Alle ved det. Kvinder får mindre i løn end mænd. Ikke alle kvinder, nuvel, men der er alligevel lønforskelle, der ikke lader sig forklare med andet end diskrimination. I hvert fald hvis man skal tro Irene Odgaard fra SID. Derfor har SID sammen med sammen med firmaet Newinsight, fået udviklet en portal, hvor du kan se om du får nok i løn. Idéen bag portalen er, at alle danskere indtaster deres lønoplysninger, uddannelse, erfaring mv. Når man indtaster sine egne oplysninger, kan man se hvad en normal løn for det arbejde er.
Det lyder alt sammen tilforladeligt nok, men hele portalen bygger på den forudsætning, at man alene ud fra generelle, objektive kriterier kan vurdere det korrekte lønniveau. Og det er jo netop fagforeningernes rolle – ligeløn for lige arbejde. Ikke løn efter kvalifikationer. Den subjektive vurdering skal væk.
Objektive værdi evalueringer er ikke et nyt fænomen. Marx mente at en tings værdi var lig med værdien af det arbejde der var lagt i at producere den. Så det er ikke arbejdets resultat, der bestemmer dets værdi, men arbejdsindsatsen. Effektivitet og kvalitet belønnes ikke i et sådant system.
Mængden af udført arbejde relaterer sig selvfølgelig også til arbejdets værdi. For nylig viste en undersøgelse fra Social Forsknings Instituttet at mænd i gennemsnit arbejder 1 time og 13 min. mere om dagen end kvinder.
Dertil kommer at kvinders tilgængelighed på arbejdsmarkedet ikke har det samme omfang som man finder hos mændene. Der er en naturlig, biologisk forklaring herpå. Mænd tager ganske vist mere og mere barsel, men så længe kvinderne tager længere og oftere barsel end mændene, er det ikke underligt, at det viser sig i lønstatistikken. Arbejdsgivere har nemlig en tendens til at belønne resultatet af det udførte arbejde og ikke arbejdsindsatsen.
Kan det forklare nogle af lønforskellene på mænd og kvinder?
Et velfungerende arbejdsmarked kræver, at vi forlader denne primitive fokus på objektiv lønfastsættelse og holder op med at kaste med statistiske aggregater, der ikke er i stand til at sige noget som helst om den enkelte ansattes kvaliteter, og lader arbejdsgiver og arbejdstager handle sig tilrette.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.