Den 2. juni 2006 blev loven om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. vedtaget efter flere ugers omtumlet debat, forsøg på opsplitning af lovforslaget, ændringsforslag osv. Herved har enlige og lesbiske også fået lov til kunstig befrugtning.
En sejr for friheden i mine øjne – hvis vi for et øjeblik ser bort fra diskussionen om hvorvidt det offentlige skal betale eller ej. En sejr over stive forestillinger om hvad en ”rigtig familie” er. Og en sejr over at staten skal blande sig i, hvem der må blive kunstigt befrugtet og hvem, der ikke må.
Blandt modstandere som Konservative og Dansk Folkeparti har et af argumenterne været ”at Folketinget ikke skal bestemme at man ikke må få en far”. Jeg synes det egentlige spørgsmål er hvorfor Folketinget skal bestemme at man IKKE ikke må få en far? Eller mor for den sags skyld, hvis man tager muligheden for adoption med.
Biologisk set er det sådan at et barn har både en mor og en far – men blot fordi at det er den tekniske produktionsmetode af et barn, er det ikke ensbetydende med at det barn har både en mor og en far i løbet af sin opvækst. Der er ingen garantier i livet og blot fordi to mennesker finder sammen i den tid det nu tager at lave et barn, kan det barn ikke regne med at begge parter bliver fast inventar i løbet af dets liv.
Der er nok ca. ligeså mange definitioner på hvad en familie er som der er familier – selvom der er en klassisk opfattelse af mor-far-børn-konstellationen.
Efter at familien i vores del af verden ikke længere er en fast, praktisk, økonomisk institution, men et valg om hvordan man ønsker at indrette sin tilværelse er denne konstellation ikke længere den eneste form. Der er enlig forælder + barn/børn, papfar-mor-far-papmor-børn-og-børn-på-gule-plader-konstellationen samt mor-mor-barn eller far-far-barn og mange, mange andre kombinationer.
Det vigtige for en familie er at den fungerer, at alle i familien trives og har det godt. Det kan man ikke garantere ved at insistere på at en familie består af 1 stk. forælder af hvert køn. At man har bidraget til produktionen af et barn gør ikke en til en god far eller mor. Det der betyder noget er at man giver sit barn en god og tryg opvækst.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.