Nedenstående analyse er lavet til den pragmatiske del af Liberators læserskare. Hvis du ikke har tænkt dig at stemme, hvis du synes det er uværdigt for frie mennesker, at skulle vælge sin egen hersker, hvis du synes at stemmeafgivelse er at fodre det store glubske monster – så er denne artikel ikke noget for dig.
Hvis du derimod mener at kolera er lidt bedre end pest, at neo-socialdemokratisme er bedre end socialdemokratisme, hvis du er tilhænger at det repræsentative demokrati, eller hvis stemmeafgivelse kan betragtes som en ægteskabelig pligt – så skal du læse videre.
Lad mig begynde med at gøre opmærksom på, at jeg stadigvæk mener, at den
bedste stemme afgives fra sofaen. Jeg er gift, og den suverænitets afgivelse
der ligger deri, er mere end rigeligt for mig. Så at jeg skriver denne indledning, er ikke et udtryk for, at jeg har solgt ud af mit ideologiske arvegods, eller forsøger at undgå, at Holger K. Nielsen skal bede Justitsministeriet lave en tilbundsgående undersøgelse af mit dissidente foretagende.
Den følgende valganalyse er lavet af Liberators tophemmelige Valgforsker, som vi i øjeblikket har stationeret i et nedlagt slagteri et sted i Jylland. Analysen går i alt sin enkelthed ud på at finde frem til, hvem man som liberal bør have mindst dårlig samvittighed ved at sætte sit kryds ved på tirsdag. Analysen er foretaget ved at undersøge samtlige kandidater fra V og K i samtlige landets valgkredse. Undersøgelsen har dernæst koncentreret sig om at finde de kandidater, der kan være med til at trække de to partier mod mere frihed og mindre stat.
V og K er udvalgt, fordi alt andet lige, er en Venstre-ledet regering bedre end en socialdemokratisk ditto. Udelukkelsen af partierne ”til venstre for” V og K (Ø, SF, S, R), sker således fordi de alle har tilkendegivet at ville pege på Mogens Lykketoft som Statsminister. Alle socialdemokratier er i øvrigt diskvalificerede for at være medlem af et parti, der hverken på det personlige eller økonomisk
område går ind for nogen som helst frihed for borgerne. De øvrige venstrefløjspartier (ikke mindst de Radikale) har måske elementer – af
politik og af kandidater – som går i retning af mere frihed og mindre stat. Men
der er først en fremtid for R efter Marianne Jelved. Når alt kommer
til alt, så er en VK regering så absolut at foretrække frem for en
SR-regering (om ikke andet så pga. skattestoppet), så det kan på ingen måde
komme på tale at stemme på de partier, der vil pege på Lykketoft.
Dansk Folkeparti kunne blandt sine kandidater godt have enkelte liberalt
indstillede Fremskridtsfolk, som endnu ikke er blevet udrenset – og som
kunne være værd en stemme. Men Dansk Folkeparti er nok Folketingets pt. mest
topstyrede parti, så hvis en fornuftig person skulle klare den til
folketinget, er det Liberators bud, at personen bliver ekskluderet inden for den
første uge. Dette er omvendt ikke tilfældet hos de Konservative og Venstre, hvor en
styrkelse af de rigtige personer i partiet vitterligt kan komme til at gøre
en forskel – om ikke på kort, så på lidt længere sigt.
Analysen har end ikke gidet beskæftige sig med CD, Kristelig Folkeparti eller Minoritetspartiet – om end Liberator gerne vil opfordre alle, der overvejer at stemme Ø, til at sætte deres kryds ved sidstnævnte, idet dette vil øge stemmespildet på Venstrefløjen.
Så meget for det indledende. Her følger Liberators guide til, hvem du skal
stemme på, hvis du absolut skal stemme på tirsdag. For hver af de 17 amts- og
storkredse har vi bedt vores top-hemmelige valgforsker give et overblik over samtlige V,K-kandidater, en analyse af valgets sandsynlige udfald; samt sin anbefaling til mulige ”liberale” kryds.
Og én sidste ting: Stem personligt! En stemme på partiet betyder, at du
lader de andre vælgere om, hvem der kommer ind. Og så kan du lige så godt
blive hjemme. Og når du har stemt, så send en mail til kandidaten og fortæl ham / hende hvorfor du stemte som du gjorde, og hvad du forventer af ham eller hende (tak til Lars Hvidberg for dette ’tip’).
