jeg blandt andet har læst på Ingeniøren.dk uden lige pt. at kunne henvise dig mere konkret.
  Omkring det tyske studie så er “tilfældigheder” udelukket ( Kinlen hypotesen)
  Du nævner USA og netop der har Medical University of South Carolina for nyligt lavet en stor epidemiologisk undersøgelse der på mange punkter ikke adskiller sig fra det tyskerne kom frem til. Den amerikanske undersøgelse omfattede 136 kernekraftværker i England, Canada, Frankrig, USA, Tyskland, Japan og Spanien.

 36. I øvrigt kære Lisbet Røge Hermansen og andre modstandere af statens indgriben i dette og hint. Så er dette naturligvis ikke fornuftsbetonet holdning at have men yderst ideologisk og irrationelt.
  Markedet kan f.eks. ikke løse energiforsyningsproblematikken i tide.
  It is a matter of risk management (mitigating action must come before the peak).
  Oil peaking presents a unique challenge (“it will be abrupt and revolutionary”).
  Mitigation efforts will require substantial time.
  20 years is required to transition without substantial impacts
  A 10 year rush transition with moderate impacts is possible with extraordinary efforts from governments, industry, and consumers
  Late initiation of mitigation may result in severe consequences.
  Government intervention will be required.
  Uddrag fra Hirsch rapporten udarbejdet for US Department of Energy:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report
  Atomkraft kørte forresten med bragene underskud og med langt mere statslige tilskud end vindmøller nogensinde kommer i nærheden af.
  Næe, markedet kan slet slet ikke alene løse en lang række af vor tids problematikker.
  Og det er det som gør Milton Friedman’ske markedsideologiske fundemantalister til vor tids største trussel.
  ***********
  Vi er allerede på “bagkant” med Olien. Så er det jo godt med co2 kvoter der kan sætte gang i markedet for vedvarende energier.

 37. I øvrigt kære Lisbet Røge Hermansen og andre modstandere af statens indgriben i dette og hint. Så er dette naturligvis ikke fornuftsbetonet holdning at have men yderst ideologisk og irrationelt.
  Markedet kan f.eks. ikke løse energiforsyningsproblematikken i tide.
  It is a matter of risk management (mitigating action must come before the peak).
  Oil peaking presents a unique challenge (“it will be abrupt and revolutionary”).
  Mitigation efforts will require substantial time.
  20 years is required to transition without substantial impacts
  A 10 year rush transition with moderate impacts is possible with extraordinary efforts from governments, industry, and consumers
  Late initiation of mitigation may result in severe consequences.
  Government intervention will be required.
  Uddrag fra Hirsch rapporten udarbejdet for US Department of Energy:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report
  Atomkraft kørte forresten med bragene underskud og med langt mere statslige tilskud end vindmøller nogensinde kommer i nærheden af.
  Næe, markedet kan slet slet ikke alene løse en lang række af vor tids problematikker.
  Og det er det som gør Milton Friedman’ske markedsideologiske fundemantalister til vor tids største trussel.
  ***********
  Vi er allerede på “bagkant” med Olien. Så er det jo godt med co2 kvoter der kan sætte gang i markedet for vedvarende energier.

 38. I øvrigt kære Lisbet Røge Hermansen og andre modstandere af statens indgriben i dette og hint. Så er dette naturligvis ikke fornuftsbetonet holdning at have men yderst ideologisk og irrationelt.
  Markedet kan f.eks. ikke løse energiforsyningsproblematikken i tide.
  It is a matter of risk management (mitigating action must come before the peak).
  Oil peaking presents a unique challenge (“it will be abrupt and revolutionary”).
  Mitigation efforts will require substantial time.
  20 years is required to transition without substantial impacts
  A 10 year rush transition with moderate impacts is possible with extraordinary efforts from governments, industry, and consumers
  Late initiation of mitigation may result in severe consequences.
  Government intervention will be required.
  Uddrag fra Hirsch rapporten udarbejdet for US Department of Energy:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report
  Atomkraft kørte forresten med bragene underskud og med langt mere statslige tilskud end vindmøller nogensinde kommer i nærheden af.
  Næe, markedet kan slet slet ikke alene løse en lang række af vor tids problematikker.
  Og det er det som gør Milton Friedman’ske markedsideologiske fundemantalister til vor tids største trussel.
  ***********
  Vi er allerede på “bagkant” med Olien. Så er det jo godt med co2 kvoter der kan sætte gang i markedet for vedvarende energier.

