Kendelse fra Pressenævnet:
B.T. bragte den 22. oktober 2004 en artikel om Jacob Bræstrup med en række citater fra Jacob Bræstrups indlæg i internetmagasinet “Liberator”. Artiklen havde overskriften “Lad de fattige sulte ihjel”.
Pressenævnet udtaler:
For så vidt angår de citerede passager af tidligere indlæg fra Jacob Bræstrup bemærker nævnet, at det tilkommer redaktøren af et massemedie at redigere mediet og beslutte, hvad der bringes i mediet. Citater og meningstilkendegivelser må imidlertid ikke bringes i en form, så de forvansker det fremførte synspunkt. Efter en gennemgang af udskriften fra debatten i “Liberator” finder nævnet, at Jacob Bræstrups synspunkter fremstår forvanskede i artiklen af 22. oktober 2004. Citaterne er således løsrevne fra den sammenhæng, de er fremsat i, og der er udeladt væsentlige passager bl.a. om Jacob Bræstrups synspunkter om fattiges muligheder. Pressenævnet udtaler som følge heraf sin kritik.
Det var en fejl, at overskriften “Lad de fattige sulte ihjel” til artiklen af 22. oktober 2004 blev bragt i citationstegn. Der bør imidlertid udvises stor omhu ved citater, således at de fremstår korrekt og i overensstemmelse med den pågældendes faktiske udsagn. Det gælder i særlig høj grad i tilfælde, hvor et citat anvendes som overskrift. Dette er ikke sket i det konkrete tilfælde, og nævnet finder, at B.T. har tilsidesat god presseskik. Nævnet har noteret sig, at bladet berigtigede fejlen i en notits den 29. oktober 2004. Ikke desto mindre blev en opfølgende artikel den 1. november 2004 illustreret med en kopi af artiklen af 22. oktober 2004, hvor den fejlagtige overskrift var let læselig. Dette skete uden at rettelsen af 29. oktober 2004 blev gentaget. Nævnet finder, at bladet herved har handlet i strid med god presseskik, og udtaler sin kritik.
København den 14. april 2005
Niels Grubbe, Lotte Mejlhede, Lene Sarup og Ole Askvig

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.