Søndre storkreds
Kandidaterne?
V: Martin Geertsen, Ulrik Kragh, Jens Rohde (Jesper Schou Hansen har trukket sig og anbefaler Geertsen)
K: Lone Skov Al Awssi, Kræn Blume, Jakob Næsager, Søren Pedersen, Marina Willems.
Hvad sker?
I Søndre Storkreds tyder alt på, at V snupper ét mandat, mens K ikke får nogen valgt herfra. Eneste spænding går på, hvem der tager Vs mandat? Martin Geertsen eller Jens Rohde
Hvem skal jeg stemme på?
Her er ingen tvivl! Skal man absolut stemme, bør stemmen falde på Geertsen fra Venstre. Om ikke andet, så blot for at sørge for, at Rohde ikke bliver valgt ind! Geertsen er klart mere liberal end Rohde, som siden sidste valg er rendt fuldstændig fra sin tidligere ret markante liberale profil og ikke har turdet sige Fogh imod. Det skal han straffes for.
Vil man stemme K, bør stemmen falde på Søren Pedersen, der også er rimelig liberal. Men husk at han sandsynligvis ikke har en chance for at blive valgt, så din stemme går blot til at få én eller anden tilfældig kons’er i Folketinget.
Østre storkreds
Kandidaterne?
V: Inge Dahl-Sørensen, Kasper Krüger, Philippe Marcher, Søren Pind, Heidi Wang.
K: Peter Grane, Frank Høgholm Pedersen, Rasmus Jarlov, Mogens Lønborg, Brian K. Schjertzer, Helle Sjelle, Vilhelm Topsøe, Martin H. Wolffbrandt.
Hvad sker?
I Østre Storkreds skulle der ikke herske meget tvivl om, at Søren Pind snupper et mandat for V. Spørgsmålet er, om han trækker så mange stemmer, at der er plads til endnu en venstremand? I så fald bliver det sandsynligvis Inge Dahl Sørensen, der følger med – med mindre Kasper Krüger får oppet sig.
Hos K afhænger meget af, hvordan det går på landsplan – eller hvorvidt Søren Pind snupper alle storkredsens borgerlige stemmer. Bevarer K sit mandat, tilfalder det sandsynligvis Helle Sjelle, om end ”skandalen” med Sjelles villighed til at modtage anonyme donationer over den tilladte maks-grænse måske vil betyde, at en af de mange konservative mænd i kredsen får lov til at løbe med mandatet. I så fald er Mogens Lønborg en oplagt kandidat.
Hvem skal jeg stemme på?
Igen er der ingen tvivl om, at V stiller med det bedste hold! Søren Pind er – i partipolitisk sammenhæng – særdeles liberal, og et stærkt valg for ham vil bestemt blive tolket som et signal om utilfredshed med Foghs røde linie i Venstres bagland. Desværre kan et kanonvalg for Pind betyde at Inge Dahl Sørensen (om hvem det samme ikke kan siges) trækkes med ind i Folketinget. Derfor kunne en mere strategisk V-stemme falde på Kasper Krüger, der er klart mere liberal end Inge Dahl. Men anbefalingen må ikke desto mindre være på Søren Pind: Det sender det stærkeste signal
Hos K er det som sagt Helle Sjelle, der sandsynligvis står til at samle et eventuelt mandat op. Og det er ikke godt. Sjelle tilhører så absolut den røde fløj i partiet. Alternativet Lønborg kan heller ikke anbefales, idet manden gennem sit arbejde på Københavns Rådhus med alt tydelighed har vist, at det er magt frem for politik, der er hans interesse. Vil man absolut stemme K, bør valget falde på Martin Wolfbrandt, der på forrige konservative landsråd gjorde sig bemærket ved at foreslå lukkeloven afskaffet.
Vestre Storkreds
Kandidaterne?
V: Poul Brix, Bent Christoffersen, Rikke Hvilshøj, Kersi F. Porbunderwalla , Torben Skytte Raahede.
K: Regitze Ahrenfeldt Schrøder, Claus Bøgh, Anne-Louise Eppler, Claus Høegh-Guldberg, Per Stig Møller, Holger Sørensen.
