Staten får milliard indtægt af storm

Når nu folk skal have repareret bygninger mv. efter den store storm i januar, så er der også masser af penge til staten. Der skal betales skat af arbejdslønnen til dem, der foretager reparationerne. Og der skal betales moms af erstatningsbeløb fra forsikringsselskaberne. Gør det det nemmere at rette op på skaderne? Nej!

Dette illustrerer meget godt, hvad der generelt sker, når der er konkjunkturer i økonomien. Jeg lærte i økonomi, at økonomien svinger. Ja, man lærer i sit ansigts sved, hvad alle i forvejen ved. Disse svingninger blev i økonomimodellerne ALTID forårsaget af et eksogent chok. I realiteten ligger årsagen til økonomiske chok næsten altid i den måde økonomien er indrettet på.

Men lad os nu sige, at det ER et eksogent chok som fx en storm. Et ret lille chok, men et chok. Nu skal økonomien rette sig selv op, som man siger. Det kan den ikke. Det er mennesker nød til, men det foregår uden statens intervention. Og alligevel ikke. Vi kan tage to scenarier. Et hvor folk ubeskattet kan bestille reparationer og et hvor folk med skatter og subsidier kan bestille reparationer.

Så kan man spørge sig, hvad der fungerer bedst. Det scenarium, hvor folk ud fra markedspriser, der afspejler de økonomiske realomkostninger, indsætter deres frie ressourcer, eller det, hvor staten ændrer priserne med skatter og subsidier, og så stikker lidt i lommen på nogle socialklienter, der står og kigger på? Ja, der en grund til at lavkonkjunkturer tager længere tid, når staten fører ”aktiv” finanspolitik (kan finanspolitik være andet).

Berlingske

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password