Jægerne har haft det svært de sidste mange år og et nyt beslutningsforslag fra den politiske venstrefløj gør det ikke nemmere for dem. Bliver forslaget vedtaget, vil det sætte en stopper for udsætning af fugle til jagt. Tanken er, at jagt skal foregå på naturens overskud.
Men den tanke er absurd, idet naturen selv regulerer det overskud, der måtte komme som følge af vækst i fuglebestanden. Bliver der udklækket fugle i et område, hvor der ikke er mad nok til dem alle, så vil nogle fugle dø mens andre vil overleve. Bestanden regulerer sig selv, altså må tanken om naturens overskud være noget vi mennesker opfatter som overskud.
Over- og underskud i naturen er således en konsekvens af menneskelig tilstedeværelse, da det er os, der skaber og definerer sådanne fænomener. Så hvis jagt skal foregå på overskud, bliver vi nødt til selv at skabe dette overskud. Det er netop, hvad opdrætterne gør, når de sætter fugle ud. Så på det grundlag har forslaget ingen gyldighed.
Men SF og EL har dækket sig godt ind. I forslaget oplyser de, at det er uetisk at opdrætte fugle blot for at skyde dem som led i en hobby. Jægerne har tilsyneladende ikke kunne se det uetiske i at opdrætte en masse levedygtige fugle for derefter at slippe dem fri. Men så er det jo godt, de har SF og EL til at påpege det åbenlyse forkerte i denne praksis.
Nu ved venstrefløjen godt, at dyreetiske argumenter ikke vinder en halv folketingssal ellers var fugleopdræt blevet forbudt for længe siden. Derfor spiller de på tidens varmeste emne når det kommer til fugle: Fugleinfluenzaen. På baggrund af fugleinfluenzaen forsøgte de for få uger siden at sætte en stopper for udsættelsen af opdrættede fugle, men da var det for sent. Jagtsæsonen var for længst skudt i gang og fuglene udsat. Men for at komme fremtidige epidemier i møde, vil venstrefløjen helst være på den sikre side og helt forbyde udsættelse af opdrættede fugle.
Samtidigt foreslår SF og EL en ”målrettet indsats for naturpleje og genskabelse af natur… [som] kunne medvirke til genskabelse af en naturlig bestand af jagtbare arter”. Det kan gå hen og blive en meget omkostningsfuld affære. Hvert år udsættes ca. 1.5 millioner skydefugle. Hvis en sådan forøgelse skal komme naturligt, samtidig med at fuglene jages, skal der inddrages store områder til natur og stort set kun natur. Hvilke områder der skal gøres til natur, står der intet om i forslaget, men jeg synes Fyn er et godt bud. Fyn har en tilpas størrelse og der er vand hele vejen omkring øen. Ideel til skydefugle.
Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne ser ud til at hoppe med på det tynde forslag, der i det hele taget præget af en masse svage ord som ”sandsynligvis”, ”mulig årsag” og ”tyder på”. Intet håndfast, kun insinuationer.
Den egentlige baggrund for forslaget skal snarere tolkes som endnu et forsøg på at chikanere jægerne. Det er blot mere ammunition til krigen mod en subkultur, der ikke længere er politisk korrekt og derfor genstand for politikkernes undertrykkelse. En subkultur der har rødder i historien, som går meget dybere end demokrati og andre socialistiske bevægelser.
Læs hele forslaget

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.