Hvad sker?
I Vestre storkreds står V og K til at samle hver ét mandat op. Det bliver i så fald genvalg for henholdsvis Rikke Hvilshøj og Per Stig Møller
Hvem skal jeg stemme på?
Ja, der er ingen tvivl om at det ikke kan anbefales at stemme på én af de to siddende kandidater – om end Rikke Hvilshøj nok må stå som det mindste af to onder. Til gengæld synes der heller ingen tvivl om, hvilken stemme, der vil sende det kraftigste signal. Første prioritet må være de konservatives Holger Sørensen, der i sine valgannoncer og på sin hjemmeside udmærker sig ved at optræde med en tændt cigaret under sloganet: ”Jeg lader andre om at være politisk korrekte”. Vil man stemme V, må valget falde på Bent Christoffersen.
Københavns Amtskreds
Kandidaterne?
V: Gitte Lillelund Bech, Kjeld Danneskiold-Samsøe, Tove Fergo, Claus Hjort Frederiksen, Pia Larsen, Hans-Jørgen Lundbye, Marion Pedersen, Anders Fogh Rasmussen.
K: Lars Abel, Pia Christmas-Møller, Charlotte Dyremose, Connie Hedegaard, Peter Norsk, Jens Jørgen Nygaard, Kjeld H. Petersen, Kurt Scheelsbeck, Thomas von Jessen.
Hvad sker?
Som det nok står klart af navnelisten, står venstre til et kanonvalg i Københavns Amtskreds. Sandsynligheden taler for, at valget vil give fem – måske seks – mandater til V. De fem sikre er Fogh, Claus Hjort, Tove Fergo, Gitte Lillelund Bech samt Pia Larsen, mens den mere usikre er Marion Pedersen.
Hos de konservative ser det ud til to mandater, hvilket betyder noget af en gyser. For mens første mandat synes med sikkerhed at ville tilfalde Connie Hedegaard, så er det højst usikkert om det bliver Pia Christmas-Møller eller Charlotte Dyremose, der samler det sidste mandat op.
Hvem skal jeg stemme på?
Lad det blive slået fast med det samme: Man kan ikke som liberal sætte sit kryds ved V i Københavns Amt. Bare se på navnelisten! Den ene mere anti-liberal end den anden. Skal man absolut stemme Venstre, må valget falde på Pia Larsen. Hvad end du gør, så stem ikke på hverken Fogh eller Claus Hjort – do not feed the trolls!
Det er dog heller ikke fordi, K stiller med et liberalt stjernehold. Men alligevel… Som i Rohde-Geertsen duellen i Søndre Storkreds er der nemlig en vaske-ægte death-match, man kan tage del i: Duellen mellem Pia Christmas Møller og Charlotte Dyremose. Ved sidste valg var det et mulehår, der skilte de to kandidater ad, så der er al mulig grund til at tro, at selv få personlige stemmer vil kunne gøre udfaldet. Og der er samtidig ingen tvivl om det foretrukne udfald fra et liberalt perspektiv. Lige så klart som Pia Christmas-Møller repræsenterer den røde fløj af K, tilhører Charlotte Dyremose den mere liberale ”pro-skattelettelse”-fløj. Hvorvidt det bliver den ene eller den anden af de to, der kommer i Folketinget, kan nemt afgøre de konservatives retning fremover.
Frederiksborg Amtskreds
Kandidaterne?
V: Hans Andersen, Charlotte Antonsen, Thor Pedersen, Lars Løkke Rasmussen.
K: Lars Barfoed, Finn Hansen, Sten Kallenbach, Benedikte Kiær.
Hvad sker?
Ingen forventer meget spænding i Frederiksborg Amt. Venstre står til at få alle sine fire kandidater valgt ind, mens de konservatives Lars Barfoed står til genvalg. Ender de konservative med at få et kanonvalg kunne det dog betyde endnu et mandat i Frederiksborg Amt. Sandsynligheden taler i så fald for Benedikte Kiær.
Hvem skal jeg stemme på?