 39. Menneskeheden vil aldrig løbe tør for materiale eller energi. Vi lever i et univers, der ikke består af andet. Det eneste som kræves for at forme materiale og energi til gavn for mennesker, er menneskeligt arbejde og menneskelig opfindsomhed – to ting, der bedst fremmes ved fri kapitalisme.

 40. Menneskeheden vil aldrig løbe tør for materiale eller energi. Vi lever i et univers, der ikke består af andet. Det eneste som kræves for at forme materiale og energi til gavn for mennesker, er menneskeligt arbejde og menneskelig opfindsomhed – to ting, der bedst fremmes ved fri kapitalisme.

 41. Menneskeheden vil aldrig løbe tør for materiale eller energi. Vi lever i et univers, der ikke består af andet. Det eneste som kræves for at forme materiale og energi til gavn for mennesker, er menneskeligt arbejde og menneskelig opfindsomhed – to ting, der bedst fremmes ved fri kapitalisme.

 42. Mephisto,
  Du må meget gerne finde den omtalte artikel i Ingeniøren, så jeg ved selvsyn kan læse, hvad det er for nogle mystiske egenskaber ved stråling, der leger kispus med naturvidenskaben.
  Din henvisning til Kinlen-hypotesen undergraver umiddelbart dit eget argument. Leo Kinlens hypotese var netop, at udenlandske atomkraftarbejdere medbragte en virus, der forårsagede leukæmi. Og altså ikke, at det var strålingen fra selve værket.
  Statslige indgreb er nødvendige for at sikre energiforsyningen, siger du. Og hvilket alternativ har man så valgt til de fossile brændstoffer? Man har såmænd valgt at fokusere på biobrændstof, hvilket har ført til skyhøje fødevarepriser. Ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra Verdensbanken, bærer biobrændstof således skylden for hele 75 pct. af stigningerne i fødevarepriser. Man har således blot udskiftet “peak oil” med “peak food”.

 43. Mephisto,
  Du må meget gerne finde den omtalte artikel i Ingeniøren, så jeg ved selvsyn kan læse, hvad det er for nogle mystiske egenskaber ved stråling, der leger kispus med naturvidenskaben.
  Din henvisning til Kinlen-hypotesen undergraver umiddelbart dit eget argument. Leo Kinlens hypotese var netop, at udenlandske atomkraftarbejdere medbragte en virus, der forårsagede leukæmi. Og altså ikke, at det var strålingen fra selve værket.
  Statslige indgreb er nødvendige for at sikre energiforsyningen, siger du. Og hvilket alternativ har man så valgt til de fossile brændstoffer? Man har såmænd valgt at fokusere på biobrændstof, hvilket har ført til skyhøje fødevarepriser. Ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra Verdensbanken, bærer biobrændstof således skylden for hele 75 pct. af stigningerne i fødevarepriser. Man har således blot udskiftet “peak oil” med “peak food”.

 44. Mephisto,
  Du må meget gerne finde den omtalte artikel i Ingeniøren, så jeg ved selvsyn kan læse, hvad det er for nogle mystiske egenskaber ved stråling, der leger kispus med naturvidenskaben.
  Din henvisning til Kinlen-hypotesen undergraver umiddelbart dit eget argument. Leo Kinlens hypotese var netop, at udenlandske atomkraftarbejdere medbragte en virus, der forårsagede leukæmi. Og altså ikke, at det var strålingen fra selve værket.
  Statslige indgreb er nødvendige for at sikre energiforsyningen, siger du. Og hvilket alternativ har man så valgt til de fossile brændstoffer? Man har såmænd valgt at fokusere på biobrændstof, hvilket har ført til skyhøje fødevarepriser. Ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra Verdensbanken, bærer biobrændstof således skylden for hele 75 pct. af stigningerne i fødevarepriser. Man har således blot udskiftet “peak oil” med “peak food”.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.