International Commission of Jurists (ICJ) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) inviterer til høring om regeringens tværministerielle arbejdsgruppes rapport om “Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror”, tirsdag 8. november 2005 kl. 16.00-18.00, Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, Christianshavn (Konferencesalen).
Gennemførelsen af de anbefalinger, som embedsmandsgruppen har opstillet, vil medføre intensivering af statens overvågning samt øgede efterforskningsbeføjelser til politi og PET. Høringen sætter fokus på de afvejninger, som må foretages, førend anbefalingerne gennemføres.
Vil anbefalingerne være effektive til forebyggelse af terror? Hvornår bliver overvågning problematisk? Hvilke særlige beføjelser skal politiet udstyres med til bekæmpelse af terror? Hvordan kan arbejdsgruppens anbefalinger gennemføres på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde?
Dagsorden:
1. Viden om terrortruslen: Lektor Lars Erslev Andersen (Syddansk Universitet)
2. Den personlige frihed: Direktør Martin Ågerup (CEPOS)
3. Nye efterforskningsbeføjelser til politiet: Advokat Helle Lokdam
4. Video-overvågning og aflytning af information: Afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen (IMR)
5. Grundregler for terror-lovgivning: Adjunkt Jonas Christoffersen (Københavns Universitet, ICJ)
Deltagerne i høringen vil hver holde et kort oplæg, hvorefter der åbnes for debat med tilhørerne.
Tilmelding ikke nødvendig.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.