Som sagt står alle Venstres kandidater til at blive valgt ind. Og der er såmænd ingen af dem, der er synderligt liberale. Eneste gevinst ved at stemme Venstre vil være, hvis partiet får et femte mandat – som ikke findes – og dermed kaster Danmark ud i en konstitutionel krise: Det er der nemlig ikke taget højde for i valgloven, og det spændende bliver om mandatet så tilfalder partiet eller amtskredsen. I sidste tilfælde bliver det jo et andet parti, der samler det op! Anbefalingen må imidlertid være, at stemme på de Konservatives Lars Barfoed. På trods af sine mangler, står han klart som ét af de folketingsmedlemmer, der både intern i sit parti og i forhold til regeringspartneren har kæmpet hårdest for skattelettelser og reduktioner af overførsler. Et kanonvalg for Lars Barfoed vil sende et signal til både Bendtsen og Fogh, om at det er den rette vej. Og så er han i øvrigt Amtets mest liberale kandidat.
Roskilde Amtskreds
Kandidaterne?
V: Birthe Rønn Hornbech, Flemming Damgaard Larsen, Jens Hald Madsen.
K: Channe Alison Maneth Bjerringgaard, Mikkel Boe, Christian Wedell-Neergaard.
Hvad sker?
Som i Frederiksborg Amt står samtlige V-kandidater i Roskilde Amt til at blive valgt. Skulle partiet klare sig dårligt i amtet, kan det dog betyde farvel til Flemming Damgaard Larsen. K står til ét sikkert mandat, hvilket med al sandsynlighed vil blive samlet op af Christian Wedell-Neergaard.
Hvem skal jeg stemme på?
I Roskilde Amtskreds burde der ingen tvivl være om, at en eventuel stemme bør falde på Venstres Birthe Rønn Hornbech. Hun har om nogen vist, at alle venstrefolk ikke lader sig hundse rundt af Fogh – enkelte gange endda ved at stemme mod sit eget parti, når det blev for enevældigt (f.eks. i Tvindsagen). De øvrige V-kandidater er der ikke meget godt at sige om. Så vi vil lade være. Vil du stemme konservativt, så stem på Channe Alison Maneth Bjerringgaard.
Vestsjællands Amtskreds
Kandidaterne?
V: Palle Andersen, Troels Christensen, Bertel Haarder, Jacob Jensen, Marianne Pedersen, Johnny Persson.
K: Johnny Erik Balsved, Andreas Boisen, Ivan Lilleng, Brian Mikkelsen, Lykke Outzen, Mikkel Lomholt Scheel.
Hvad sker?
I Vestsjællands Amt står V til at samle tre mandater op, mens K må nøjes med et. Ingen af delene skulle der herske megen tvivl om. Ikke overraskende bliver det uden tvivl Brian Mikkelsen, der snupper det konservative mandat, mens Bertel selvfølgelig snupper det første V-mandat. Sandsynligt er det at Bertel i hvert fald får følge af Marianne Pedersen (om end heller ikke det er sikkert), samt enten Troels Christensen eller Jacob Jensen.
Hvem skal jeg stemme på?
Meget godt kunne her siges om en stemme på den Konservative Mikkel Lomholt Scheel, der som rapporteret på Liberator har udmærket sig ved at foreslå Storebæltsbroen solgt til private og provenuet anvendt på at reducere statsgælden. Desværre er der ingen chancer for at han kommer til at slå Brian Mikkelsen i kampen om det konservative mandat – og to konservative mandater kræver tæt på et mirakel. Mikkel Lomholt Scheel udmærker sig i øvrigt ved at være så afgjort den mest liberale kandidat i kredsen (måske i hele landet), så hvis man er idealistisk (og stemmer – selv om det er modsætningsfyldt) så bør stemmen falde her.
Anderledes pragmatiske grunde er der til at flytte sin stemme til V. Fordi Bertel med garanti støvsuger Venstres bagland for personlige stemmer, kan man nemlig nemt stå i den situation, at det bliver meget få personlige stemmer, der bestemmer hans følge. Og herfra må anbefalingen klart lyde på Jacob Jensen – med mindre man ønsker at skåne ham fra at opgive sit dejlige (værdiskabende) job hos AP Møller til fordel for Folketinget.
Storstrøms Amtskreds
Kandidaterne?
V: Karin Falkencrone, Andreas Hastrup, Svend Erik Hovmand, Flemming Møller, Karsten Nonbo, Søren Revsbæk.
