I gennemsnit tjener slagteriarbejderne i Ringsted årligt 316.000 dkk. Det er så meget mere end, hvad arbejdere i andre lande kræver, at danskerne må se sig udkonkurreret. Mens TV-pressen i Danmark har fokuseret på tabet af arbejdspladser i Danmark, er der gevinsten for arbejderne i udlandet at tænke på. Ressourcerne i Danmark kan nu finde anden anvendelse, hvis de ellers ønsker det. Der er tale om flytning af arbejdet til, hvor det udføres mere effektivt. Altså er der tale om en økonomisk gevinst, globalt set.
Det vil tage lidt tid før fagbevægelsen vil reagere konstruktivt på konkurrencen. Dels vil mange af deres medlemmer kunne gå på dagpenge. Dels vil det tage tid før lederne i fagbevægelsen tør forklare medlemmerne, at selv fagforeningerne ikke kan nægte mennesker udenfor Danmark adgang til danske investeringer.
Det har nu gennem mere end seks årtier vist sig nyttesløst at subsidiere u-landes statsvirksomhed med skatteyderpenge. De bliver ikke rige og rare lande af det. Den fineste u-landshjælp er fri konkurrence. I årtier har vore regeringer i Europa nægtet u-landenes befolkninger retten til at konkurrere med os på vores markeder. Det vi ser, er den bedste form for udviklingshjælp der eksisterer. Og det vil udvikle både Danmark og alle andre områder, der indgår i denne mere frie konkurrence.
For så vidt, at konkurrencen på arbejdsgiversiden ikke hæmmes i udpræget grad, vil der fortsat være gunstige forhold for udbyderne af arbejdskraft, dvs. lønmodtagerne og deres sammenslutninger – fagforeningerne. Arbejdsforholdene vil således blive fremmet mest muligt, hvis fagbevægelsens ledelse ville kæmpe for fri konkurrence på arbejdsgiversiden, kapitalsiden og lønmodtagersiden.
Berlingske
Jydske Vestekysten

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.