Her op til Jul fandt nogle præster i Mariager på at protestere mod regeringens flygtningepolitik med udspring i Luk 2,7 ”og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.” Altså der er ikke plads til flygtninge i det danske herberg. En noget fantasifuld udlægning af evangeliet!
Årsagen til at der ikke var plads til Josef og Maria i herberget var simpelthen at der ikke var plads! Byen vrimlede jo med mennesker som skulle skrives i mandtal på kejser Augustus befaling. Det var jo ikke sådan at der faktisk var 1.000 pladser men ingen til netop folk fra Nazaret. Det som er budskabet i bibelen er jo ikke en racistisk diskrimination! Nej budskabet er at Gud gjorde sig lille for at være iblandt os mennesker.
Hvis det virkeligt var Guds søn, som Maria skulle føde. så skulle der nok være plads. Gør plads for Maria, her kommer hun og skal føde Guds søn. Smid nogen ud af det bedste rum i herberget. Ryd det og vis respekt, den ret burde Guds søn da have! Men nej, den ret ville Gud ikke benytte sig af, han ville ikke at et menneske skulle vige for ham, blot fordi han var finere! Gud indlogerede sig lige så ydmygt som tusinder af andre mennesker. Men der var dog plads, ikke på herberget men i stalden!
Dermed bliver det teologiske budskab i protesten noget besynderligt. Der skulle ikke gøres plads til Guds søn – men hvis der kommer en muslim så skal herberget ryddes! Sig mig, opfordrer disse præster til racehad i deres fordummede teologiske udlægning! Man burde klage til biskoppen, hvis altså ikke det var fordi han er hoppet med på vognen!
Det præsterne mener er desværre, at det er staten der skal rydde herberget og skaffe plads til flygtningene! Og ”rydde herberget” kan udmærket overføres til opkrævning af skatter! Jeg er fuldt enig i at Danmark godt kunne tage flere flygtninge, der er jo plads nok i stalden. Men stalden er desværre ikke fin nok for disse præster! Det som jeg ser som problemet er at i Danmark er at der nok er plads i stalden, men udenfor står der vagter som spærrer adgangen.
En anden historie her op til Jul kommer fra Lyon i Frankrig, hvor en konservativ katolsk organisation med relation til det nationalistiske højre uddeler gratis suppe i julen. Men det er også galt – for det er suppe kogt på svinekød! Dermed kan muslimer ikke spise den, og derfor er initiativet blevet udråbt som stærkt racistiskt! Det er det sikkert også, men hvorfor skulle en privat organisation ikke have ret til at diskriminere. En lignende aktion i Paris blev faktisk forbudt sidste år.
Hvis man løfter suppe initiativet op på et lidt højere plan så er der faktisk mange interessante aspekter i det. For det første så er svinekød traditionelt billigere end oksekød. Så ryd herberget, de fattige skal ikke nøjes med stalden. De skal tilbydes det fineste! Når man er i nød, så bør man altså tage til takke med det som man bliver tilbudt, ellers er man ikke i nød. Men det er jo heller ikke de som er i nød der klager, men de som lever af at være gode mod andre!
Men må man diskriminere når man deler ud af sine egne penge. Hvis det er skatteopkrævede midler, så er der jo et helt klart problem i at man diskrimenere med disse penge. Men hvis det er privat, så stiller sagen sig jo ganske anderledes. Dermed kan man lære endnu en ting af disse to sager. Du må ikke selv være næstekærlig! Næstekærligheden skal nationaliseres og lægges ind under staten!
Det er jo det som præsterne plæderer for, at staten får monopol på at hjælpe andre mennesker. Ryd herberget, gør plads og tilbyd det dyreste til verdens fattige. Skatteyderne betaler!
Problemet når præster blander sig i politik, er at så glemmer de at kristendommen er noget personligt og ikke en rettesnor for staten. Jesus siger: ”Du skal elske din næste som dig selv”, dette skal altså ikke læses som ”Din næste skal elske dig som sig selv!” I evangeliet gjorde Gud sig lille – gid staten ville gøre det samme!
Glædelig Jul!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.