K: Erik Holsko, Helge Adam Møller, Karen Schultz, Anders Stausholm, Bent Stryhn, Sidsel Leth Svensson.
Hvad sker?
For de konservative betyder valget ét (og kun ét) sikkert mandat i Storstøms Amt – og aftageren til det mandat er lige så sikker: Helge Adam Møller. For Venstre bringer valget med sikkerhed to, og sandsynligvis tre mandater med sig. Sandsynligt er det at de to sikre mandater samles op af Svend Erik Hovmand og Karsten Nonbo, mens det usikre mandat går til enten Flemming Møller eller – måske – Søren Revsbæk
Hvem skal jeg stemme på?
Blandt de konservative er der ikke meget en stemme kan stille op. Mandatet går med sikkerhed til Helga Adam, og et andet mandat er utænkeligt. Blandt venstrefolkene er der derimod mulighed for at påvirke hvem – om nogen – der samler det tredje, men lidt usikre mandat op. Af de to bejlere til det mandat, er Søren Revsbæk at foretrække – selv om forskellen synes til at overskue. Vil man stemme konservativt, sendes det bedste signal med en stemme på Erik Holsko.
Bornholms Amtskreds
Kandidaterne?
V: Joan Erlandsen, Peter Juel Jensen, Thor Gunnar Kofoed.
K: Niels Jørgensen.
Hvad sker?
Bornholm udmærker sig ved at være én af de kun to amtskredse i landet, hvor K stiller med færre kandidater end V (pluspoint for generel optimisme). Det er da også godt det samme, for K har ingen chance for at få et mandat på Bornholm, hvor venstre til gengæld er lige så sikre på at få ét – og kun ét. Hvem, der hiver det hjem, er derimod mere usikkert. Kampen står alt at dømme mellem Thor Gunnar Kofoed og Joan Erlandsen
Hvem skal jeg stemme på?
Traditionen tro er alle bornholmske folketingskandidater kun fokuseret på én ting: Bornholm. Kunne de få penge til Bornholm ved at sælge det øvrige Danmark til opbevaringsområde for atomart affald, ville de gøre det. Nuvel, det er ikke entydigt negativt – men hvis man alligevel er derude, så kan man næsten ligeså godt sætte sit kryds ved den ægte vare, nemlig løsgængeren Tonny Borrinjaland, som kæmper for en løsrivelse af Bornholm. Desværre kæmper han vist også for et muslimfrit Bornholm – så ved nærmere eftertanke: Bliv hellere trygt hjemme i sofaen og spis en røget sild. Hvis du skal stemme, så sæt krydset ved Vs Thor Gunnar Kofoed, som dog havde modet til at sætte sit navn under de ti teser
Fyns Amtskreds
Kandidaterne?
V: Eva Laut Andersen, Anders Basbøll, Erling Bonnesen, Lene Høsthaab, Erik Larsen, Lars Chr. Lilleholt, Kenneth Muhs, Britta Schall Holberg.
K: Casper Andersen, Bendt Bendtsen, Carina Christensen, Vivi Kier, Lasse Krull, Jørgen S. Lundsgaard, Jan Møller, Ole Møller, Henrik Skov.
Hvad sker?
På Fyn er de konservatives Bendt Bendtsen selvfølgelig den store personlige stemmesluger – og det i en sådan grad at det andet konservative mandat også er sikret. I tilfælde af et kanonvalg for K kunne der måske endda blive plads til et tredje. mandat. Men hvem, der skal følge Bendtsen, er meget usikkert – ikke mindst fordi Bendtsen må forventes at tage de fleste personlige stemmer, hvorfor anden og tredje pladsen kan ende med at blive afgjort af ganske få stemmer. Det mest sandsynlige er et valg i følgende rækkefølge: Carina Christensen, Ole Møller, Vivi Kier og Lasse Krull. Men intet er sikkert!
Mindst ligeså meget spænding er det imidlertid om hvem der kommer til at løbe med Venstres forventede fire (måske fem) fynske mandater. De to sikreste kandidater synes at være Britta Schall Holberg og Lars Chr. Lilleholt, efterfulgt af Erling Bonnesen og Erik Larsen – dog med Lene Høsthaab som dark horse. Men får V fem mandater, skulle der jo være plads til dem alle.
