I løbet af de sidste par dage har to historier om boligmarkedet kørt i pressen. Først var der sagen om udlejere som scorer renten fra lejlighedernes vedligeholdelses konti. Og dernæst kom historien om at man ikke kan stole på tilstandsrapporter ved salg af huse.
I den første sag farede politikerne hurtigt frem og begyndte at sende forskellige meldinger ud omkring hvem de mente renterne skulle tilfalde, og man var klar til at ændre lejeloven så retfærdigheden kan ske sin fyldest.
Men ingen nævner det åbenlyse, nemlig at man fjerner de paragraffer i lejeloven som pålægger udlejeren at have en sådan konto. Der er da ikke nogen normalt tænkende mennesker der kunne finde på at oprette et så tåbeligt arrangement, hvis det da ikke lige var fordi loven påbød det.
På samme måde med tilstandsrapporterne. Det er faktisk en gammel historie at man ikke kan stole på disse tilstandsrapporter. Så man er selv nødt til at gå ejendommen ordentligt igennem. Det forfærdelige er blot at sælgeren og mægleren med loven i hånden kan fraskrive sig ethvert ansvar, blot der har været en bygningssagkyndig og lave en tilstandsrapport.
For tiden er TV programmet Hammerslag i Tyrkiet for at gætte priser på huse dernede. I et af programmerne lagde programværten så alle de papirer på bordet som skulle laves ved en dansk bolighandel. Der var både tilstandsrapport, energirapport, BBR udskrift fra kommunen og jeg ska gi dig ska jeg! Ikke at forglemme en kilometer lang salgsaftale. For en tyrkisk handel var der blot et stykke A4 papir! Derefter snakkede programværten og de inviterede ejendomsmæglere om hvor det dog var godt at man var sådan sikret i Danmark.
Altså, for det første så er der jo ingen der forbyder en køber af et tyrkisk hus at kræve de nævnte papirer lavet. Sælger vil nok kræve at køberen betaler lidt mere for huset, måske en 10-20%, men sikkerhed koster jo som bekendt. Og omvendt, så er der det danske system, hvor man tror man er sikret, men i virkeligheden er hele lovgivningen een stor ansvarsfraskrivelse, som gør at man som køber kan komme til at stå med en lang næse.
Selvom vi afskaffede kravene om vedligeholdelseskonti, tilstandsrapporter, energirapporter o.s.v. så er der jo ingen der forbyder private at lave aftaler omkring disse. Ja en ejendomsmægler kunne sågar gøre det til fast praksis kun at sælge ejendomme hvor disse dokumenter er lavet, blot som en garanti overfor kunderne. Og så vil der nemlig først være noget ved det, fordi i et sådant arrangement kan køberen nemlig fortsat sagsøge sælger og mægler selvom tilstandsrapporterne er noget fusk!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.