Der er behov. Mærsk koncernen lukker uforholdsmæssigt meget kuldioxid ud i forhold til produktionens andel af den (vores) samlede økonomi. Og også i forhold til antallet af jobs. Antallet af ansatte er nemlig ikke udtryk for en anvendelse af ressourcer. Nej. Antallet af jobs er en positiv ting. Jo flere mennesker man skal bruge for at løse en opgave, jo bedre. Så enten må de lukke for udledningen eller ansætte nogle flere mennesker. Mennesker frem for kuldioxid, kan man sige.
Omsider har folket set Mærsk Koncernen for det den er. Kapitalismens symbol på succes i det såkaldte erhvervsliv drevet af profittrang og kasinoøkonomi. Og her vil jeg gerne opfordre til at man (vi) tager den fulde konsekvens af disse helt dugfriske opdagelser indenfor samfundsøkonomisk styring og prioritering. For hvor meget kuldioxid lukker vores elværker mon ikke ud i forhold til deres andel af den samlede økonomi og i forhold til hvor mange mennesker de har ansat (skaber jobs til)?
Meget, er svaret. Det er således på tide at lukke ikke blot Mærsk, men hele elsektoren og transportsektoren. Udvinding af olie og gas må indstilles. Ja. Der er behov. Og hvis nogen foreslår at privatisere noget og lade forurening være et område for civile søgsmål, så folk regulerer hinanden, så kan jeg kun påpege, at det ville fjerne den demokratiske kontrol. Det ville være nazisme. Ja.
Den næste relevante sammenligning indenfor vores erhvervsliv, synes jeg, må være mængden af hår, der bliver smidt i skraldespanden. For hvor stor en andel af alle hår, der bliver smidt ud, kommer mon ikke fra vores frisører? Dette skal naturligvis ses i sammenligning med den andel af produktionen, de udgør.
Jeg tror også vi må kigge på produktionen af computere. De anvender nok urimelig meget kviksølv i forhold til fx sygeplejersker, når man sammenligner produktionen. Tandlægerne skulle vi måske også tage og lukke.
Og landmændene. Landbruget udvinder uforholdsmæssigt meget kvælstof i forhold til hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse og produktion de udgør i vores samfund. Så det ville måske være bedre, hvis de alle sammen blev sygeplejersker. Det er der også mere behov for, synes jeg.
JP

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.