Hvem skal jeg stemme på?
Som ovenstående demonstrerer, er der i begge partier mulighed for at påvirke, hvem der samler de sidste mandater op. Imidlertid er det lige så klart, at det er V der kan præstere de mest liberale kandidater, nemlig Lars Chr. Lilleholt og Erling Bonnesen. Og da sidstnævnte synes at være mest usikker på at blive valgt (og da alternativerne er de liden liberale Erik Larsen og Lene Høsthaab) må anbefalingen blive et kryds på ham (altså Erling Bonnesen). Vil man stemme konservativt, bør stemme falde på Carina Christensen, som måske er en anelse mindre liberal end Lasse Krull, men som til gengæld har en større chance for at blive valgt.
Sønderjyllands Amtskreds
Kandidaterne?
V: Peter Christensen, Allan Emiliussen, Peter Hansen, Louise Howard-Jessen, Helga Moos, Ellen Trane Nørby, Hans Chr. Schmidt.
K: Mandus Andresen, Martin Andresen, Eskild Enemark, Bente Lassen, John Lohff, Allan Niebuhr, Frank Søgaard.
Hvad sker?
Hos K er der spænding om, hvem der vil snuppe det ene – men til gengæld sikre – konservative mandat efterladt af Kaj Ikast. Favoritterne er Allan Niebuhr og John Lohff – om end Frank Küpper Søgaard og Eskild Enemark kan blande sig i opgøret
Hos V synes tre mandater sikre – mens et fjerde mandat afhænger af, hvorvidt V får et godt valg. Den sikre Venstremand bliver uden tvivl Hans Christian Schmidt, men der er ingen sikre aftagere til de sidste to-tre mandater, om end Peter Christensen synes favorit til at snuppe det første. Der er til gengæld noget nær åben kamp mellem Peter Hansen, Helga Moss og Ellen Trane Nørby om det eller de sidste mandater.
Hvem skal jeg stemme på?
Her er ingen tvivl. En stemme i Sønderjyllands Amt skal og bør gå til Venstres Peter Christensen. Han er så afgjort amtets mest liberale kandidat, og så tilhører han den liberale understrøm i Venstre, som måske en dag kan minde Fogh om, hvor partiet kom fra. Som skatteordfører har han haft en Urias-post i liberal optik, men har formået at forsvare Vs skattestopspolitik uden – som f.eks. Jens Rohde – at benytte enhver lejlighed til at kalde skattelettelser for asociale og tage afstand fra velfærdsreformer. PC havde også modet til at være medunderskriver på de ti teser – noget som ledelsen ikke har været begejstret for. Et stærkt valg for Peter Christensen sender det rette signal.
Stem ikke konservativt i Sønderjyllands Amt. Den ene er rødere end den anden.
Ribe Amtskreds
Kandidaterne?
V: Christian Lund Jepsen, Kurt Kirkegaard, Preben Rudiengaard, Ulla Tørnæs.
K: Per Christensen, Hans Ulrich Madsen, Bodil Tang Kristensen, Eva Thisted.
Hvad sker?
Om K lander et mandat i Ribe Amt afhænger i høj grad af hvordan mandaterne fordeler sig på landsplan – og selvfølgelig hvordan valget går. Hvis de lander et mandat, går det sandsynligvis til Hans Ulrich Madsen
V har til gengæld tre sikre mandater i amtet – mens det fjerde mandat kræver et helt fantastisk valg. Hvem der får mandaterne er til gengæld i mindre grad op til vælgerne end til partiet. I Ribe Amt har Venstre nemlig bibehold den kredsvise opstillingsform, hvilket betyder, at det er den lokale kandidat i hver opstillingskreds, der får alle listestemmerne i kredsen. Dette kan dog ikke ændre på, at Ulla Tørnæs uden problemer snupper første mandat. Men det betyder, at Kurt Kirkegaard med al sandsynlighed tager det næste. sandsynligt er det at Christian Lund Jepsen eller Preben Rudiengaard må slås om det tredje mandat – hvis altså ikke de begge kommer ind.
Hvem skal jeg stemme på?
