Som den borgerlige avis, Jyllandsposten er, har man valgt på forsiden i dag at bringe en rigtig god borgerlig artikel: Man har valgt at være talerør for Danmarks TransportForskning (“et sektorforskningsinstitut under Transport- og Energiministeriet”), samt en trafikøkonom ved navn Uffe Jacobsen. Alle mennesker, hvis tilsyneladende mål det er at beskatte privatbilismen til døde og kaste flere skattekroner efter den offentlige transportsektor. En opgave, Jyllandsposten tilsyneladende føler sig kaldet til at hjælpe med.
I hvert fald vælger avisen total ukritisk at viderebringe en omgang mildest talt misvisende tal om benzinprisernes udvikling de seneste 25 år. Tallene er produceret af Danmarks Transportforening, og deres budskab er – ligesom artiklens – at bilisterne i Danmark skal prise sig lykkelige: For mens prisen på offentlig transport siden 1980 er steget med op mod 86 procent (bustakster), så er benzinpriserne faldet med 15 procent – i begge tilfælde, når der tages højde for den generelle prisudvikling.
Konklusionen? At benzin bør besktattes hårdere, bilisterne skal holde op med at klynke, og ufattelige summer skal inddrives i skat og øses ud over den offentlige trafiksektor.
Bag om tallene
Nu findes der som bekendt løgn, forbandet løgn og statistik – og det er netop hvad der er tale om her. Jyllandsposten finder det tilsyneladende ikke påfaldende at netop 1980 er valgt som udgangspunkt for prisundersøgelsen. Netop på dette tidspunkt var benzinpriserne som bekendt rekordhøje – et faktum som selvfølgelig reducerer hele den efterfølgende statistiske øvelse til politisk propaganda.
Af den grafik, som JP selv leverer, kan man således – udstyret med lineal og lommeregner – udlede, at hvis nu f.eks. 1994 i stedet var valgt som udgangspunkt for analysen, så havde konklusionen været den stik modsatte: Nemlig at mens bustaksterne de sidste ti år kun er steget med ca. 9 procent (og tog- og færgepriserne slet ikke har rokket sig), så er benzinpriserne (i JP klumpet sammen i kategorien “benzin og olie”) på det nærmeste eksploderet med en stigning – justeret for den generelle prisudvikling – på hele 25 procent. Mere end 2½ gang så meget som prisstigningen i den kollektive trafik.
Som sagt har Danmarks TransportForskning (og Jyllandsposten) valgt at slå benzinpriserne sammen med oliepriserne. Ser man isoleret på benzinprisernes udvikling (som kan findes på Oliebranchen i Danmarks hjemmeside, fremstår manipulationen endnu tydeligere. Heraf fremgår det, således at benzin (Blyfri 95 oktan) i begyndelsen af 1994 blev handlet til lige over 5 kr. literen – altså godt det halve af i dag. Hvis benzinprisen siden dengang alene havde fulgt den generelle prisudvikling skulle 1 liter 95 Blyfri i dag kunne købes for under 6,50 kr. Der er med andre ord tale om en prisstigning på benzin i denne periode på over 50 procent, når der tages højde for den almindelige prisudvikling.
Tilbage står kun spørgsmålene:
Er Jyllandsposten borgerlig?
Er journalisten doven?
Eller er der tale om bestillingsarbejde?

Tagged:

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.