På DRs hjemmeside – og i snart alle andre medier – slås historien stort op: Siden 1990 er danskernes tilfredshed med skattetrykket eksploderet. Dengang mente 2 af 3, at skatten var for høj og stort set alle andre fandt niveauet “passende”. I dag mener kun 27 procent at skatten er for høj, mens 2 af 3 finder niveaet passende, og andelen, som ligefrem mener at skatten godt “kunne være højere”, er nærmest 5-doblet fra 2 til 9 procent.
Bortset fra den anke, at man umiddelbart både kan mene, at skatten er for høj OG mene at den godt “kan være højere”, så er udviklingen da interessant. Men undersøgelsen kunne være så umådelig mere interessant, hvis den kunne sige noget om, HVEM der synes skatten er for høj, og HVEM der finder den passende (og egentlig også, hvilke psykopater, der mener den godt “kan være højere”).
Umiddelbart ser det godt ud: DR kan således bringe os svarene fordelt på køn (flere mænd end kvinder finder skatten for høj – men forskellen er lille); alder (de 18-34-årige er mest tilfredse med skatteniveauet – men forskellen er lille); og partitilhørsforhold. Især den sidste er interessant – omend forudsigelig.
V og K (som af uransagelige årsagere er slået sammen) huser den største andel vælgere, der ønsker skatten ned, nemlig 40 procent. Dernæst kommer DF med 33 procent, S med 17 procent og i bunden SF, Ø og – forbløffende nok – R med ca. 13-14 procent utilfredse vælgere. SF, Ø har – også forventeligt – den største andel vælgere, der ønsker højere skat (26 procent), efterfulgt af S (17 procent), og i bunden R, VK og DF med henholdsvis 7, 4 og 2 procent skatteelskere.
Det eneste spektakulære, der kan udledes af dette, er såmænd, at alle partier – på nær SF og Ø – burde advokere for skattelettelser, idet de alle har flere vælgere, der ønsker lavere skatter, end vælgere der ønsker højere skatter.
Men hvem skal have skattelettelserne?
For at besvare det spørgsmål (med andet end “hovedsageligt mænd over 35”) skal man vide noget om, hvilke skatteydere, der har svaret hvad på undersøgelsen spørgsmål. Og så er det, vi kommer til det med Junk-Journalismen…
For DR har ikke fundet det relevant at bede Epinion spørge respondenterne til deres indkomst (en god indikation af deres skattebetaling) – og Epinion har på deres side (som ansvarligt analyseinstitut) heller ikke fundet det relevant at spørge, hvad respondenterne tjener. Så derfor er man overladt til at gætte – og det vil jeg så gøre her.
Undersøgelsen viser som sagt, at “kun” 27 procent af danskerne mener, at skatten er for høj. Men “danskerne” er jo en broget skare. I denne sammenhæng er det måske interessant at huske på, at kun 20 procent af de 4,6 mio. skatteydere betaler topskat. Og hvis vi inkluderer mellemskatteyderne, så er det “kun” ca. 25 procent af danskerne, der betaler de meget høje marginalskatter på arbejde.
Og lur mig, om der ikke er en sammenhæng.
Så når alt kommer til alt, er det spørgsmålet, om den stort opslåede undersøgelse ikke blot viser, at langt størstedelen af den danske befolkning – som enten lever direkte af overførsler fra staten finansieret af skatter, eller har lønninger, som “kun” udløser en gennemsnitlig skat på under 35 kr. for hver hundrede tjent – de finder det danske skattetryk ganske rimeligt (og nogle af dem – gæt selv hvem – ønsker endda skatten op); mens den resterende fjerdedel – som for størstedelens vedkommende møder marginalskatter på 63 procent – omvendt mener, at skatteskruen godt kunne løsnes en smule
Hvem ved? Hverken DR eller Epinion fandt det værd, at finde ud af det. Og derfor får de æren af at dele 2005s forhåbentlig sidste Junk-Journalist-pris.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.