Venstres Kurt Kirkegaard er unægtelig Amtets mest liberale kandidat – men han er på den anden side meget sikker på valg. Det skal dog ikke afskrække nogen i at støtte ham med en stemme – også selv om man burde vise sin afsky overfor den kredsvise opstillingsform ved at lade være. Anderledes forholder det sig med de Konservatives Hans Ulrich Madsen, der bl.a. har som én af sine mærkesager at lette i topskatten. Hans valg afhænger af, hvor godt K klarer sig, så meget godt kunne også blive sagt om et kryds på ham.
Vejle Amtskreds
Kandidaterne?
V: Lars Gormsen, Eva Kjer Hansen, Karsten Madsen, Troels Lund Poulsen, Irene Simonsen, Jens Vibjerg.
K: Martin Albertsen, Jan Køpke Christensen, Flemming Hansen, Jørn Hansen, Iver Krogh, Anette Elise Pedersen.
Hvad sker?
Hos K er Vejle Amts første mandat blandt de allersikreste – til gengæld er næste mandat tilsvarende utopisk. At det sikre amt tilfalder Flemming Hansen er også utvivlsomt.
Venstre står – alt efter fordelingen af tillægsmandater – til at samle fire-fem mandater op i Vejle Amt. De to sikre aftagere bliver utvivlsomt Eva Kjer Hansen og Troels Lund Poulsen, mens tredje mandat nok samles op af Jens Vibjerg. Hvis V kun scorer fire mandater bliver det kamp mellem Karsten Madsen og Irene Simonsen om det sidste.
Hvem skal jeg stemme på?
Amtets mest liberale kandidat er Venstres Troels Lund Poulsen, så hvorfor ikke stemme på ham. Det kan i hvert fald ikke anbefales at blande sig i opgøret mellem den eurofile Karsten Madsen og den ræverøde Irene Simonsen. Vil man stemme K, så sæt krydset ved Martin Albertsen eller Jan Køpke Christensen, som med lidt god vilje kan betegnes som semi-liberale. Men forvent ikke, at de kan røre ved Flemming Hansens mandat.
Ringkøbing Amtskreds
Kandidaterne?
V: Henrik Fruergaard, Søren Gade, Kristian Jensen, Jens Kirk, Hanne Severinsen.
K: Keld Bech, Inge Merete Iversen, Karl Højhus Jeppesen, Per Ørum Jørgensen.
Hvad sker?
I Ringkøbing amt står K til ét sikkert mandat, mens V står til fire lige så sikre mandater. Hos K står kampen mellem storfavoritten Per Ørum Jørgensen og outsideren Inge Merete Iversen. Hos V er det Kristian Jensen, Søren Gade og Jens Kirk, der står til at snuppe de tre første mandater – mens Hanne Severinsen nok tager det sidste. Ringkøbing Amt er i øvrigt den anden amtskreds i landet (den første var Bornholm), hvor V har flere kandidater opstillet end K.
Hvem skal jeg stemme på?
Skuffende er det, at Venstres Kristian Jensen viser sig ikke at være synderlig liberal, når det kommer til stykket. Faktisk er partifællen Søren Gade nok den mest liberale kandidat i kredsen – men er man på den anden side ikke meget for hans rolle som krigsminister, skulle man måske snarere tænke på at blande sig i det konservative opgør. I så fald er en stemme på Inge Merete Iversen at foretrække, idet hun i det mindste har lavere skat som en af sine fremmeste mærkesager.
Århus Amtskreds
Kandidaterne?
V: Kim Andersen, Freddy Dam, Leif Mikkelsen, Søren Hauberg Nielsen, Hans Kargaard Thomsen, Eyvind Vesselbo, Henrik Vestergaard, Jørgen Winther, Anne Mette Winther Christiansen, Michael Aastrup Jensen.
K: Tom Behnke, Ole Esmark, Søren Fischer Jensen, Benny Hammer, Benny Jensen, Ann-Kathrine Karoff, Henriette Kjær, Poul Müller, Lis Randa, Jonny Trapp Steffensen.
Hvad sker?
