[Redaktionel note: Denne artikel har tidligere været bragt i Berlingske Tidende.]
Hvis man i Danmark arbejder mange timer om ugen, bliver man straffet hårdt med høje og stigende marginalskatter. Det samme sker, hvis man dygtiggør sig via lange uddannelser og efterfølgende finder et arbejde, hvor ens arbejdskraft er blevet mere produktiv. Politikerne sender det signal, at man åbenbart bør undlade at dygtiggøre sig, og i øvrigt ikke arbejde for meget.
Hvis man helt holder op med at arbejde, bliver man oven i købet generøst belønnet med kontanthjælp eller dagpenge. Det er åbenbart i politikernes øjne bedre end at sidde på et kontor eller en fabrik og servicere andre mennesker eller frembringe goder af værdi for samfundet.
Hvis man er arbejdsløs, siger bureaukraterne, at man skal have et arbejde. Men hvis man blot drikker tilstrækkeligt meget øl eller tager stoffer, bliver man belønnet ved ikke at skulle arbejde alligevel, så man kan hellige sig sine sunde fritidsinteresser, og så man rigtigt har tid til at slå sine børn.
I Danmark bliver man belønnet for at gå fra sin familie. ”Flot”, siger politikerne, og så bliver boligsikringen og de sociale ydelser sat op. Men hvis man gifter sig og tager sig godt af sin familie, skal man straffes med lavere sociale ydelser, og i medgift bliver man kaldt ”ligusterfascist” af de kulturradikale, som er politikernes kloge venner. Hvis man sætter sine børn i en af statens skoler, bliver man belønnet med gratis skolegang. Men hvis man sætter dem i en privatskole, hvor de lærer noget, skal man straffes ved at betale for mere end én skoleplads.
I Danmark må man gerne købe et hus og ødelægge det. Man må også gerne købe en bil og vandalisere den. Men man må ikke bygge eller forbedre et hus og sælge det – så skal man straffes med høje skatter. Man må heller ikke reparere en bil og sælge den, for så skal man betale skat.
Man skal ikke spare op i Danmark, for hvis man hjælper entreprenørerne ved at stille kapital til rådighed, bliver man straffet med høje skatter og med inflation på det eventuelle afkast. Politikerne ønsker åbenbart ingen maskiner, som kan øge arbejdskraftens værdi og derved løn. I stedet skal man helst stifte gæld, for så betaler politikerne nogle af dine renteudgifter, og desuden hjælper hundredvis af bureaukrater i Nationalbanken med at erodere værdien af dine lån med inflation.
Man må ikke kravle rundt på sit eget tag uden at opfylde en masse krav fra Arbejdstilsynet. Man må heller ikke eje en farlig, firehjulet kontorstol. Så kan man blive pålagt bødestraf. Men man må gerne klatre i træer eller tage på skitur, og hvis man kommer til skade, belønner politikerne ens adfærd ved at betale for hospitalsopholdet. Man må også gerne spise fed mad, drikke usund kaffe og sidde musestille på en stol dagen lang. Hvis du bliver syg, er det ikke noget problem, for de rare og kloge politikere skal nok betale for din operation.
Lunken softice må man gerne købe på karton. Man må også gerne hælde den ud på jorden eller forstøve den i atmosfæren. Men hvis man hælder den igennem en softicemaskine, bliver man straffet med skat, og når man efterfølgende sælger den til en trængende kunde, bliver man straffet endnu mere med skatter.
I de fleste danske kommuner må man ikke ”forulempe” naboen (eller er det bureaukraterne?) ved at bebygge mere end 25 pct. af ens egen grund, men hvis man opfylder nogle af bureaukraternes krav kan man blive belønnet med tilladelse til at forpeste snesevis af naboers liv og forringe værdien af deres ejendomme ved at sprede griselort og –pis ud over store arealer.
Den danske nationalbank laver årligt store mængder papir med tal på, som er det eneste lovlige betalingsmiddel. Men hvis man selv laver papir med tal på, bliver man sat i fængsel. Hvis du i Danmark overfalder en sagesløs person på gaden, skal ofret bagefter straffes ved at være med til at betale dit magelige fængselsophold. Til gengæld er politiet fuldstændigt ligeglade med, om du bryder ind i andre menneskers hjem og vandaliserer dem og stjæler andres ejendom. Men hvis man selv gør politiets arbejde og giver tyven et lag tæsk, bliver man straffet med fængsel.
Danmark er i sandhed et mærkeligt land.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.