Svar fra skatteministeriet

Tak for din e-mail til skatteministeren, som har bedt mig om at svare. Ministeren er helt enig i, at der er behov for lavere skatter. Derfor har regeringen også fra dag et skabt et skattestop, som nu har været i kraft i 4 år. For ministeren hænger ønsket om stor personlig frihed hører også sammen […]

Tak for din e-mail til skatteministeren, som har bedt mig om at svare. Ministeren er helt enig i, at der er behov for lavere skatter. Derfor har regeringen også fra dag et skabt et skattestop, som nu har været i kraft i 4 år. For ministeren hænger ønsket om stor personlig frihed hører også sammen med retten til selv at bestemme mest muligt over ens egne penge.

Men det er også ministeres holdning, at skatten er noget, der bestemmes, når borgerne til kommunevalg eller valg til Folketinget sætter sit kryds, og ikke noget den enkelte borger selv kan vælge fra. Og hvis nogle borgere ikke vil betale skat, så betyder det, at de borgere, som i forvejen betaler en meget høj skat, skal betale endnu mere. Det er ikke fair.

Kampagnen rettet mod unge er udtryk for, at en undersøgelse har vist, at unge har en noget mere accepterende holdning til sort arbejde. Og at det vil ændre hele velfærdssamfundet, hvis de unge også fortsat i arbejdslivet ikke vil bidrage så meget til fællesskabet.

Med venlig hilsen
Skatteministeriet
xxxxxxx xxxxxx

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password