Der er behov for et investeringsstop i Danmark, for at beskytte samfundet mod den udhulning af demokratiet, der forårsages af den fremmede kapital.
Der mangler et investeringsstop. Mens danske arbejdsgivere er forskånet for indisk arbejdskraft, investerer indiske virksomheder i Danmark og etablerer sig som arbejdsgivere. Det er klart, at denne ubalance snart vil få vores kapitalistiske kasinoøkonomi til at eksplodere lige op i ansigtet på os selv. (Videre uddybning udelades)
I 1973 etablerede vi i Danmark et stop for indvandring af arbejdskraft. Danske arbejdsgivere blev dermed sikret mod den kedelige effekt af arbejdskraft fra udlandet. Det var et solidarisk tiltag. Men man glemte fuldstændig også at standse indvandringen af fremmed kapitalmagt. Hver dag flyder fremmed kapital ind over grænsen og fratager danskerne deres selvbestemmelse. Dette må vi have under demokratisk kontrol. Det kan ikke passe, at kun arbejdsgiverne skal tilgodeses i den førte politik. (Logikken er underordnet forargelsen.)
Der er derfor behov for et stop for etableringen af arbejdspladser i Danmark, som finansieres med fremmed kapital. Lønmodtagerne i Danmark fortjener denne beskyttelse mod kapital af ringere kvalitet end den, vi skaber i Danmark. Det er et behov, der helt er overset. Denne politik vil beskytte de unavngivne svageste i samfundet. (Bevare resterne af klassekampen ved at holde velstandsfremgangen nede.)
I øvrigt skal Danmark være foregangsland indenfor bioteknologi og IT. Store offentlige investeringer i det, vil sikre velfærden. Det store spring fremad.
De foruroligende nyheder.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.