For K byder Århus Amt på ét sikkert og ét usikkert mandat, mens venstre tilsvarende står og vipper mellem syv og otte mandater. Det sikre konservative mandat tilfalder selvfølgelig Henriette Kjær, mens det sandsynligvis bliver Benny Jensen, Poul Müller og Ann-Kathrine Karoff, der må slås om det usikre. Hos venstre er det kun to-tre kandidater, der ikke vælges. De to sikre tabere synes at være Søren Hauberg Nielsen og Hans Kargaard Thomsen, mens det er usikkert om Freddy Dam eller Henrik Vestergaard kommer til at klare sig bedst i kampen om det syvende, sikre mandat – men den kamp er jo ligegyldig, hvis der falder otte mandater.
Hvem skal jeg stemme på?
På trods af et hav af mulige, opstiller Venstre ingen liberale fyrtårne i Århus Amt. Hvis man skal anbefale noget, bliver det, at man blander sig i kampen om det usikre Konservative mandat – i så fald på den unge Ann-Kathrine Karoffs side. Hun er så absolut Amtets mest liberale kandidat (lad jer ikke narre at Tom Behnkes efternavn).
Viborg Amtskreds
Kandidaterne?
V: Allan Clifford Christensen, Flemming Eskildsen, Kristian Pihl Lorentzen, Torsten Schack Pedersen, Inger Støjberg.
K: Erik Borregaard, Methe Dybdahl, Bent Lorentzen, Steen A. Stephansen, Else Theill Sørensen.
Hvad sker?
Viborg er endnu et af de amter, hvor K står til ét sikkert mandat, som det ikke synes tvivl om, hvem tilfalder, nemlig Else Theill Sørensen. Der synes heller ikke tvivl om, at V tager tre mandater i Viborg Amt – hverken mere eller mindre. Den eneste sikre kandidat synes at være Inger Støjberg, der udmærker sig ved at være eneste kvindelige V-kandidat i amtet. Kampen om de to sidste mandater kommer efter alt at dømme til at stå mellem Kristian Pihl Lorentzen, Torsten Schack Pedersen og Flemming Eskildsen.
Hvem skal jeg stemme på?
I Viborg må anbefalingen falde på Torsten Schack Pedersen, der ud over at være medunderskriver på de ti teser, i valgkampen har udmærket sig ved at gå til valg på en valgplakat med ordlyden: ”Max 50% i skat”. Kristian Pihl Lorentzen er dog heller ikke et dårligt bud, men da han er favorit til at tage venstres andet mandat, bliver det snarere Torsten Schack, der i kampen om det sidste mandat, får brug for al den opbakning, han kan få.
Nordjyllands Amtskreds
Kandidaterne?
V: Inge-Lene Ebdrup, Birgitte Josefsen, Jens Christian Larsen, Gudrun Laub, Christian Mejdahl, Tina Nedergaard, Helge Sander, Bent Walther.
K: Lene Espersen, Karsten Frederiksen, Dan Kristensen, Martin Kaasgaard, Per Larsen, Jakob Axel Nielsen, Line Randa, Anders Stenild.
Hvad sker?
For K er det første mandat i Nordjyllands amt et af de sikreste – mens det andet afhænger af, om partiet får et godt valg. Lene Espersen scorer selvfølgelig det sikre mandat, mens kampen om det usikre andet mandat sandsynligvis kommer til at stå mellem Anders Stenild og Per Larsen – med førstnævnte som favorit.
Venstre står til fem-seks mandater alt efter hvordan det går på valgdagen – om end det pt. ser ud til at blive seks. De sikre fem mandater går med al sandsynlighed til Christian Mejdahl, Helge Sander, Tine Nedergaard, Inge-Lene Ebdrup og Gudrun Laub – mens kampen om det sjette (lidt usikre) mandat står mellem Birgitte Josefsen og Jens Christian Larsen.
Hvem skal jeg stemme på?
Amtets mest liberale kandidat er nok den konservative Per Larsen, så skal man stemme, kan det anbefales, at man støtter ham i kampen om det sidste usikre K-mandat. Lige i hælene på Per Larsen ligger imidlertid Venstres Birgitte Josefsen, som på tilsvarende måde kæmper om det sidste usikre V-mandat. Så det bliver i høj grad et spørgsmål om parti-præference, hvem man bør støtte.
Liberator ser frem til kommentarer fra vores årvågne læsere, der måtte være uenige i ovenstående anbefalinger, herunder læsere som måtte kende en fornuftig Radikal eller en endnu ikke udrenset fremskridtsmand, som , måtte være en stemme værd.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.