Velfærdskommissionen lægger egentligt ikke op til at reformere velfærden særligt voldsomt! Alligevel er det som den kommer med blevet skudt godt og grundigt ned.
Forklaringen skal måske findes i at der er i dag 900.000 personer i den erhvervsaktive alder på overførsel, og de har allesammen stemmeret. Og dertil kommer alle de offentligt ansatte, som også har stemmeret. Tilbage er der så en lille enklave der tjener pengene hjem for at holde det hele kørende.
Det er altså fuldstændigt urealistisk at forestille sig at man ad demokratisk vej kan reformere velfærden. Det vil jo kræve et flertal at reformere, men hvis flertallet står til at tabe ved reformen, hvorfor skulle de så stemme for?
I det mindste burde de 900.000 på overførsel være inhabile ved valgene, da de jo er med til at stemme om forhold hvor de helt klart kan berige sig selv ved deres stemmeafgivelse.
Man kan godt lufte den gamle traver om at man burde fratage overførselsmodtagere stemmeretten, men det er jo ligesom for sent. Det vil jo også kræve et flertal at fratage disse stemmeretten, men hvem ville stemme for at afgive sin egen stemmeret. Det er nok nærmere muligt at de som arbejder og betaler skat fratages stemmeretten, da de jo ved deres stemmeafgivning kan være med til at sænke skatten og således berige sig selv økonomisk :-/
Man kunne også opfordre skattefolk og politi til at undlade at gennemføre flertallets illegitime røveri af den arbejdende klasse. Igen, hvorfor skulle de gøre dette, det er jo imod deres interesser.
Slutteligen er der faktisk kun et middel tilbage. En landsdækkende generalstrejke med krav om omfattende velfærdsreformer og lavere skat! Hold 3 dages strejke. De to af dagene betales af skatten, og kun den 3 betaler man selv!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.